ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی بدون کنکور 98

داوطلبانی که با هدف تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته در دوره بدون کنکور کاردانی به کارشناسی ثبت نام می کند، مایلند از دانشگاه های پذیرنده دوره های کاردانی به کارشناسی بدون کنکور و ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی بدون کنکور 98 و همین طور دانشگاه های شاخصی که در مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشجو جذب می کنند، اطلاع و آگاهی کامل داشته تا با اطمینان خاطر برای انتخاب رشته اقدام کنند. در این مطلب به این موضوعات خواهیم پرداخت.

چند رشته برای دوره کاردانی به کارشناسی در دانشگاه های آزاد و سراسری دانشجو جذب می کنند؟

در مجموعه 65 رشته در دوره کاردانی به کارشناسی وجود دارد. از این تعداد، دانشگاه سراسری در 16 رشته از طریق کنکور دانشجو می گیرد و در 49 رشته بدون کنکور. دانشگاه آزاد در تمام رشته های غیر پزشکی به علاوه رشته مهندسی بهداشت محیط و ساخت پروتزهای دندانی بدون کنکور دانشجو می پذیرد و فقط برای پذیرش پنج رشته گروه پزشکی شامل هوشبری، تکنولوژی اتاق عمل، بهداشت محیط، علوم آزمایشگاهی و مامایی، شرط قبولی در کنکور کاردانی به کارشناسی وجود دارد.

چه رشته هایی در دوره کاردانی به کارشناسی، بدون کنکور، دانشجو می پذیرند؟

49 رشته کاردانی به کارشناسی(کارشناسی ناپیوسته) پذیرش بدون کنکور دارند: 

گروه علوم پزشکی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

                  مدارک پزشکی                         

ساخت پروتزهای دندانی                    

 

مهندسی بهداشت محیط                    

 

                                                   گروه فنی و مهندسی                                                              

صنایع چوب و کاغذ/ سازه های چوبی

ساخت وتولید

                                    

ایمنی صنعتی و محیط کار

معدن                   

صنایع شیمیایی

مواد                      

صنایع نساجی               

شهرسازی                 

نقشه برداری                 

 

                                                گروه کشاورزی و منابع طبیعی                                                                   

پرورش گاو و گاومیش

پرورش طیور

مهندسی آبیاری              

جنگلداری                

تولیدات گیاهی                

مهندسی منابع طبیعی/محیط زیست

چوب شناسی و صنایع چوب     

شیلات                   

تولیدات دامی

ماشین های کشاورزی       

گیاه شناسی             

علوم و صنایع غذایی             

بهداشت مواد غذایی/ علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

بازیافت               

مرتع و آبخیزداری

 

 

بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی         

 

                                                      گروه علوم پایه                                                                           

آموزش ریاضی                          

آمار                              

 

 

                                                    گروه علوم انسانی                                                                            

آموزش پرورش ابتدایی                    

آموزش حرفه و فن                      

باستان شناسی                        

آموزش دینی و عربی                     

تربیت معلم قرآن کریم                    

آموزش راهنمایی و مشاوره                

علوم انتظامی                       

زبان انگلیسی                         

علم اطلاعات و دانش شناسی             

زبان و ادبیات فارسی                  

مدیریت                          

آموزش علوم تجربی                 

علوم قضایی/حقوق ثبتی                

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی      

 

مطالعات اجتماعی                

 

                                                              گروه هنر                                                                    

موسیقی(نوازندگی ساز ایرانی)              

مرمت و احیای بناهای تاریخی          

 

طراحی پوشاک                   

                                                                   

ظرفیت پذیرش رشته هایی که در کارشناسی ناپیوسته بدون کنکور 98 جذب و پذیرش دانشجو دارند

در بخش سوم مقاله ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی بدون کنکور 98 ، به ظرفیت های پذیرش برخی از رشته هایی که برای بدون آزمون در مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشجو قبول می کنند، اشاره می کنیم.

 گروه پزشکی

10 دانشگاه در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در دوره روزانه، 184 دانشجو جذب می کنند. دانشگاه علوم پزشکی اراک و علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد از شاخص ترین دانشگاه ها هستند. ظرفیت ورودی به رشته مهندسی بهداشت محیط 310 دانشجو در 17 دانشگاه علوم پزشکی از جمله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج، دانشگاه علوم پزشکی بابل و دانشگاه علوم پزشکی اراک است. 2 دانشگاه(دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بشتی) 24 دانشجو در رشته ساخت پروتزهای دندانی قبول می کنند و در رشته مدارک پزشکی 20 داوطلب می توانند در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در دوره روزانه تحصیل بپردازند.

