ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی برق – الکترونیک سراسری ۹۷

نویسنده : مهربان
۰۶ فروردین ۹۷ ۶۲ ۰

ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی برق – الکترونیک سراسری 97

در مقالات قبلی  در مورد آزمون دکتری و مصاحبه دکتری مهندسی برق – الکترونیک 97 آزاد صحبت کردیم و در این مقاله قصد داریم با اعلام ظرفیت های دانشگاه های سراسری و همچنین دانشگاه های پذیرنده در سراسر کشور صحبت کنیم .

با دانستن ظرفیت های دانشگاه های مورد نظر داوطلبان میتوانند انتخاب بهتری داشته باشند.

تعداد شرکت کنندگان آزمون مقطع دکتری در سال 97

تعداد شرکت کنند گان آزمون مقطع دکتری در سال 97 برابر با 233 هزار و 391 نفر اعلام شد , در این بین بیش از 14 هزار نفر  در مقطع دکتری جذب دانشگاه های دولتی میشوند این آمار غیر از ظرفیت دانشگاه های آزاد به دست آمده است .

میزان ظرفیت دانشگاه آزاد که حدود 12 هزار نفر است .

در مجموع  بیش از 26 هزار نفر در مقطع دکتری در رشته ها و گرایش های مختلف جذب میشوند.

در مقطع دکتری مهندسی برق – الکترونیک داوطلبان تمامی رشته ها مجاز به شرکت در آزمون هستند.

آیا تغییرات سال 97 در ورود و قبولی در دانشگاه ها تاثیر گذاشته است؟

سال 97 با تغییراتی که در ثبت نام  دانشگاه آزاد و سراسری رو به رو شد تاثیراتی در روند مصاحبات و قبولی  داوطلبان ایجاد کرد و الزاما کسب رتبه برتر در کنکور دکتری مهندسی برق – الکترونیک به معنای  قبولی در دانشگاه های برتر نیست.

برای موفقیت در پذیرش دانشگاه ها از دانشجویان مقطع دکتری مهندسی برق – الکترونیک سراسری 97 ، داوطلبین دکتری مهندسی برق – الکترونیک سراسری 97  باید به افزایش سطح علمی  خود و انجام مقالات معتبر و ثبت آنها و همچنین ثبت اختراع  و مشخص نمودن موضوع رساله  و اهداف آن بپردازند .

و در تعدادی از موارد که به رد شدن داوطلبان که موفق به کسب رتبه برتر و حتی رتبه های اول در کنکور مقطع دکتری شده بودند ، در دانشگاه ها مورد نظر داوطلبان انجام شد ، طی بررسی و پیگیری دلیل این امر عدم وجود سطح علمی کافی داوطلبین با وجود داشتن کتاب و مقالات درج شده ، اعلام شد.

بنابراین  میتوان گفت پذیرش دانشجو دکتری مهندسی برق – الکترونیک سراسری 97 به هیچ عنوان قابل پیش بینی نمیباشد و عبور موفقیت آمیز از این مرحله به آسانی انجام نمیپذیرد و جلب نظر اساتید  مصاحبه کننده که تنها راه پذیرش در دانشگاه میباشد با سابقه ی علمی بالا میسر میشود.  البته در انتهای مقاله تعداد ظرفیت ها در دوره ها و گرایش های مختلف را خواهید دید.

رقابت بین داوطلبان مهندسی برق در گرایش های جنگ الکترونیک بسیار سخت است و تنها یک دانشگاه در این رشته دانشجو میپذیرد

 

در سال 97 با افزایش 10 درصدی ظرفیت دانشگاه های دولتی (روزانه) در مقطع دکتری در مقایسه با سه سال گذشته همراه خواهد بود.

در ادامه دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت دانشگاه ها برای جذب دانشجویان مهندسی برق – الکترونیک را خواهید دید .

