ظرفیت پذیرش دکتری تاریخ – تاریخ اسلام آزاد 98

در انتخاب رشته دکتری تاریخ اسلام یکی از موارد مهم و پر اهمیت توجه به ظرفیت پذیرش دکتری تاریخ اسلام است. رشته تاریخ در مقطع دکتری دارای چند گرایش متفاوت است که هر کدام از این گرایش ها با توجه به حوزه فعالیت آن دارای ظرفیت های ورودی متفاوتی هستند. ظرفیت پذیرش دکتری، نسبت به دیگر مقاطع تحصیلی محدودتر است و متقاضیان می بایست در رقابت تنگاتنگ تری برای ورود به دانشگاه شرکت کنند. بعد از اعلام نتایج اولیه، در انتخاب رشته دکتری تاریخ اسلام چون مسیر داوطلبان دانشگاه آزاد و ساسری از هم متمایز می شود و دفترچه های متفاوتی منتشر می شود، بنابراین استراتژی هر یک از واحدهای دانشگاه آزاد متفاوت از دانشگاه های سراسری در ظرفیت های خود خواهد بود. رشته تاریخ اسلام به بررسی و تحلیل و تغییر تحولات جهان اسلام می پردازد و به دلیل اهمیت این حوادث و تأثیر آنها در جهان معاصر اهمیت رشته تاریخ اسلام مشخص و بارز است و با توجه به اینکه حوادث و تاثیرات اسلام در سطح داخلی و نیز بین المللی کشورها مهم و قابل توجه است به گرایش تاریخ اسلام توجه متمایزی داده می شود. وجود مقطع دکتری تاریخ اسلام در واحدهای دانشگاه آزاد برای علاقه مندان به این رشته فرصت مطلوبی برای رفع انحصار صندلی های آن در دانشگاههای سراسری است و دانشجویان مقطع دکتری رشته تاریخ اسلام آزاد هیچ تفاوتی با دانشجویان دیگر دانشگاه ها ندارند چرا که هم امکانات آموزشی و هم استادان مطرح در این رشته دارند.

واحد علوم تحقیقات نیز در رشته تاریخ-تاریخ اسلام، در مقطع دکتری دانشجو می پذیرد

دانشگاههای دارای ظرفیت پذیرش دکتری تاریخ – تاریخ اسلام آزاد 

ظرفیت پذیرش دکتری تاریخ – تاریخ اسلام آزاد در 9 واحد دانشگاهی وجود دارد و این واحد ها شامل: واحد بجنورد، واحد تربت حیدریه، واحد تهران مرکزی، واحد سنندج، واحد شبستر، واحد علوم و تحقیقات، واحد محلات، واحد نجف آباد و مرکز دانشگاهی یادگار امام خمینی در شهر ری است. هر کدام از این مراکز دانشگاهی  حداکثر 7 نفر دانشجوی دکتری جذب می کنند که فرصت قابل توجهی برای متقاضیان به منظور تحصیل در دوره ی دکتری رشته تاریخ اسلام است. هر کدام از این واحد های دانشگاهی دارای محیط جغرافیایی متفاوتی هستند و در حوزه رشته تاریخ اسلام قابل توجه می باشند که در میان آنها واحد علوم و تحقیقات شناخته شده تر است. تبادلات علمی اساتید و دانشجویان دکتری رشته تاریخ اسلام واحد علوم و تحقیقات با دانشگاههای مطرح کشور در حد مطلوبی است و چه بسا اساتیدی که در دانشگاههای برتر، رشته تاریخ اسلام تدریس می نمایند در واحد علوم و تحقیقات نیز به تدریس اشتغال دارند و این نشان از سطح علمی نزدیک به هم این دانشگاههاست و فرصت بهره مندی از دانش اساتید نامدار رشته تاریخ اسلام برای دانشجویان دکتری تاریخ اسلام آزاد نیز وجود دارد. ظرفیت های پذیرش دکتری تاریخ اسلام دانشگاه آزاد برای تمامی علاقه مندانی که امکان تحصیل در دانشگاه های سراسری را از دست داده اند، یک شانس دوباره است و به لحاظ علمی و آموزشی تفاوت چندانی وجود ندارد. چرا که آنچه معیار سنجش است، تلاش و پشتکار فردی است نه نوع دانشگاهی که فرد در آن تحصیل می کند.
در این مقاله به بررسی ظرفیت پذیرش دکتری تاریخ – تاریخ اسلام آزاد پرداختیم. پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله مشاوره انتخاب رشته دکتری بزنید.
اگر سوالی در زمینه ظرفیت پذیرش دکتری تاریخ – تاریخ اسلام آزاد ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.