ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی برق – الکترونیک سراسری 98

در مقالات قبلی  در مورد آزمون دکتری و مصاحبه دکتری مهندسی برق – الکترونیک 98 آزاد صحبت کردیم و در این مقاله قصد داریم با اعلام ظرفیت های دانشگاه های سراسری و همچنین دانشگاه های پذیرنده در سراسر کشور صحبت کنیم . با دانستن ظرفیت های دانشگاه های مورد نظر داوطلبان میتوانند انتخاب بهتری داشته باشند.  در این مقاله به بررسی ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی برق – الکترونیک سراسری 98 پرداخته ایم.

تعداد شرکت کنندگان آزمون مقطع دکتری 

تعداد شرکت کنند گان آزمون مقطع دکتری در سال 97 برابر با 233 هزار و 391 نفر اعلام شد.در این بین بیش از 14 هزار نفر در مقطع دکتری جذب دانشگاه های دولتی شدند. این آمار غیر از ظرفیت دانشگاه های آزاد به دست آمده است. میزان ظرفیت دانشگاه آزاد، حدود 12 هزار نفر است. در مجموع  بیش از 26 هزار نفر در مقطع دکتری در رشته ها و گرایش های مختلف جذب میشوند. در مقطع دکتری مهندسی برق – الکترونیک داوطلبان تمامی رشته ها مجاز به شرکت در آزمون هستند.
آیا تغییرات سال 97 در ورود و قبولی در دانشگاه ها تاثیر گذاشته است؟
سال 97 با تغییراتی که در ثبت نام  دانشگاه آزاد و سراسری رو به رو شد، تاثیراتی در روند مصاحبات و قبولی  داوطلبان ایجاد کرد و الزاما کسب رتبه برتر در کنکور دکتری مهندسی برق – الکترونیک به معنای  قبولی در دانشگاه های برتر نیست. برای موفقیت در پذیرش دانشگاه ها از دانشجویان مقطع دکتری مهندسی برق – الکترونیک سراسری 98 ، داوطلبین دکتری مهندسی برق – الکترونیک سراسری 98  باید به افزایش سطح علمی  خود و انجام مقالات معتبر و ثبت آنها و همچنین ثبت اختراع  و مشخص نمودن موضوع رساله  و اهداف آن بپردازند.
در تعدادی از موارد که به رد شدن داوطلبان که موفق به کسب رتبه برتر و حتی رتبه های اول در کنکور مقطع دکتری شده بودند ، در دانشگاه ها مورد نظر داوطلبان انجام شد ، طی بررسی و پیگیری دلیل این امر عدم وجود سطح علمی کافی داوطلبین با وجود داشتن کتاب و مقالات درج شده ، اعلام شد. بنابراین  میتوان گفت پذیرش دانشجو دکتری مهندسی برق – الکترونیک سراسری 98 به هیچ عنوان قابل پیش بینی نمی باشد و عبور موفقیت آمیز از این مرحله به آسانی انجام نمیپذیرد و جلب نظر اساتید  مصاحبه کننده که تنها راه پذیرش در دانشگاه میباشد با سابقه ی علمی بالا میسر میشود. البته در انتهای مقاله تعداد ظرفیت ها در دوره ها و گرایش های مختلف را خواهید دید.

رقابت بین داوطلبان مهندسی برق در گرایش های جنگ الکترونیک بسیار سخت است و تنها یک دانشگاه در این رشته دانشجو میپذیرد

