محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده علوم تغذیه سراسری 98

محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده رشته های مختلف از متداول ترین موضوعات جست و جوی شرکت کنندگان کنکور سراسری در آستانه انتخاب رشته است. هر داوطلب دوست دارد بداند رشته های موردنظرش را چه دانشگاه های ارائه می کنند، نوع گزینش رشته انتخابی‌اش به چه شکل است و برای قبولی در آن رشته چه درصدها و رتبه ای لازم است. مقاله پیش رو به بررسی دانشگاه های ارائه دهنده رشته علوم تغذیه در دانشگاه سراسری و رتبه ای که برای قبولی در هر دانشگاه نیاز است، اختصاص دارد. رشته علوم تغذیه بسیار مورد توجه داوطلبان گروه آزمایشی تجربی است و رشته انتخابی بسیاری از کنکوری های تجربی. اگر علاقمند این رشته هستید مقاله محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده علوم تغذیه سراسری 98 را دنبال کنید.

چند نکته مهم درباره رشته علوم تغذیه سراسری

قبل از اینکه سراغ محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده علوم تغذیه سراسری 98 برویم، چند نکته را درباره این رشته بخوانید:
  • علوم تغذیه در دانشگاه های علوم پزشکی ارائه می شود.
  • در زیر گروه یک تجربی قرار دارد.
  • ضریب درس های تخصصی در این زیر گروه مطابق جدول است:
ضریب های درس های تخصصی زیر گروه یک کنکور تجربی
ریاضی فیزیک شیمی زمین شناسی زیست شناسی
2 2 3 0 4
  • رشته تغذیه گزینش بومی ندارد و نوع گزینش آن در دانشگاه های سراسری کشوری است یعنی فقط در برخی از دانشگاه ها ارائه می شود.
  • رشته علوم تغذیه فقط در نوبت روزانه و پردیس های خودگردان برخی دانشگاه های علوم پزشکی ارائه می شود.

دانشگاه های پذیرنده رشته علوم تغذیه

این بخش از مقاله محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده علوم تغذیه سراسری 98 به معرفی دانشگاه های پذیرنده رشته علوم تغذیه اختصاص دارد که نام آنها را می توانید در جدول ببینید:
دانشگاه علوم پزشکی زابل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوا ز دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل سپیدان) دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی شوشتر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشگاه علوم پزشکی لرستان-خرم آباد دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

درصدهای قبولی رشته علوم تغذیه دانشگاه سراسری

اگر می خواهید در رشته علوم تغذیه دانشگاه های سراسری پذیرفته شوید حداقل میانگین درصدهایی که در آزمون عمومی و اختصاصی به دست می آورید بالاتر از 30 درصد باشد؛ به طور دقیق تر، حداقل میانگین دروس عمومی حدود 40 و دروس اختصاصی حدود 35 درصد. البته به این نکته توجه کنید که درصدهای قبولی هر سال با توجه به آسانی و سختی کنکور و سطح علمی داوطلبان تغییر می کنند. حداقل رتبه قبولی در این رشته حدود 7000 است.

محل قبولی علوم تغذیه سراسری

در آخرین بخش مقاله محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده علوم تغذیه سراسری 98 ، به بررسی رتبه لازم برای قبولی رشته علوم تغذیه می پردازیم. رتبه های قبولی سهمیه منطقه یک را می توانید در جدول زیر ببنید.
دانشگاه محل قبولی رتبه در سهمیه منطقه یک
علوم پزشکی زابل 5984
علوم پزشکی شوشتر 5143
علوم‌پزشکی‌جندی شاپوراهواز 4990
علوم پزشکی شوشتر 4940
علوم پزشکی بوشهر 4774
علوم پزشکی یاسوج 4596
علوم پزشکی بوشهر 4452
علوم پزشکی خرم آباد 4052
علوم پزشکی کرمان 4016
  به داوطلبان گرامی می توانند پس از خواندن محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده علوم تغذیه سراسری 98 ، اگر مایل هستند اطلاعاتی درباره بازار کار این رشته به دست بیاورند مقاله بازار کار رشته علوم تغذیه را مطالعه کنند. هر سوالی درباره انتخاب رشته تجربی و همین طور محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده رشته بینایی سنجی دارید با مشاوران و کارشناسان کارآزموده و باسابقه آیدانیتو مطرح کنید.