رضایت شغلی

همه ما دوست داریم در زندگی مشغول کاری باشیم که از آن لذت می بریم و این فرصت را برای ما فراهم می کند تا استعدادها و توانمندی هایمان را شکوفا کنیم. رضایت شغلی یک انسان به معنای احساس رضایت و شادی ای است که بابت شغلش دارد.

محیط کار، مرتبط بودن شغل با رشته تحصیلی و تجربیات فرد، روابط بین همکاران، حقوق دریافتی، ساعات کاری و نزدیک یا دور بودن محل کار به محل زندگی و…… می توانند رضایت شغلی را افزایش یا کاهش دهند.

در این مقاله به مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر رضایت شغلی می پردازیم:

تعهد

وقتی به شغل تان تعهد دارید به موقع در محل کار حاضر می شوید، بر آنچه انجام می دهید تمرکز می کنید و فرد مولدی هستید. یکی از دلایلی که می توانند مانع تعهد شما به کارتان بشوند، این است که احساس کنید نمی توانید به معنای واقعی کلمه از استعدادها و مهارت هایتان استفاده کنید.

بدون شک آدم ها خودشان را در شغلی مفید می بینند که متناسب با توانمندی هایشان باشد. اما متخصصان در این زمینه متوجه نکته ای شده اند. آن ها اعتقاد دارند به منظور این که بتوانید حقیقتاً از شغل تان لذت ببرید و به آن متعهد باشید، باید یک تغییر جدی در شغل تان ایجاد کنید و یک هدف بزرگ داشته باشید.

واقعیت این است که استعدادهای شما می توانند در هر شغلی مورد استفاده قرار بگیرند. مطمئناً شما برای بعضی شغل ها مناسب تر هستید. اما با یک تعهد شغلی واقعی، شناخت نقاط‌ قوت‌تان و تأثیر مثبتی که می توانید بر دیگران بگذارید، هر شغلی با معنا و هدفمند می شود.

یکی از راهکارها برای پیدا کردن معنا در کاری که انجام می دهید، حتی اگر شغل رویایی شما نباشد، این است که درک واضحی از کاری که انجام می دهید و اهداف مجموعه ای که در آن کار می کنید داشته باشید. این که بدانید کار شما چقدر می تواند در رسیدن به اهداف نقش داشته باشد، به شما انگیزه می دهد.

احترام، تشویق و قدردانی

هر شغلی که داشته باشید، دوست دارید در محل کار مورد احترام باشید و بابت کارهای مفیدی که انجام می دهید ستایش بشوید. این واقعیت ثابت شده است که وقتی کارمندان تشویق می شوند، رضایت شغلی بیشتری دارند. حتی اگر این تشویق به سادگی یک تشکر کلامی از جانب رئیس باشد.

نتایج پژوهش ها نشان می دهند که توجه و احترام مدیران و ناظران به ایده های کارمندان، رضایت شغلی آن ها را افزایش می دهد. به بیان دیگر می توان گفت که کارکردن در محیطی که فرد مورد بی احترامی قرار می گیرد یا قدرش دانسته نمی شود، تمایل او را نسبت به ادامه کار کاهش می دهد.

انگیزه

درک انگیزه از انجام یک کار یا به دست آوردن یک شغل موجب افزایش رضایت شغلی می شود. این سوال ها را از خودتان بپرسید:

  • چه انگیزه ای باعث شد که من این شغل را بپذیرم؟
  • چه عواملی باعث می شوند که من مشغول کار فعلی ام باشم؟
  • انگیزه من برای دست یابی به شغلی که در نظر دارم چیست؟

پاسخ به این سوال ها به شما کمک می کند تا درک کنید در چه حوزه هایی با کمبود رضایت شغلی رو به رو هستید و به فکر راه چاره باشید. شاید با تفکر درباره انگیزه هایتان شغل تان را تغییر بدهید یا رویکردتان را به شغل فعلی تان عوض کنید.

حقوق کافی

امروزه نقش در آمد و حقوق دریافتی در رضایت شغلی، پر رنگ تر از همیشه است. آدم ها دوست دارند که متناسب با تلاشی که می کنند حقوق دریافت کنند. این کاملاً قابل درک است که بسیاری از نیازهای اصلی انسان اقتصادی هستند و اگر شغلی نتواند این  نیازها را برطرف کند، رضایت فرد کاهش پیدا می کند.

شاید حقوق مادی مهم ترین عامل در رضایت شغلی نباشد اما قطعاً یکی از مهم ترین ها است.

رضایت از زندگی

تحقیقات نشان می دهند آدم هایی که از زندگی رضایت ندارند کمتر از شغل شان راضی هستند و میان رضایت شغلی و رضایت از زندگی رابطه ای وجود دارد. افزایش سلامت روانی و خوشحالی در زندگی شخصی می تواند بر رضایت شغلی تأثیر بگذارد و آن را افزایش بدهد.

در ادامه مطالعه مقاله «استرس شغلی» را به شما پیشنهاد می کنیم.

شما می توانید برای برخورداری از خدمات مشاوره شغلی، با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.