لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد تهران جنوب

در این مقاله قصد داریم لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد تهران جنوب را خدمت شما عزیزان ارائه کنیم. داوطلبان عزیز توجه کنید که ورود به دانشگاه آزاد تنها از راه آزمون آزاد و قبولی در آن امکان پذیر نیس، در واقع راه های ساده تری هم برای ورود به دانشگاه مورد نظر وجود دارد و آن ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور است. تا نیمسال اول (بدون کنکور مهر) داوطلبان به صرف وجود ظرفیت در دانشگاه های بدون کنکور وارد می شدند اما در نیمسال دوم یعنی بهمن ماه سوابق تحصیلی داوطلبان در پذیرش آن ها نقش داشته و معدل کتبی دیپلم و پیش دانشگاهی آنان مورد بررسی قرار گرفت. در مقاله لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد تهران جنوب شما را با جزئیات رشته های ارائه شده و اطلاعات لازم در پیرامون لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد تهران جنوب آشنا خواهیم کرد.

  دانشگاه آزاد تهران جنوب در مقاطع کارشناسی رشته های زیر را ارائه کرده است:
لیست رشته های تهران جنوب
شماره نام رشته
1 زبان و ادبیات فارسی
2 آموزش زبان انگلیسی
3 فقه و مبانی حقوق اسلامی
4 علوم تربیتی
5 مطالعات خانواده
6 علوم سیاسی
7 علوم اقتصاد
8 مدیریت بیمه
9 مدیریت دولتی
10 مدیریت صنعتی
11 مدیریت امور بانکی
12 حسابداری
13 مدیریت فرهنگی هنری
14 علوم ورزشی
15 ریاضیات کاربردها
16 فیزیک
17 مهندسی معدن
18 مهندسی نساجی – مهندسی شیمی نساجی
19 مهندسی نساجی – مهندسی شیمی نساجی
20 مهندسی لباس

 

لیست رشته های گروه 1 (ریاضی و فنی مهندسی)

 • ریاضیات کاربردها
 • فیزیک
 • مهندسی معدن
 • مهندسی نساجی
 • مهندسی نساجی – مهندسی شیمی نساجی

لیست رشته های گروه 3 (علوم انسانی)

 • رشته زبان و ادبیات فارسی
 • علوم تربیتی
 • علوم سیاسی
 • حسابداری
 • مدیریت امور بانکی
 • فقه و مبانی حقوق اسلام

لیست رشته های گروه 4 (هنر)

 • طرحی لباس

لیست رشته های گروه 5 (زبان های خارجی)

 • آموزش زبان انگلیسی
 • مطالعات خانواده
 • علوم اقتصادی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت فرهنگی هنری
 • علوم ورزشی

رشته های شناور

داوطلبان عزیز توجه کنند برخی از رشته ها شناور هستند یعنی داوطلبان گروه آزمایش مختلف می توانند آن را انتخاب کنند به عنوان مثال مدیریت صنعتی، فقه و مبانی حقوق اسلام، مدیریت بیمه، مدیریت امور بانکی، علوم ورزشی، مدیریت صنایع و … که هم داوطلبان ریاضی و هم انسانی می توانند آن را انتخاب کنند، برای اطلاع از رشته های شناور بهتر است به دفترچه راهنمای ثبت نام 97 مراجعه کنید. اما به این نکته توجه کنید که تنها مجاز به انتخاب 1 گروه آزمایشی اصلی هستید و به جدول ضریب تأثیر سوابق حصیلی توجه کنید. داوطلبانی که رشته تحصیلی آن ها با گروه آزمایشی انتخاب مغایرت دارد، ابتدا به ضریب تأثیر که در جدول زیر مشخص شده است، توجه کنند، همانطور که مشاهده میکنید داوطلبان تمامی گروه ها میتوانند بدون نگرانی راجع به رشته وشوابق تحصیلی خود در گروه آزمایشی زبان های خارجی انتخاب رشته کنند.
همچنین می‌توانید مقاله لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد پیشوا را مطالعه نمایید.

نوع دیپلم ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی علوم معارف اسلامی سایر عناوین
مجموعه آموزشی
ریاضی و فنی مهندسی 100 74.4 31.4 31.4 31.4
علوم تجربی، کشاورزی 80.9 100 31.4 31.4 31.4
علوم انسانی 41.2 41.2 100 100 41.2
هنر 100 100 69.8 69.8 69.8
زبان های خارجی 100 100 100 100 100

  داوطلبان عزیز می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به رشته های ارائه شده در هر دانشگاه بعد از مطالعه  لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد تهران جنوب به مقالات لیست رشته های سایر واحدها از جمله لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علوم تحقیقات مراجعه کنند.