ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی مدیریت سراسری 98

در این مقاله با موضوع ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی مدیریت سراسری 98 در خدمت شما هستیم. در سال 98 مثل سال گذشته دانشگاه سراسری اقدام به پذیرش دانشجو بدون کنکور کارشناسی مدیریت کرده است. اگر شما علاقه مند به تحصیل در مجموعه رشته های مدیریت هستید، اطلاع از ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی مدیریت سراسری 98 برایتان اهمیت پیدا کنند. از این رو به شما پیشنهاد میکنیم این مقاله را مطالعه کنید.

قبل از بررسی ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی مدیریت سراسری 98، نگاهی به مجموعه مدیریت می اندازیم.

معرفی مجموعه مدیریت

در دفترچه انتخاب رشته 98، رشته ای به نام مدیریت وجود ندارد. بلکه رشته مدیریت به 10 گرایش مختلف تقسیم شده و هر گرایش آن در قالب یک رشته معرفی شده است. در ادامه آن ها را نام می بریم:
  • مدیریت امور بانکی
  • مدیریت گمرک
  • مدیریت بازرگانی
  • مدیریت بیمه
  • مدیریت بیمه اکو
  • مدیریت دولتی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت فرهنگی هنری
  • مدیریت کسب و کارهای کوچک
  • مدیریت مالی
رشته مدیریت یک رشته شناور است و داوطلبین تمام گروه های آزمایشی تجربی، ریاضی و انسانی می توانند آن را انتخاب کنند. در گروه تجربی علاوه بر موارد بالا، رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی نیز وجود دارد که تنها داوطلبین انتخاب رشته بدون کنکور گروه تجربی می توانند آن را انتخاب کنند.

دوره های پذیرش بدون کنکور مدیریت

دانشگاه سراسری در تمامی دوره های روزانه، نوبت دوم، مجازی، پردیس خودگردان، غیر انتفاعی و پیام نور بدون کنکور دانشجو می پذیرد. اما پذیرش برای مجموعه مدیریت به شرح زیر است:
گروه آزمایشی مدیریت دوره پذیرنده
تجربی صنعتی روزانه، غیر انتفاعی، پیام نور
بازرگانی، گمرکی، بیمه، دولتی، امور بانکی، مالی و کسب و کارهای کوچک غیر انتفاعی، پیام نور
انسانی صنعتی روزانه، غیر انتفاعی، پیام نور
بازرگانی، گمرکی، بیمه، مالی، دولتی، امور بانکی غیر انتفاعی، پیام نور
  ظرفیت پذیرش مجموعه مدیریت در بسیاری از مؤسسات غیر انتفاعی برای گروه تجربی برابر 18 نفر، برای گروه ریاضی 6 نفر و برای گروه انسانی 36 می باشد. از این رو می توان گفت بیشترین پذیرش برای گروه انسانی و کمترین پذیرش برای گروه ریاضی است. همچنین بیشترین پذیرش برای رشته مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی و مدیریت مالی است.

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی مدیریت سراسری

در اینجا می خواهیم نگاهی بیاندازیم به ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی مدیریت سراسری 98
مدیریت برخی از دانشگاه های پذیرنده ظرفیت پذیرش کلی بر اساس سوابق تحصیلی
صنعتی لرستان، بسیاری از مؤسسات غیر انتفاعی 2000
بازرگانی بسیاری از غیر انتفاعی، پیام نور 2000
امور گمرکی بسیاری از غیر انتفاعی، پیام نور 150
بیمه بسیاری از غیر انتفاعی، پیام نور 420
دولتی بسیاری از غیر انتفاعی، پیام نور 150
امور بانکی بسیاری از غیر انتفاعی، پیام نور 570
مالی بسیاری از غیر انتفاعی، پیام نور 570
کسب و کارهای کوچک بسیاری از غیر انتفاعی، پیام نور 450
  ظرفیت پذیرش دانشگاه های پیام نور برای مجموعه رشته مدیریت بسیار بالا می باشد و در این مقاله نیامده است. در این مقاله با موضوع ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی مدیریت سراسری 98 همراه شما بودیم. شما میتوانید مقاله لیست رشته های بدون کنکور سراسری 98 را نیز مطالعه کنید. برای اطلاع از ظرفیت پذیرش بدون کنکور مدیریت پیام نور علاوه بر مطالعه دفترچه میتوانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.