ظرفیت پذیرش دکتری زبان و ادبیات فارسی سراسری 98

در این مقاله به بررسی ظرفیت پذیرش دکتری زبان و ادبیات فارسی 98 ، خواهیم پرداخت. همانطور که می دانید رشته زبان و ادبیات فارسی از آن دسته رشته های پرطرفدار است که هر ساله تعداد زیادی دانشجو را در مقاطع دکتری جذب می کند. همانطور که گفتیم رشته دکتری زبان و ادبیات فارسی یکی از پر طرفدارترین رشته های ارائه شده می باشد و در دانشگاه های سراسری که شامل دوره های روزانه، نوبت دوم – پردیس خودگردان، پیام نور، دانشگاه غیر انتفاعی، این رشته را در گرایش های مختلف ارائه می دهند که در ادامه با دانشگاه و ظرفیت ارائه شده آشنا خواهید شد. گرایش های ارائه شده در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های سراسری شامل زبان و ادبیات فارسی، ادبیات حماسی، ادبیات عرفانی، ادبیات غنایی می شود.

دانشگاه های پذیرنده دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت در دوره روزانه

دوره نام دانشگاه رشته گرایش ظرفیت
روزانه دانشگاه اراک زبان و ادبیات فارسی   3
روزانه دانشگاه بو علی سینا – همدان زبان و ادبیات فارسی   5
روزانه دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار زبان و ادبیات فارسی   3
روزانه دانشگاه شهر کرد زبان و ادبیات فارسی   2
روزانه دانشگاه کردستان – سنندج زبان و ادبیات فارسی   3
روزانه دانشگاه هرمزگان – بندرعباس زبان و ادبیات فارسی   3
روزانه دانشگاه شهر کرد زبان و ادبیات فارسی ادبیات عرفانی 1
روزانه دانشگاه لرستان – خرم آباد زبان و ادبیات فارسی ادبیات عرفانی 2

همانطور که در جدول فوق مشاهده می کنید، 8 دانشگاه در نوبت روزانه اعلام ظرفیت خالی در رشته ادبیات و زبان فارسی کرده اند. 22 نفر از داوطلبان ادبیات و زبان فارسی توانستند در مرحله ی تکمیل ظرفیت ثبت نام کرده از شانس مجدد استفاده کردند. برای شرکت در مصاحبه تکمیل ظرفیت ادبیات و زبان فارسی سراسری، داوطلبان باید تمام تلاش خود را جهت موفقیت در مصاحبه به کار گیرند.

جدول دانشگاه های پذیرنده دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت (نوبت دوم)

دوره نام دانشگاه رشته گرایش ظرفیت
نوبت دوم دانشگاه اراک زبان و ادبیات فارسی   3
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا – همدان زبان و ادبیات فارسی   1
نوبت دوم دانشگاه سمنان زبان و ادبیات فارسی   1
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان زبان و ادبیات فارسی   4
نوبت دوم دانشگاه گیلان زبان و ادبیات فارسی   1

همانطور که در جدول فوق مشاهده می کنید، 5 دانشگاه سراسری در دوره نوبت دوم (شبانه) اعلام به ظرفیت خالی رشته ادبیات و زبان فارسی کردند. 10 نفر از داوطلبان دکتری ادبیات و زبان فارسی توانستند در نوبت دوم (شبانه) در مرحله تکمیل ظرفیت ثبت نام و وارد دانشگاه شوند.

جدول دانشگاه های پذیرنده دانشجو دکتری زبان و ادبیات فارسی –پیام نور

دوره نام دانشگاه رشته گرایش ظرفیت
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب زبان و ادبیات فارسی   2
پیام نور دانشگاه پیام نور – استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران زبان و ادبیات فارسی   1
پیام نور دانشگاه پیام نور – استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران زبان و ادبیات فارسی   2
پیام نور دانشگاه پیام نور – استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران زبان و ادبیات فارسی   1

  همانطور که در جدول فوق مشاهده می کنید 2 دانشگاه پیام نور اعلام به ظرفیت خالی در رشته زبان و ادبیات فارسی در گرایش های ادبیات حماسی، ادبیات عرفانی، ادبیات غنایی کرده اند. 6 نفر از داوطلبان دکتری زبان و ادبیات فارسی توانستند در مرحله ی تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب و دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مشغول به تحصیل شوند.

دانشگاه های پذیرنده در مرحله تکمیل ظرفیت دکتری ادبیات و زبان فارسی – پردیس خودگردان

دوره نام دانشگاه رشته گرایش ظرفیت
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران ادبیات و زبان فارسی   1
پردیس خودگردان دانشگاه سمنان ادبیات و زبان فارسی   1
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران ادبیات و زبان فارسی   3
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز ادبیات و زبان فارسی ادبیات حماسی 1
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز ادبیات و زبان فارسی ادبیات عرفانی 2
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز ادبیات و زبان فارسی ادبیات غنایی 4

 همانطور که در جدول فوق مشاهده می کنید، 4 دانشگاه پیام نور، اعلام به ظرفیت خالی در رشته دکتری زبان و ادبیات فارسی نموده اند. 12 دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت دکتری ادبیات فارسی و زبان فارسی موفق به ثبت نام و ورود به دانشگاه شدند. 
در این مقاله به بررسی ظرفیت پذیرش دکتری زبان و ادبیات فارسی سراسری 98 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله انتخاب رشته دکتری زبان و ادبیات فارسی بزنید.
اگر سوالی در زمینه ظرفیت پذیرش دکتری زبان و ادبیات فارسی سراسری 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.