ظرفیت پذیرش ارشد وزارت بهداشت 

در این مقاله به موضوع ظرفیت پذیرش ارشد وزارت بهداشت 99 پرداخته ایم، به داوطلبان ارشد وزارت بهداشت توصیه می کنیم برای اطلاع از ظرفیت پذیرش ارشد وزارت بهداشت 99 تا انتهای این مقاله همراه آیدانیتو باشند. آزمون وزارت بهداشت در مقطع کارشناسی ارشد هر ساله تعداد انبوهی از داوطلبان علاقه مند به رشته های پزشکی و پیراپزشکی را به خود جذب می کند. داوطلبانی که قصد دارند وارد دانشگاه های پزشکی شوند، باید از رقابت سنگینی که برای آنها وجود دارد، بگذرند. همان طور که اطلاع دارید و در سایر مقالات درج شده در آیدانیتو گفته شده است، داوطلبان برای ورود به دانشگاه های ارشد رشته های وزارت بهداشت، باید رتبه ی قابل قبولی در آزمون کتبی وزارت بهداشت کسب کنند.


برای آگاهی از ظرفیت پذیرش ارشد وزارت بهداشت در رشته مورد علاقه تان و انتخاب رشته حرفه ای با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید

داوطلبان عزیزی که قصد دارند در انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99 شرکت نمایند، به مقاله ظرفیت پذیرش ارشد وزارت بهداشت 99 توجه داشته باشند. داوطلبان عزیز در تاریخ 31 شهریور تا 9 مهر اقدام به انتخاب رشته کردند. یکی از مواردی که در انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99 مورد بررسی داوطلبان قرار خواهد گرفت، ظرفیت پذیرش ارشد وزارت بهداشت 99 می باشد. معیارهایی که در انتخاب رشته ارشد مورد بررسی قرار می گیرد را در ادامه مشاهده خواهید کرد:

 • توجه به رتبه کسب شده در آزمون کتبی
 • ظرفیت پذیرش ارشد وزارت بهداشت 99
 • تحلیل کارنامه ارشد وزارت بهداشت سال های گذشته
 • توجه به تغییر ظرفیت های پذیرش ارشد وزارت بهداشت 99
 • اولویت بندی رشته ها و کد رشته های وارد شده در انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت
 • شناخت رشته
 • توجه به بازار کار گرایش و رشته مورد نظر

ظرفیت رشته های ارشد وزارت بهداشت

همان طور که مشاهده کردید، اطلاع از ظرفیت پذیرش ارشد وزارت بهداشت 99 و اطلاع از کاهش ظرفیت دانشگاه ها در سال 98 نسبت به سال 97، از مواردی می باشد که داوطلبان در زمان انتخاب رشته نیاز خواهند داشت. با توجه به این که در حال حاضر ظرفیت پذیرش ارشد وزارت بهداشت 99 به طور دقیق مشخص نمی باشد، در این مبحث به ظرفیت رشته های ارشد وزارت بهداشت 96، اشاره خواهیم داشت و در زمان اعلام ظرفیت پذیرش ارشد وزارت بهداشت 99 در این مقاله از ظرفیت های سال 99 نیز مطلع خواهید شد.

ظرفیت پذیرش رشته اپیدمیولوژی (کد رشته 107)

 • ظرفیت پذیرش رشته اپیدمیولوژی 96 در دانشگاه های عادی (رایگان) حدود 88 دانشجو اعلام شد.
 • ظرفیت پذیرش رشته اپیدمیولوژی 96 در دانشگاه های شهریه پرداز حدود 30 دانشجو اعلام شد.

ظرفیت پذیرش رشته اتاق عمل (کد رشته 108)

 • ظرفیت پذیرش رشته اتاق عمل 96 در دانشگاه های عادی، 31 نفر اعلام شد.
 • ظرفیت پذیرش رشته اتاق عمل 96 در دانشگاه های شهریه پرداز، 12 دانشجو اعلام شد.

ظرفیت پذیرش رشته ارزیابی فناوری سلامت (HTA)  (کد رشته 114)

 • ظرفیت پذیرش رشته ارگونومی 96، در دانشگاه های عادی، 50 دانشجو اعلام شد.
 • ظرفیت پذیرش رشته ارگونومی 96، در دانشگاه های شهریه پرداز 12 دانشجو اعلام شد.

ظرفیت پذیرش رشته اعضای مصنوعی و وسایل کمکی (کد رشته 109)

 • ظرفیت پذیرش رشته اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 96، در دانشگاه های عادی 14 دانشجو اعلام شد.
 • ظرفیت پذیرش رشته اعضای مصنوعی و و سایل کمکی 96، در دانشگاه های شهریه پرداز 12 دانشجو اعلام شد.

ظرفیت پذیرش رشته اقتصاد بهداشت (کد رشته 110)

 • ظرفیت پذیرش رشته اقتصاد بهداشت 96، در دانشگاه های عادی حدود 69 دانشجو اعلام شد.
 • ظرفیت پذیرش رشته اقتصاد بهداشت 96 در دانشگاه های شهریه پرداز، 29 دانشجو اعلام شد.

ظرفیت پذیرش رشته اکولوژی انسانی (کد رشته 112)

 • ظرفیت پذیرش رشته اکولوژی انسانی 96 در دانشگاه های عادی، 14 دانشجو می باشد.
 • ظرفیت پذیرش رشته اکولوژی انسانی 96، در دانشگاه های شهریه پرداز، 8 دانشجو می باشد.

