لیست دانشگاه های کاردانی به کارشناسی بدون کنکور علمی کاربردی معماری 98

در این مقاله لیست دانشگاه های کاردانی به کارشناسی بدون کنکور علمی کاربردی معماری 98 پرداخته ایم. دانشگاه علمی کاربردی فرصت مناسبی برای ارتقای مهارت شاغلین است، در دانشگاه علمی کاربردی مقطع کارشناسی پیوسته وجود ندارد و داوطلبان تنها در صورتی که مدرک کاردانی اخذ کرده باشند، می توانند با شرکت در انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) علمی کاربردی به مدرک لیسانس دست پیدا کنند. در مقاله لیست دانشگاه های کاردانی به کارشناسی بدون کنکور علمی کاربردی معماری 98، شما را از مراکز آموزشی ارائه دهنده ی معماری مطلع خواهیم کرد.

لیست دانشگاه های کاردانی به کارشناسی بدون کنکور علمی کاربردی معماری

استان مرکز آموزشی رشته
آذربایجان شرقی مرکز آموزش علمی- کاربردی شهرداری تبریز مهندسی فناوری معماری – طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
آذربایجان غربی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه کارشناسی حرفه ای معماری – طراحی محیط بیرونی
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه کارشناسی حرفه ای معماری – طراحی محیط داخلی
مرکز آموزش علمی کاربردی – شهرداری ارومیه کارشناسی حرفه ای معماری – طراحی محیط بیرونی
مرکز آموزش علمی کاربردی بوکان مهندسی فناوری معماری – طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
مرکز آموزش علمی-کاربردی مهاباد 2 مهندسی فناوری معماری – طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
مرکز آموزش علمی-کاربردی میاندوآب کارشناسی حرفه ای معماری – طراحی محیط داخلی
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری اردبیل مهندسی فناوری معماری – طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
مرکز آموزش علمی-کاربردی پارس آباد 1 کارشناسی حرفه ای معماری – طراحی محیط داخلی
اصفهان مرکز آموزش علمی-کاربردی مبارکه کارشناسی حرفه ای معماری – طراحی محیط داخلی
مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد مهندسی فناوری معماری – طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
البرز مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج کارشناسی حرفه ای معماری – طراحی محیط داخلی
ایلام مرکز آموزش علمی کاربردی آپادانا کارشناسی حرفه ای معماری – طراحی محیط داخلی
مرکز آموزش علمی کاربردی ایلام 1 کارشناسی حرفه ای معماری – طراحی محیط داخلی
تهران مرکز آموزش علمی کاربردی سوانح طبیعی مهندسی فناوری معماری – طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری تهران کارشناسی حرفه ای معماری – طراحی محیط بیرونی
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری تهران مهندسی فناوری معماری – طراحی فضاها و اماکن ورزشی
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری تهران مهندسی فناوری معماری – طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
خراسان جنوبی مرکز آموزش علمی – کاربردی بیرجند 1 کارشناسی حرفه ای معماری – طراحی محیط داخلی
خراسان رضوی مرکز آموزشی علمی-کاربردی مهدنشان کارشناسی حرفه ای معماری – طراحی محیط داخلی
خراسان شمالی مرکز آموزش علمی- کاربردی شیروان مهندسی فناوری معماری – طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
خوزستان مرکز آموزش علمی- کاربردی اهواز مهندسی فناوری معماری – طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
قزوین مرکز آموزش علمی- کاربردی شهرداری قزوین مهندسی فناوری معماری – طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
قم مرکز آموزش علمی- کاربردی شهرداری قم مهندسی فناوری معماری – طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
کردستان مرکز آموزش علمی- کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 کردستان کارشناسی حرفه ای معماری- طراحی محیط داخلی
کرمان مرکز آموزش علمی- کاربردی جهاد دانشاگهی کرمان کارشناسی حرفه ای معماری- طراحی محیط داخلی
کرمانشاه مرکز آموزش علمی- کاربردی روانسر مهندسی فناوری معماری – طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
  همان طور که مشاهده کردید گرایش های مختلفی برای معماری در دانشگاه علمی کاربردی ارائه شده است. به عنوان مثال: معماری – طراحی داخلی، معماری طراحی بیرونی، معماری – طراحی و نوسازی بافت های فرسوده، معماری – طراحی فضاها و اماکن ورزشی ،داوطلبان می توانند رشته عمران را در مراکز وابسته به ارگان های مختلف انتخاب کنند. همچنین پیشنهاد می کنیم بعد از مطالعه لیست دانشگاه های کاردانی به کارشناسی بدون کنکور علمی کاربردی معماری 98 به مقاله زمان و شرایط ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون کنکور علمی کاربردی معماری 98 مراجعه کنید. برای انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری با مشاوران آیدانیتو در تماس باشید.