  در سال 97 با افزایش 10 درصدی ظرفیت دانشگاه های دولتی (روزانه) در مقطع دکتری در مقایسه با سه سال گذشته همراه خواهد بود. در ادامه دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت دانشگاه ها برای جذب دانشجویان مهندسی برق – الکترونیک را خواهید دید .
دوره نام دانشگاه رشته گرایش ظرفیت
بورس اعزام به خارج دانشگاه یزد مهندسی برق الکترونیک 1
روزانه دانشگاه ارومیه مهندسی برق الکترونیک 8
روزانه دانشگاه اصفهان مهندسی برق الکترونیک 4
روزانه دانشگاه بیرجند مهندسی برق الکترونیک 4
روزانه دانشگاه تبریز مهندسی برق الکترونیک 4
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- تهران مهندسی برق الکترونیک 3
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مهندسی برق الکترونیک 10
روزانه دانشگاه تهران مهندسی برق الکترونیک 19
روزانه دانشگاه حکیم سبزوار – سبزوار مهندسی برق الکترونیک 2
روزانه دانشگاه رازی – کرمانشاه مهندسی برق الکترونیک 4
روزانه دانشگاه زنجان مهندسی برق الکترونیک 5
روزانه دانشگاه سمنان مهندسی برق الکترونیک 8
روزانه دانشگاه سیستان بلوچستان-زاهدان مهندسی برق الکترونیک 2
روزانه دانشگاه شاهد- تهران مهندسی برق الکترونیک 7
روزانه دانشگاه شهید باهنر- کرمان مهندسی برق الکترونیک 1
روزانه دانشگاه شهید بهشتی-تهران مهندسی برق الکترونیک 12
روزانه دانشگاه شهید چمران – اهواز مهندسی برق الکترونیک 3
روزانه دانشگاه شیراز مهندسی برق الکترونیک 3
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق الکترونیک 4
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران مهندسی برق الکترونیک 9
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران مهندسی برق الکترونیک 7
روزانه دانشگاه صنعتی سهند -تبریز مهندسی برق الکترونیک 3
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی برق الکترونیک 5
روزانه دانشگاه صنعتی شریف – تهران مهندسی برق الکترونیک 9
روزانه دانشگاه صنعتی شیراز مهندسی برق الکترونیک 5
روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی برق الکترونیک 4
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی برق الکترونیک 12
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی برق الکترونیک 5
روزانه دانشگاه لرستان- خرم اباد مهندسی برق الکترونیک 2
روزانه دانشگاه جامع امام حسین-تهران جنگ الکترونیک الکترومغناطیس 5
روزانه دانشگاه جامع امام حسین-تهران جنگ الکترونیک راداری 8
روزانه دانشگاه جامع امام حسین-تهران جنگ الکترونیک مخابراتی 8
نوبت دوم دانشگاه ارومیه مهندسی برق الکترونیک 1
نوبت دوم دانشگاه بیرجند مهندسی برق الکترونیک 1
نوبت دوم دانشگاه تبریز مهندسی برق الکترونیک 2
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- تهران مهندسی برق الکترونیک 3
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مهندسی برق الکترونیک 4
نوبت دوم دانشگاه تهران مهندسی برق الکترونیک 6
نوبت دوم دانشگاه سمنان مهندسی برق الکترونیک 2
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیر کبیر-تهران مهندسی برق الکترونیک 3
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران مهندسی برق الکترونیک 1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی برق الکترونیک 3
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی برق الکترونیک 4
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی سجاد- مشهد مهندسی برق الکترونیک 5
پردیس خود گردان دانشگاه تبریز مهندسی برق الکترونیک 4
پردیس خود گردان دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار مهندسی برق الکترونیک 1
پردیس خود گردان دانشگاه شاهد- تهران مهندسی برق الکترونیک 7
پردیس خود گردان دانشگاه شهید بهشتی – تهران مهندسی برق الکترونیک 3
پردیس خود گردان دانشگاه صنعتی شیراز مهندسی برق الکترونیک 5
پردیس خود گردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی برق الکترونیک 1
پردیس خود گردان دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران مهندسی برق الکترونیک 5

 
جذب دانشجو دکتری مهندسی برق – الکترونیک در دوره های روزانه ، شبانه ، بورسیه و پردیس خودگردان به چه صورت است ؟
*همانطور که مشاهده کردید دانشگاه یزد 1 دانشجو در رشته ی الکترونیک ، بورسیه اعزام به کشور میکند
* 7 دانشگاه با دوره پردیس خود گردان 26 دانشجو در رشته الکترونیک در دانشگاه های مختلف کشور میپذیرد
* 11 دانشگاه در نوبت شبانه 30 دانشجو در رشته ی الکترونیک میپذیرد
* دانشگاه جامع امام حسین-تهران دانشجویان خود را در رشته مهندسی برق با گرایش جنگ الکترونیک جذب میکند و تنها دانشگاهی است که این گرایش را میپذیرد، دانشجویان در سه زیر گرایش به صورت زیر به تحصیلات خود ادامه میدهند:

  • 5 دانشجوی دکتری در گرایش الکترومغناطیس
  • 8 دانشجو دکتری در گرایش راداری
  • 8 دانشجو دکتری در گرایش مخابراتی

* 163 دانشجو هم در سراسر کشور در رشته الکترونیک در مقطع دکتری جذب میشوند.
در این مقاله به بررسی ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی برق – الکترونیک سراسری 98 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله انتخاب رشته دکتری مهندسی برق بزنید. 
اگر سوالی در زمینه ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی برق – الکترونیک سراسری 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.