رشته های کارشناسی بدون کنکور 98

در این مقاله به موضوع رشته های کارشناسی بدون کنکور 98 خواهیم پرداخت. داوطلبان عزیز که قصد دارند در انتخاب رشته کارشناسی بدون کنکور 98 شرکت کنند با مطالعه مقاله رشته های کارشناسی بدون کنکور 98 از جزئیات و مباحث مختلف پیرامون رشته های بدون کنکور آگاه خواهند شد. علاوه بر آن لیست رشته های ارائه شده در مقطع کارشناسی در هر گروه آزمایشی در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است با توجه به اینکه در حال حاضر اطلاعاتی از رشته ها و دانشگاه های بدون کنکور 98 ارائه نشده است، رشته های معرفی شده بر اساس سال گذشته است. همان طور که می دانید پذیرش دانشجو بدون کنکور 98 برای تمامی افراد که در کنکور شرکت داشته اند و یا در کنکور شرکت نداشتند در صورت وجود شرایط اولیه ثبت نام مجاز است.
همچنین شما عزیزان می‌توانید مقاله رشته های بدون کنکور را مطالعه نمایید.

دسته بندی رشته های تحصیلی کارشناسی

رشته هایی که در مقطع کارشناسی بدون کنکور جای گرفته اند در سه دسته جای می گیرند:
  1. رشته هایی که در دسته ناحیه ای قرار می گیرند، رشته هایی هستند که در همه ی استان ها موجود نیستند اما در چند استان مجاور (ناحیه) وجود دارد.
  2. رشته هایی که در دسته قطبی قرا می گیرند، رشته هایی هستند که در اکثر نواحی وجود ندارند و در چند ناحیه مجاور (قطب) رشته های گفته شده وجود دارند.
  3. رشته هایی که در دسته کشوری قرار می گیرند و در واقع بدون گزینش بومی انجام می شوند.
  4. رشته های که در دسته استانی قرار می گیرند، رشته هایی هستند که در اکثر استان ها وجود دارند.

برای شرکت در کارشناسی ارشد بدون کنکور نیز میتوانید از اطلاعات این صفحه استفاده کنید.

گزینش دوره های ارائه شده

داوطلبان عزیز توجه داشته باشند که دوره های ارائه شده در رشته ها با گزینش متفاوت بررسی می شوند. برای درک بیشتر جدول زیر را مشاهده کنید:
نام دوره گزینش
روزانه استانی، ناحیه ای، قطبی، کشوری
نوبت دوم بومی استانی
پردیس و مجازی کشوری
  با توجه به جدول مشاهده می کنیم که رشته ها در دوره نوبت دوم به صورت استانی گزینش می شوند. سایر دوره ها را نیز در جدول مشاهده کردید. در ادامه لیست رشته هایی که در مقطع کارشناسی بدون کنکور 98 ارائه شده است را مشاهده می کنید.

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

ردیف نام رشته مقطع نوع گزینش
1 آمار کارشناسی ناحیه ای
2 اقتصاد کارشناسی قطبی
3 اقتصاد کشاورزی کارشناسی ناحیه ای
4 ریاضیات و کاربردها کارشناسی ناحیه ای
5 علوم انتظامی کارشناسی کشوری
6 علوم قرآن و حدیث کارشناسی کشوری
7 علوم کامپیوتر کارشناسی کشوری
8 علوم مهندسی کارشناسی کشوری
9 علوم و مهندسی آب کارشناسی ناحیه ای
10 علوم ورزشی کارشناسی کشوری
11 فیزیک کارشناسی ناحیه ای
12 مدیریت صنعتی کارشناسی قطبی
13 مهندسی ایمنی کارشناسی کشوری
14 مهندسی صنایع کارشناسی قطبی
15 مهندسی کامپیوتر کارشناسی ناحیه ای
16 هتلداری کارشناسی کشوری

 

گروه آزمایشی علوم تجربی

ردیف نام رشته مقطع گزینش
1 اقتصاد کارشناسی قطبی
2 اقتصاد کشاورزی کارشناسی ناحیه ای
3 اقیانوس شناسی کارشناسی کشوری
4 تررویج و آموزش کشاورزی پایدار کارشناسی کشوری
5 زمین شناسی کارشناسی ناحیه ای
6 زیست شناسی کارشناسی قطبی
7 زیست شناسی جانوری کارشناسی کشوری
8 زیست شناسی دریا کارشناسی کشوری
9 زیست شناسی گیاهی کارشناسی ناحیه ای
10 شیمی محض کارشناسی ناحیه ای
11 علوم انتظایم کارشناسی کشوری
12 علوم قرآن و حدیث کارشناسی کشوری
13 علوم  مهندسی باغبانی کارشناسی ناحیه ای
14 علوم و مهندسی جنگل کارشناسی کشوری
15 علوم و مهندسی خاک کارشناسی ناحیه ای
16 علوم و مهندسی شیلات کارشناسی کشوری
17 علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) کارشناسی قطبی
18 علوم و مهندسی محیط زیست کارشناسی قطبی
19 علوم ورزشی کارشناسی کشوری
20 گیاه پزشکی کارشناسی ناحیه ای
21 مدیریت صنعتی کارشناسی قطبی
22 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کارشناسی قطبی
23 مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی کارشناسی کشوری
24 مهندسی صنایع مبلمان کارشناسی کشوری
25 مهندسی طبیعت کارشناسی کشوری
26 مهندسی علوم دامی کارشناسی ناحیه ای
27 مهندسی فضای سبز کارشناسی قطبی
28 هتلداری کارشناسی کشوری

 

گروه آزمایشی علوم انسانی

ردیف نام رشته مقطع گزینش
1 اقتصاد کارشناسی قطبی
2 جغرافیا کارشناسی قطبی
3 زبان و ادبیات عربی کارشناسی ناحیه ای
4 علوم انتظامی کارشناسی کشوری
5 علوم و قرآن حدیث کارشناسی کشوری
6 علوم ورزشی کارشناسی کشوری
7 مدیریت صنعتی کارشناسی قطبی
8 هتلداری کارشناسی کشوری

 

گروه آزمایشی هنر

ردیف نام رشته مقطع گزینش
1 فرش کارشناسی کشوری
2 مرمت و آثار تاریخی کارشناسی کشوری
3 هنر اسلامی کارشناسی کشوری

 

گروه آزمایشی زبان های خارجی

ردیف نام رشته مقطع گزینش
1 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی کشوری
2 زبان روسی کارشناسی کشوری
3 زبان و ادبیات اردو کارشناسی کشوری
4 زبان و ادبیات ارمنی کارشناسی کشوری
5 زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ناحیه ای
6 زبان و ادبیات ترکی استانبولی کارشناسی کشوری
7 زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی کشوری
8 مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی قطبی