 گروه فنی و مهندسی

ظرفیت پذیرش در این گروه که رشته ها معمولا چندین گرایش دارند، بسیار بالاست. برای مثال در رشته ایمنی صنعتی و محیط کار، فقط 27 دانشگاه غیرانتفاعی پذیرش دانشجو دارند. ظرفیت پذیرش هر دانشگاه هم 80 نفر است. در رشته مهندسی تکنولوژی ساخت تولید که سه گرایش ابزارسازی، ماشن ابزار، قالبسازی و جوشکاری دارد، به جز دانشگاه زابل بقیه دانشکده های فنی و حرفه ای، فقط دانشجوی مرد قبول می کنند. مجموع ظرفیت حدود 6000 نفر است. در رشته صنایع چوب و کاغذ و سازه های چوبی، 612 دانشجو در نوبت روزانه، نوبت دوم و دانشگاه های غیرانتفاعی می توانند تحصیل کنند که از این تعداد فقط 60 نفر خانم هستند. در رشته نقشه برداری فقط سه دانشگاه تبریز، گلستان و آموزشکده فنی نقشه برداری سازمان نقشه برداری در دوره روزانه دانشجو قبول می کنند و بیشترین تعداد قبولی در دانشگاه های غیرانتفاعی است. در رشته شهرسازی هم ظرفیت پذیرش زیاد است ولی فقط امکان تحصیل در دانشگاه های غیرانتفاعی وجود دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و جامع تر در رابطه با ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در مقطع کاردانی به کارشناسی بدون کنکور می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.

گروه کشاورزی و منابع طبیعی

ظرفیت پذیرش در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست 385 دانشجو است که از این تعداد 30 نفر می توانند در دوره روزانه در دانشگاه ملایر تحصیل کنند و مابقی در دانشگاه های غیرانتفاعی. در رشته پرورش طیور هم فقط داوطلبان آقا در آموزشکده های کشاورزی شهریار، کرمان و نیشابور پذیرش می شوند، 180 نفر در دوره روزانه و 110 نفر در نوبت دوم. در رشته شیلات هم فقط دانشگاه گنبد و در دوره روزانه 30 دانشجو می پذیرد. در رشته چوب شناسی و صنایع چوب هم پذیرش در نوبت روزانه 30 نفر در دانشگاه گنبد است ومابقی پذیرش در دانشگاه های غیرانتفاعی صورت می گیرد.

در صورت مطرح شدن هر سؤالی در ارتباط با ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی بدون کنکور دانشگاه ها با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید

ر

گروه علوم انسانی

رشته های آموزش راهنمایی و مشاوره، آموزش ریاضی، آموزش علوم تجربی، آموزش دینی و عربی، آموزش زبان و ادبیات فارسی، روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی، مطالعات اجتماعی، آموزش و پرورش ابتدائی، مخصوص فرهنگیان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش است. در رشته های مدیریت بیمه، مدیریت جهانگردی و مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی فقط دانشگاه های غیرانتفاعی پذیرش دارند.

گروه هنر

در رشته طراحی و تکنولوژی دوخت در نوبت روزانه، نوبت دوم و دانشگاه غیرانتفاعی، فقط خانم ها پذیرش میشوند. ر رشته مرمت بناهای تاریخی در دوره روزانه فقط دانشکده فنی و حرفه ای شماره یک پسران فقط از داوطلبان آقا 90 دانشجو می پذیرد. خانم در این رشته می توانند در دانشگاه های غیرانتفاعی پذیرنده دانشجو تحصیل کنند. در رشته نوازندگی ساز ایرانی هم فقط دو دانشگاه غیرانتفاعی، در مجموع 160 دانشجو می پذیرند. همان طور که گفته شد، در این مطلب با هدف ارائه چشم انداز به داوطلبان ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ناپیوسته، فقط به بخشی از ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی بدون کنکور 98 در رشته های مختلف اشاره شده است. برای اطلاع از شرایط پذیرش به مقاله پذیرش بدون کنکور کاردانی به کارشناسی 98 سر بزنید.

دانشگاه های پذیرنده کاردانی به کارشناسی بدون کنکور کدامند؟

به جز شناخت ظرفیت پذیرش دانشگاه های مختلف اطلاع از لیست کامل دانشگاه های پذیرنده این مقطع تحصیلی در زمان انتخاب رشته واقعاٌ ضروری به نظر می رسد. به طور قطع به یقین هر فرد در زمان انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی بدون کنکور تمایل به اطلاع از سطحی کیفی دانشگاه ها، امکانات و غیره دارد. در این زمینه مشاوران آیدانیتو می توانند کمک بزرگی به شما عزیزان بکنند. فقط کافیست که با آن ها تماس بگیرید.
مشاوران آیدانیتو می توانند اطلاعات جامع و کاملی را در رابطه با پذیرش بدون کنکور کاردانی به کارشناسی را در اختیار شما قرار دهند. در صورت نیاز می توانید با آن ها تماس بگیرید.