سلامت معنوی

هیچ کس نمی داند که دقیقاً چطور معنویت با سلامت ارتباط پیدا می کند. اما به نظر می رسد که بدن، ذهن و معنویت با همدیگر در ارتباط هستند و سلامت هر کدام بر دیگری تأثیر می گذارد.

نتایج پژوهش ها نشان می دهد که میان اعتقادات ما و سلامت مان رابطه ای وجود دارد و همین موضوع نشان دهنده اهمیت سلامت معنوی است. باورهای مثبت، احساس آرامش و قدرتی که افراد از مذهب، مدیتیشن و دعا کردن می گیرند می تواند سلامتی شان را تقویت کند و حتی ممکن است شفا بخش باشد.

آدم های مختلف برای صلح با خود و جهان پیرامونشان فعالیت های معنوی متفاوتی انجام می دهند. آداب و مناسک مذهبی، عبادت، دعاکردن، نمازخواندن، مدیتیشن، یوگا، گوش دادن به موسیقی های بی کلام و آرامش بخش یا حاوی صدای طبیعت و… از جمله فعالیت های ارتقا دهنده سلامت معنوی اند که در نهایت سلامت روانی را هم تقویت می کنند.

راهکارهای تقویت سلامت معنوی

از آنجایی که سلامت معنوی آرامش را افزایش می دهد، افراد بسیاری خواهان آن هستند. چنانچه قصد دارید این نوع سلامت را در خودتان تقویت کنید، قبل از هر چیز باید بدانید که در این مسیر آنچه برای دیگری کارآمد است ممکن است برای شما کارآمد نباشد.

در ادامه به راهکارهایی برای تقویت سلامت معنوی می پردازیم:

خودتان را بشناسید

چه چیزهایی در زندگی به شما آرامش می بخشند؟ ذهنتان چطور آرام می گیرد؟ خودتان را بشناسید تا در نهایت بتوانید در مسیر معنوی مناسبی قرار بگیرید.

البته ملاک نباید لذت یا آرامش به هر نحوی باشد. ممکن است کسی با مصرف مواد مخدر به آرامش برسد اما این فعالیت در نهایت به نابودی جسم و روان می انجامد. پس نمی تواند زمینه ساز سلامت معنوی باشد.

منظور از شناخت خود برای تقویت سلامت معنوی این است که درک کنیم یوگا برای ما مناسب است یا مدیتیشن؟ به واسطه اعمال مذهبی به آرامش می رسیم یا هنر؟
 

برای مشاوره در زمینه روش ها و راهکارهای تقویت سلامت معنوی ، می توانید با مشاوران حرفه ای و باتجربه آیدانیتو تماس بگیرید.

زمانی را به معنویت اختصاص بدهید

هر روز، طبق برنامه منظمی به معنویت بپردازید. و دقایق یا ساعاتی را به فعالیت های معنوی اختصاص دهید. این فعالیت ها می توانند شامل کارهای داوطلبانه، نماز خواندن، عبادت، دعا کردن، مطالعه کتاب های معنوی، قدم زدن در طبیعت، یوگا کردن، مدیتیشن، شرکت در جمع های مذهبی و… باشد.

به دنبال معناهای عمیق باشید

زندگی فقط همین امور روزمره نیست. گاهی آنقدر در برآوردن نیازهای روزمره غرق می شویم که عمق زندگی را از یاد می بریم. این هستی ای که ما ساکن آن هستیم قطعاً چیزی فراتر از خوردن، خوابیدن، کارکردن، تولید مثل، خرید خانه و ماشین را ارائه می دهد.

برای ارتقا سلامت معنوی باید قادر باشیم گاهی از زندگی روزمره فاصله بگیریم.

مثبت اندیش باشید

وقتی سطح سلامت روانی در کسی افزایش پیدا می کند، به رویدادهای مختلف با دید مثبت تری نگاه می کند. تلاش کنید برای افزایش آرامش و سلامت روانی، افکار منفی را از خودتان دور کنید و به زندگی نگاه مثبت تری داشته باشید.

در ادامه مطالعه مقاله مدیتیشن را به شما پیشنهاد می کنیم.

از زندگی روزمره خسته شده اید؟ می خواهید معنویت را برای افزایش سلامتی به زندگی خودتان اضافه کنید؟ به دنبال راهکارهایی برای تقویت سلامت معنوی هستید؟ با مشاوران باتجربه و حرفه ای آیدانیتو تماس بگیرید.