سفر ورزشی مشمولین خدمت

در این مقاله سفر ورزشی مشمولین خدمت را مورد بررسی قرار می دهیم. اگر از معافیت های تحصیلی استفاده می کنید و در شمول قانون نظام وظیفه قرار گرفته اید با مطالعه مقاله سفرهای ورزشی مشمولین خدمت، اطلاعات جامع و خوبی مربوط به دوران مشمولیت خود به دست می آورید.

بنابراین پیشنهاد می کنیم مقاله سفر ورزشی مشمولین خدمت را مطالعه کنید تا از مباحثی مانند شرایط استفاده و دریافت مجوز سفر ورزشی مشمولین خدمت، مدارک مورد نیاز برای دریافت و کسب مجوز و همچنین مراحلی که باید طی کنید تا به هدف خود برسید، مطلع شوید.

سفر ورزشی مشمولین سربازی

سفرهایی که برای شرکت در مسابقات ورزشی در خارج از کشور انجام می شود که البته باید توسط وزارت ورزش و امور جوانان انجام شود، سفر ورزشی مشمولین خدمت گفته می شود اما این دسته از مشمولان باید شرایط مورد نیاز را داشته باشند تا بتوانند از این نوع سفر بهره مند شوند. در ادامه این شرایط را مشاهده می کنید.

شرایط سفر ورزشی مشمولین خدمت

  • اولین شرط راجع به عدم غیبت در سربازی است. افرادی که در سربازی خود با غیبت روبرو شده باشند نمی توانند معافیت تحصیلی و در نتیجه مجوز خروج دریافت کنند.
  • افرادی که قصد شرکت در مسابقه را دارند باید عدم اشتغال به دوره خدمت ضرورت داشته باشند.
  • با توجه به این که معافیت تحصیلی از شرایط این سفر است، باید به تاریخ اعتبار معافیت توجه کنید به این دلیل که قرار داشتن در مهلت قانونی بعد از فارغ شدن از تحصیل ، انصراف و یا ترک تحصیل مورد بررسی قرار می گیرد.
  • ارائه معرفی نامه از ستاد کل نیروهای مسلح برای سربازان قهرمان الزامی است.
  • داشتن برگ آماده به خدمت ( بدون غیبت ) در مدت زمانی که دارای اعتبار است.
  • مشمولین قهرمان باید ضمانت نامه و معرفی از ستاد کل نیروهای مسلح دریافت کنند.

نحوه دریافت مجوز شرکت در مسابقات ورزشی خارج از کشور

برای دریافت مجوز سفر به خارج از کشور به منظور شرکت در مسابقات خارج از کشور باید مدارکی که در ادامه مشاهده خواهید کرد به طور کامل از نماینده وزارت ورزش و امور جوانان به نظام وظیفه ارائه شود.

این مدارک شامل: اصل نامه دانشگاه یا مدرسه، ضمانت وزارت خانه، مدارک مربوط به سوابق فعالیت های ورزشی مشمول است.

مشمولین عزیز توجه داشته باشند که باید در بازه زمان در نظر گرفته شده برای آنان به کشور باز گردند و مشمولینی که تاخیر در بازگشت  دارند تا 10 روز بعد از تاریخ پایان مجوز فرصت خواهند داشت تا خود را به مراکز نظام وظیفه معرفی کنند.

میزان وثیقه و ودیعه نقدی برای خروج از کشور این دسته از مشمولین و همچنین طول و بازه ی زمانی سفر طبق نظر فدراسیون مشخص می شود و با توجه به رشته ورزشی افراد این دو مورد نام برده شده متفاوت خواهد بود.

مشمولین عزیز که بعد از مطالعه این مقاله سوالاتی پیرامون سفر ورزشی و نحوه کسب مجوز خروج دارند می توانند با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرند.

همچنین پیشنهاد می کنیم بعد از مطالعه سفر مشمولین خدمت مقاله توجیه غیبت را نیز مطالعه کنید.