دورهنام دانشگاهرشتهگرایشظرفیت
بورس اعزام به خارجدانشگاه یزدمهندسی برقالکترونیک1
روزانهدانشگاه ارومیهمهندسی برقالکترونیک8
روزانهدانشگاه اصفهانمهندسی برقالکترونیک4
روزانهدانشگاه بیرجندمهندسی برقالکترونیک4
روزانهدانشگاه تبریزمهندسی برقالکترونیک4
روزانهدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- تهرانمهندسی برقالکترونیک3
روزانهدانشگاه تربیت مدرسمهندسی برقالکترونیک10
روزانهدانشگاه تهرانمهندسی برقالکترونیک19
روزانهدانشگاه حکیم سبزوار - سبزوارمهندسی برقالکترونیک2
روزانهدانشگاه رازی - کرمانشاهمهندسی برقالکترونیک4
روزانهدانشگاه زنجانمهندسی برقالکترونیک5
روزانهدانشگاه سمنانمهندسی برقالکترونیک8
روزانهدانشگاه سیستان بلوچستان-زاهدانمهندسی برقالکترونیک2
روزانهدانشگاه شاهد- تهرانمهندسی برقالکترونیک7
روزانهدانشگاه شهید باهنر- کرمانمهندسی برقالکترونیک1
روزانهدانشگاه شهید بهشتی-تهرانمهندسی برقالکترونیک12
روزانهدانشگاه شهید چمران - اهوازمهندسی برقالکترونیک3
روزانهدانشگاه شیرازمهندسی برقالکترونیک3
روزانهدانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برقالکترونیک4
روزانهدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهرانمهندسی برقالکترونیک9
روزانهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهرانمهندسی برقالکترونیک7
روزانهدانشگاه صنعتی سهند -تبریزمهندسی برقالکترونیک3
روزانهدانشگاه صنعتی شاهرودمهندسی برقالکترونیک5
روزانهدانشگاه صنعتی شریف - تهرانمهندسی برقالکترونیک9
روزانهدانشگاه صنعتی شیرازمهندسی برقالکترونیک5
روزانهدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلمهندسی برقالکترونیک4
روزانهدانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی برقالکترونیک12
روزانهدانشگاه فردوسی مشهدمهندسی برقالکترونیک5
روزانهدانشگاه لرستان- خرم ابادمهندسی برقالکترونیک2
روزانهدانشگاه جامع امام حسین-تهرانجنگ الکترونیکالکترومغناطیس5
روزانهدانشگاه جامع امام حسین-تهرانجنگ الکترونیکراداری8
روزانهدانشگاه جامع امام حسین-تهرانجنگ الکترونیکمخابراتی8
نوبت دومدانشگاه ارومیهمهندسی برقالکترونیک1
نوبت دومدانشگاه بیرجندمهندسی برقالکترونیک1
نوبت دومدانشگاه تبریزمهندسی برقالکترونیک2
نوبت دومدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- تهرانمهندسی برقالکترونیک3
نوبت دومدانشگاه تربیت مدرسمهندسی برقالکترونیک4
نوبت دومدانشگاه تهرانمهندسی برقالکترونیک6
نوبت دومدانشگاه سمنانمهندسی برقالکترونیک2
نوبت دومدانشگاه صنعتی امیر کبیر-تهرانمهندسی برقالکترونیک3
نوبت دومدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهرانمهندسی برقالکترونیک1
نوبت دومدانشگاه صنعتی شاهرودمهندسی برقالکترونیک3
نوبت دومدانشگاه فردوسی مشهدمهندسی برقالکترونیک4
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی صنعتی سجاد- مشهدمهندسی برقالکترونیک5
پردیس خود گرداندانشگاه تبریزمهندسی برقالکترونیک4
پردیس خود گرداندانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارمهندسی برقالکترونیک1
پردیس خود گرداندانشگاه شاهد- تهرانمهندسی برقالکترونیک7
پردیس خود گرداندانشگاه شهید بهشتی - تهرانمهندسی برقالکترونیک3
پردیس خود گرداندانشگاه صنعتی شیرازمهندسی برقالکترونیک5
پردیس خود گرداندانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلمهندسی برقالکترونیک1
پردیس خود گرداندانشگاه علم و صنعت ایران - تهرانمهندسی برقالکترونیک5

 

جذب دانشجو دکتری مهندسی برق - الکترونیک در دوره های روزانه ، شبانه ، بورسیه و پردیس خودگردان به چه صورت است ؟

*همانطور که مشاهده کردید دانشگاه یزد 1 دانشجو در رشته ی الکترونیک ، بورسیه اعزام به کشور میکند

* 7 دانشگاه با دوره پردیس خود گردان 26 دانشجو در رشته الکترونیک در دانشگاه های مختلف کشور میپذیرد

* 11 دانشگاه در نوبت شبانه 30 دانشجو در رشته ی الکترونیک میپذیرد

* دانشگاه جامع امام حسین-تهران دانشجویان خود را در رشته مهندسی برق با گرایش جنگ الکترونیک جذب میکند و تنها دانشگاهی است که این گرایش را میپذیرد ، دانشجویان در سه زیر گرایش به صورت زیر به تحصیلات خود ادامه میدهند:

  • 5 دانشجوی دکتری در گرایش الکترومغناطیس
  • 8 دانشجو دکتری در گرایش راداری
  • 8 دانشجو دکتری در گرایش مخابراتی

* 163 دانشجو هم در سراسر کشور در رشته الکترونیک در مقطع دکتری جذب میشوند.


4.7 از 5

دیدگاه خود را بنویسید


اولین دیدگاه را شما برای این مطلب ثبت کنید