ظرفیت پذیرش رشته انفورماتیک پزشکی (کد رشته 113)

 • ظرفیت پذیرش رشته انفورماتیک پزشکی 96، در دانشگاه های عادی، 40 دانشجو می باشد.
 • ظرفیت پذیرش رشته انفورماتیک پزشکی 96، در دانشگاه شهریه پرداز،18 دانشجو می باشد.

ظرفیت پذیرش رشته انگل شناسی (کد رشته 167)

 • ظرفیت پذیرش رشته انگل شناسی 96، در دانشگاه های عادی، حدود 111 دانشجو می باشد.
 • ظرفیت پذیرش رشته انگل شناسی 96، در دانشگاه های شهریه پرداز، 47 دانشجو می باشد.

ظرفیت پذیرش رشته ایمنی شناسی (کد رشته 161)

 • ظرفیت پذیرش رشته ایمنی شناسی 96، در دانشگاه های عادی، 84 دانشجو می باشد.
 • ظرفیت پذیرش رشته ی ایمنی شناسی 96، در دانشگاه های شهریه پرداز، 43 دانشجو می باشد.

ظرفیت پذیرش رشته آمار زیستی (کد رشته 102)

 • ظرفیت پذیرش رشته آمار زیستی 96، در دانشگاه های عادی، حدود 98 دانشجو می باشد.
 • ظرفیت پذیرش رشته آمار زیستی 96، در دانشگاه های شهریه پرداز، 46 دانشجو می باشد.

ظرفیت پذیرش رشته فیزیوتراپی

 • ظرفیت پذیرش رشته فیزیوتراپی 96، در دانشگاه های عادی، 100 دانشجو می باشد.
 • ظرفیت پذیرش رشته فیزیوتراپی، در دانشگاه های شهریه پرداز 54 دانشجو می باشد.

ظرفیت پذیرش رشته مامایی

 • ظرفیت پذیرش رشته مامایی 96، در دانشگاه های عادی، حدود 111 دانشجو می باشد.
 • ظرفیت پذیرش رشته های مامایی 96 در دانشگاه های شهریه پرداز، حدود 51 دانشجو می باشد.

ظرفیت رشته مهندسی پزشکی

 • ظرفیت پذیرش رشته مهندسی پزشکی 96، در دانشگاه های عادی، حدود 53 دانشجو می باشد.
 • ظرفیت پذیرش رشته مهندسی پزشکی 96، در دانشگاه های شهریه پرداز، 22  دانشجو می باشد.

بیشترین و کمترین ظرفیت پذیرش ارشد وزارت بهداشت

از جمله مواردی که در انتخاب رشته بایستی به آن بسیار دقت کنید، ظرفیت پذیرش رشته و دانشگاه مورد نظرتان است. برخی از کد رشته محل ها ظرفیت پذیرش بیشتری نسبت به سایرین دارند و برخی ظرفیت پذیرش بسیار کمی دارند. با توجه به اینکه ظرفیت پذیرش ارشد وزارت بهداشت در هر سال با سال گذشته متفاوت است، پیشنهاد می کنیم برای آگاهی از ظرفیت پذیرش در سال جاری و انتخاب رشته حرفه ای با مشاوران ارشد آیدانیتو تماس بگیرید.
برای آگاهی از ظرفیت پذیرش ارشد وزارت بهداشت و انتخاب رشته حرفه ای با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.

انتخاب رشته حرفه ای با آیدانیتو

بسیاری از داوطلبان فکر می کنند که انتخاب رشته که کاری ندارد، فقط کافی است که چند رشته را پشت سر هم بچینیم. اما اگر برایتان مهم است که بهترین انتخاب را داشته باشید، پیشنهاد می کنیم در روند انتخاب رشته کمی با وسواس بیشتری پیش بروید و انتخاب رشته خود را به حرفه ای ها بسپارید چرا که اگر بدون تجربه اقدام به انتخاب رشته کنید، احتمال پشیمانی تان در آینده بسیار خواهد بود. مشاوران آیدانیتو به شما کمک می کنند تا با حذف گزینه های ناکارآمد، بهترین رشته و گرایش را انتخاب کنید.
برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت و آگاهی از ظرفیت پذیرش و لیست دانشگاه های پذیرنده با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.

در کدام کد رشته محل امکان قبولی بیشتری دارید؟

آگاهی از کد رشته محل هایی که امکان بیشتری برای قبولی در آن ها، برایتان وجود دارد به شما کمک می کند تا حرفه ای تر انتخاب رشته کنید. البته معمولا احتمال قبولی در چند کد رشته محل برایتان وجود خواهد داشت که انتخاب یکی از آن ها بسیار دشوار و نیازمند تجربه است. به همین منظور پیشنهاد می کنیم برای بهترین انتخاب رشته با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.
داوطلبان عزیز ظرفیت برخی از رشته های وزارت بهداشت را در سال 96 مشاهده نمودید، برای کسب اطلاع از سایر رشته ها به دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت مراجعه فرمایید. پس از بررسی دقیق ظرفیت پذیرش ارشد وزارت بهداشت 99، به داوطلبان عزیز یشنهاد میکنیم مقاله مواد و ضرایب ارشد وزارت بهداشت  را نیز مطالعه کنند.
برای آگاهی از ظرفیت پذیرش ارشد وزارت بهداشت و انتخاب رشته حرفه ای با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.