محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده حقوق آزاد 98

در این مقاله به موضوع محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده حقوق آزاد 98 خواهیم پرداخت. داوطلبان عزیز علاقه مند به رشته حقوق با مطالعه مقاله محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده حقوق آزاد 98 می توانند لیست دانشگاه های پذینرده حقوق آزاد و رتبه های قبولی دانشگاه ها را مشاهده کنند. اطلاع از دانشگاه های پذیرنده، حقوق آزاد و رتبه های قبولی دانشگاه ها را مشاهده کنند. اطلاع از دانشگاه های پذیرنده و رتبه قبولی هر یک از آن ها در مرحله انتخاب رشته اهمیت دارد. در انتخاب رشته دانشگاه آزاد، داوطلبان حق 20 انتخاب را دارند و این تعداد نسبت به تعداد انتخاب های دانشگاه سراسری بسیار کمتر است، بنابراین با توجه به حساسیت بیشتر انتخاب رشته آزاد بهتر است با اطلاعات کامل انتخاب رشته خود را انجام دهید، همان طور که گفته شد، یکی از اطلاعات مورد نیاز محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده حقوق آزاد 98 است.
شماره نام دانشگاه
1 واحد تبریز
2 واحد اصفهان
3 واحد نجف آباد
4 واحد هشتگرد
5 واحد کرج
6 واحد تهران جنوب
7 واحد تهران شرق
8 واحد تهران شمال
9 واحد تهران مرکزی
10 واحد دماوند
11 واحد رودهن
12 واحد شهر قدس
13 واحد علوم تحقیقات
14 واحد ورامین
15 واحد مشهد
16 واحد اهواز
17 واحد شیراز
18 واحد کرمانشاه
19 واحد قائم
  همان طور که در جدول مشاهده کردید، 19 واحد دانشگاهی در 9 استان رشته حقوق را ارائه کردند. نکته ای که باید به آن توجه کرد، تعداد بالای شرکت کنندگان و علاقه مندان به این رشته است. به دلیل این که نوع گزینش دانشگاه آزاد کشوری است و بومی گزینی نمی شود، بنابراین تمامی داوطلبانی که در استان هایی غیر از استان های ارائه دهندهد رشته حقوق سکونت دارند، می توانند در انتخاب رشته حقوق شرکت کنند وبهتر است بدانید که احتمال قبولی آن ها کمتر از داوطلبان استان های ارائه کننده نیست. برخی از دانشگاه ها مانند دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد واحد دماوند و دانشگاه آزاد شهر قدس در گروه آزمایشی علوم انسانی تنها رشته حقوق را ارائه کردند.

استان های ارائه کننده رشته حقوق آزاد

استان های اصفهان، آذربایجان شرقی، البرز، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمانشاه، مازندران 19 استانی هستند که رشته حقوق را ارائه کردند. استان تهران با 9 واحد ارائه کننده رشته حقوق، بیشترین تعداد پذیرنده دانشجوی حقوق آزاد است و برخی استان ها مانند خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمانشاه و … تنها 1 واحد دانشگاهی ارائه کننده حقوق دارند.

نحوه گزینش دانشگاه آزاد

همان طور که گفته شد، دانشگاه آزاد به صورت کشوری و بر اساس تراز و رتبه کشوری دانشجو پذیرش می کند. داوطلبان در انتخاب رشته دانشگاه آزاد باید به رتبه کشوری قابل قبول دانشگاه توجه کنند. در ادامه رتبه قبولی محل های گفته شده را مشاهده خواهید کرد.
نام دانشگاه رتبه کشوری
واحد تهران مرکزی 8006
واحد تهران شمال 20871
واحد تهران جنوب 21988
واحد مشهد 34200
واحد تهران شرق 44490
واحد اصفهان 47630
واحد کرج 49148
واحد نجف آباد 67346
واحد قائم شهر 68934
واحد شیراز 80351
واحد اهواز 98181
واحد تبریز 98360
واحد کرمانشاه 1120054
واحد دماوند 138360
  داوطلبان عزیز برای کسب اطلاعات لازم پیرامون رشته حقوق در دانشگاه آزاد به حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی حقوق آزاد 98 مراجعه کنید.

برای انتخاب رشته حقوق آزاد 98 با مشاوران آیدانیتو بگیرید.