علوم آزمایشگاهی بدون کنکور

رشته علوم آزمایشگاهی یکی از رشته های علوم پزشکی است و در زمینه تشخیص بیماری و فقط سلامت فعالیت دارد. در رشته علوم آزمایشگاهی با آنالیز و بررسی خون، مایعات و بافت های بدن در تشخیص درمان بیماری به پزشکان کمک فراوانی می کند. بسیاری از داوطلبان گروه تجربی مایل به تحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی هستند. در سال های اخیر پذیرش در بسیاری از رشته های گروه تجربی بدون کنکور امکان پذیر است. آیا می توان به تحصیل علوم آزمایشگاهی بدون کنکور پرداخت به در سال های اخیر امکان تحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی بدون کنکور امکان پذیر شده است. در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

کاردانی علوم آزمایشگاهی بدون کنکور

در سال های اخیر امکان تحصیل در کاردانی علوم آزمایشگاهی بدون کنکور امکان پذیر شده است. شما می توانید در زمان انتخاب رشته دانشگاه سراسری، به انتخاب کاردانی علوم آزمایشگاهی بدون کنکور بپردازید. رشته کاردانی علوم آزمایشگاهی بدون کنکور جز رشته های نیمه متمرکز است. همچنین برای پذیرش در آن باید شرایط لازم را داشته باشید.

شرط اول بومی بودن است. پذیرش علوم آزمایشگاهی بدون کنکور تنها برای داوطلبان بومی امکان پذیر است. شرط دیگر سالم بودن جسمانی و روانی داوطلبین است. سلامت جسمانی داوطلبان باید متناسب با جدول سلامت باشد. برای اطلاع از جدول سلامت رشته علوم آزمایشگاهی بدون کنکور می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.

کارشناسی علوم آزمایشگاهی بدون کنکور

رشته علوم آزمایشگاهی از مجموعه رشته های زیر نظر وزارت بهداشت است. بنابراین در دانشگاه های پیام نور و غیرانتفاعی ارائه نمی شود. دانشگاه آزاد و سراسری ارائه دهنده رشته علوم آزمایشگاهی هستند. اما رشته علوم آزمایشگاهی بدون کنکور در این دو دانشگاه ارائه نمی شود. احتمال ارائه علوم آزمایشگاهی بدون کنکور دانشگاه آزاد بسیار کم است.

کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی بدون کنکور

احتمال قبولی کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی بدون کنکور بسیار کم است. زیرا تنها روش پذیرش ارشد علوم آزمایشگاهی بدون کنکور شاگرد اول بودن در رشته علوم آزمایشگاهی دوره کارشناسی است. پذیرش استعداد درخشان رشته های وزارت بهداشت بسیار سخت تر از وزارت علوم است. تنها یک نفر می تواند از طریق استعداد درخشان در رشته علوم آزمایشگاهی بدون کنکور تحصیل کند و البته آن هم باید مورد تأیید مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار بگیرید.

دکتری علوم آزمایشگاهی بدون کنکور

ورود به دکتری علوم آزمایشگاهی بسیار سخت است. اگر شما مایل هستید دکتری علوم آزمایشگاهی را بدون کنکور بخوانید تنها دو راه دارید.

1-نفر اول مقطع ارشد علوم آزمایشگاهی دانشگاه خود باشید.

در صورتی که نفر اول ارشد علوم آزمایشگاهی باشید می توانید به تحصیل دکتری علوم آزمایشگاهی بدون کنکور بپردازید. البته توجه داشته باشید که ورود به مقطع دکتری نیاز به قبولی در مصاحبه دارد و شرکت در مصاحبه برای داوطلبان دکتری علوم آزمایشگاهی بدون کنکور الزامی است.

2-تحصیل در خارج از کشور

برای تحصیل دکتری علوم آزمایشگاهی بدون کنکور می توانید به تحصیل در خارج از کشور بپردازید. برای تحصیل در خارج از کشور تمام شرایط زیر را در نظر بگیرید.
میتوانید پست انتقال دانشجویان خارج به داخل را مطالعه کنید.

در صورتی که سؤالی در زمینه علوم آزمایشگاهی بدون کنکور در تمامی مقاطع دارید می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس حاصل بفرمایید.