سفر زیارتی مشمولین

در این مقاله به موضوع سفر زیارتی مشمولین خواهیم پرداخت تا در این روزهایافزایش سفرهای زیارتی به عربستان و عراق لازم می دانیم مشمولین عزیز را هم از شرایط و مدارک مورد نیاز مطلع کنیم، همان طور که می دانید برای خروج از کشور کارت معافیت و پایان خدمت مورد نیاز است اما با توجه به قوانین نظام وظیفه امکان سفرهای زیارتی به مقصد کشور عربستان و عراق در برخی مواقع برای مشمولین به وجود می آید که در مقاله پیش رو به این مسئله خواهیم پرداخت.

در مقاله سفر زیارتی مشمولین به موضوعات مختلفی از جمله نحوه ی دریافت مجوز خروج از کشور، شرایط خروج از کشور، وثیقه مورد نیاز برای خروج از کشور این دسته از مشمولین خواهیم پرداخت توجه کنید که نوع سفر در میزان وثیقه و شرایط و… متفاوت است و در مقاله سفر زیارتی مشمولین به این مباحث پیرامون سفر زیارتی خواهیم پرداخت.

مدارک سفر زیارتی مشمولین

مشمولان خدمت که متقاضی مجوز خروج از کشور جهت سفرهای زیارتی هستند توجه داشته باشید که باید مدارکی که در ادامه ذکر خواهد شد را به همراه داشته باشند .

  • مجوز خروج از کشور دانشجویان و دانش آموزان مشمول به مقصد کشورهای عربستان و عراق.
  • سپردن وثیقه با مبلغ مشخص.
  • فرم تکمیل شده سند تعهد و تایید شده توسط دفاتر اسناد رسمی.

مدارک لازم برای تکمیل فرم سند تعهد در دفاتر اسناد رسمی شامل: کپی حکم کارگزینی و کپی جواز کسب در صورت شاغل بودن ضامن در شرکت های خصوصی ارایه نامه معتبر از شرکت های خصوصی و همچنین ذکر شماره حساب است که از مدارک الزامی و ضروری محسوب می شود.

میزان وثیقه یا ودیعه نقدی که با مراجعه به شعبات موسسه مالی و اعتباری قوامین سپرده می شود 3 تا 5 میلیون تومان است، مشمولین عزیز توجه کنند که باید اصل رسید را به مراکز وظیفه عمومی(پلیس +10 ) محل سکونت ارایه کنند.

در ضمن مجوز خروج از کشور به مقصد کشورهای عربستان و عراق با ارائه در خواست خروج از کشور از دانشگاه و یا گواهی اشتغال به تحصیل آنان از اداره آموزش و پرورش صادر می شود به عبارتی ارائه موافقت نامه دانشگاه و…. تایید دانشگاه با تعیین محدود زمانی مجاز که توسط مرکز وظیفه عمومی استان محل سکونت صادر می شود از الزامات خروج از کشور است.

شرایط سفر زیارتی مشمولین

  • غیبت در سربازی مانع این سفر خواهد بود.
  • این دسته از مشمولین باید دارای معافیت موقت (تحصیلی) باشند تا مجاز به خروج از کشور شوند.
  • دانش آموزان و فارغ التحصیلان و تمامی افراد که برگه اعزام به خدمت دارند، باید برای مشخص شدن مدت زمان مجاز سفر را با ارائه نامه ای از سازمان حج و زیارت به وظیفه عمومی مراجعه کنند.
  • دانشجویانی که متقاضی سفر به عراق و عربستان هستند، با گواهی که از جانب دانشگاه صادر می شود و دارای تاریخ و مقصد و علت سفر است به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت و یا محل تحصیل مراجعه کنند.

پیشنهاد می کنیم بعد از مطالعه دقیق مقاله سفر زیارتی مشمولین، مقاله سفر تحصیلی مشمولین را نیز مطالعه کنند.

مشمولین عزیز می توانند تمامی سوالات خود پیرامون سفر زیارتی مشمولین را از مشاوران آیدانیتو بپرسند.