شرایط انتخاب رشته پایه نهم

پایه نهم تحصیلی از جمله مهم ترین پایه های تحصیلی برای هر یک از دانش آموزان و محصلان به شمار می رود. زیرا دانش آموز در این پایه تحصیلی با موضوع انتخاب رشته که می تواند آینده فرد را رقم بزند مواجه می شود. مطابق تغییرات صورت گرفته در انتخاب رشته دوران متوسطه تمامی دانش آموزان پایه نهم باید از این موضوع مطلع باشند که همانند سال های گذشته به نمرات پایه نهم برای انتخاب رشته توجه نمی شود.

برای آگاهی از شرایط انتخاب رشته پایه نهم در سال 98 با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.

بلکه تمامی نمره های دوران هفتم، هشتم و نهم متوسطه می توانند در انتخاب رشته اثر اساسی داشته باشند. علاوه بر این، ضرایب دروس برای همه رشته های تحصیلی یکسان خواهد بود. در این مقاله، به بحث در مورد شرایط انتخاب رشته پایه نهم می پردازیم. پس ما را همراهی کنید تا اطلاعات لازم را در رابطه با شرایط انتخاب رشته پایه نهم در انواع رشته های تحصیلی را به دست آورید.

شرایط انتخاب رشته علوم انسانی در پایه نهم

باید خدمت شما دانش آموزان گرامی عرض کنیم که حداقل معدل لازم جهت ورود به رشته انسانی 14 است. از طرف دیگر، مجموع سه نمره پذیرفته شده در سه درس عربی، زبان و ادبیات فارسی و همین طور مطالعات اجتماعی در سه پایه هفتم، هشتم و نهم نباید ضریبی کمتر از 42 داشته باشد.

 

شرایط انتخاب رشته تجربی در پایه نهم

در مورد شرایط انتخاب رشته پایه نهم در رشته تجربی باید اشاره کنیم که دانش آموز پایه نهم باید حداقل معدل 14 را برای ادامه تحصیل در رشته تجربی کسب نماید. علاوه بر این، مجموع نمرات دو درس علوم تجربی و ریاضیات در سه پایه نهم، هشتم و هفتم به هیچ وجه نباید ضریبی کمتر از 42 داشته باشد. باید عرض کنیم که نمرات دروس علوم تجربی و ریاضیات در سه سال اول دوران متوسطه با ضریب 3 محاسبه می گردد.
اگر سؤالی درباره شرایط انتخاب رشته تحصیلی در پایه نهم ذهن شما را به خود مشغول کرده است می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.

شرایط انتخاب رشته گروه ریاضی در پایه نهم

در رابطه با شرایط انتخاب رشته پایه نهم در رشته ریاضی تحصیلی باید به معدل لازم برای این امر اشاره کرد. در رشته ریاضی، مجموع نمرات پذیرفته شده در دو درس علوم تجربی و ریاضی به هیج وجه نباید ضریبی پایین تر از 42 داشته باشد. علاوه بر این موضوع داشتن معدل بالاتر از 14 نیز جهت ورود و ادامه تحصیل در این رشته تحصیلی ضروری به نظر می رسد. لازم به یادآوری است که نمرات دروس علوم تجربی و ریاضی در هر سه سال اول دوران متوسطه با ضریب 3 محاسبه می گردد.

شرایط انتخاب رشته فنی حرفه ای در پایه نهم

ورود دانش آموزان پایه نهم به پایه دهم تحصیلی در رشته های فنی حرفه ای نیز با شرایطی چند همراه است. در میان این شرایط در نظر گرفته شده می توان به حداقل ضریب 30 در درس های حرفه و فن، علوم تجربی و ریاضی در هر سه پایه متوسطه یعنی پایه های هفتم، هشتم و نهم اشاره کرد. علاوه بر این مورد، نمره ریاضی دانش آموز در سال اول متوسطه بدون اعمال تبصره باید حداقل 10 و معدل وی نیز کمتر از 12 نباشد.

شرایط انتخاب رشته کار و دانش در پایه نهم

درباره شرایط انتخاب رشته در پایه نهم در مورد رشته های کارودانش باید عرض کنیم که در صورتی که دانش آموزی قصد انتخاب یکی از این رشته ها را در پایه نهم تحصیلی داشته باشد نباید معدلی پایین تر از 12 داشته باشد. از طرف دیگر، مجموع نمرات دروس کار و فن آوری و ریاضی در سه پایه متوسطه نهم، هشتم و هفتم نباید پایین تر از 36 باشد. لازم به ذکر است که نمره درس کار و فناوری، با ضریب 3 و نمره درس ریاضی با ضریب 2 محاسبه می شود.
 در این مقاله به تحلیل و بررسی شرایط انتخاب رشته در پایه نهم پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به انتخاب رشته پایه نهم 98 زنید.
مشاوران آیدانیتو می توانند اطلاعات جامع و کاملی را در رابطه با انتخاب رشته پایه نهم 98 در اختیار شما قرار دهند. پس با آن ها تماس بگیرید.