آیدانیتو > رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد 1403
بدون کنکور

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد 1403

بررسی و انتخاب رشته های بدون کنکور برای دانشگاه های آزاد

این روز‌ها، امکان تحصیل بدون نیاز به شرکت در کنکور یک پیشنهاد هیجان انگیز است. تحصیل در رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد چند سالی است که در صدر اخبار داغ حوزه آموزش قرار گرفته است.
با توجه با استقبال عمومی ثبت‌نام در این رشته‌ها، جا دارد که به شرح اجمالی رشته های بدون کنکور آزاد در مقاطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و همچنین بررسی لیست انواع رشته پزشکی بدون کنکور آزاد بپردازیم.

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد 1403

دانشگاه آزاد در دو مقطع کاردانی و کارشناسی، بدون نیاز به کنکور و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در رشته‌های مختلف دانشجو می‌پذیرد. در بیشتر شهرهای ایران به دلیل وجود دانشگاه‌های آزاد، داوطلبین می‌توانند در مقاطع کاردانی پیوسته، کاردانی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته در میان انواع رشته‌های تحصیلی، رشته‌ی مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کنند و با ارائه‌ی مدارک تحصیلی در فرآیند پذیرش گام بردارند.
داوطلبین در دو نوبت مهر و بهمن ماه می‌توانند نسبت به نام نویسی در رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد، اقدام نمایند. در ادامه به معرفی رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی می‌پردازیم.

لیست رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد، در دو گروه کاردانی پیوسته و کاردانی ناپیوسته ارائه می‌شوند.

رشته های بدون کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد

لیست رشته های بدون کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد در دو مقطع زمانی مهر و بهمن ماه، در جدول‌های زیر گردآوری شده است:

تربیت کودکمدیریت خانوادهحسابداریامور اداریتربیت بدنیالکترونیک عمومی
الکترونیک- رادیو و تلویزیونالکترونیک و مخابرات دریاییالکتروتکنیکصنایع شیمیاییعمراننقشه برداری
استخراج معدنساخت و تولیدنقشه‌کشی صنعتیطراحی صنعتیتبریدحرارت مرکزی و تهویه مطبوع
مکانیک خودروصنایع نساجیریخته‌گریصنایع فلزیجوشکاریناوبری
مکانیک موتورهای دریاییسفال و سرامیکنرم‌افزار کامپیوترفناوری اطلاعاتمکاترونیک صنعتیحمل‌و‌نقل جاده‌ای
مکانیک ماشین‌های کشاورزیامور دامی- تکنولوژی پرورش طیورفناوری پرورش دامصنایع چوب و مبلمانفناوری تولیدات باغیفناوری تولیدات زراعی
صنایع غذاییفتوگرافیک-گرافیکنقاشیانیمیشنطراحی و ساخت طلا و جواهرقلم‌زنی
فرش دست‌باففتوگرافیک عکاسیچاپمعماریمعماری داخلیطراحی و دوخت
رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد – کاردانی پیوسته نیمسال اول 1403-1402
صنایع غذایی- کنترل کیفیت مواد غذاییتربیت بدنیحسابداریالکتروتکنیک-برق صنعتیامور زراعی و باغی- تکنولوژی تولیدات باغیالکترونیک-الکترونیک عمومی
الکتروتکنیک-تاسیسات الکتریکیساختمان-کارهای عمومی ساختماننقشه برداری- نقشه بردارینقشه کشی معماری- نقشه کشیبرق- الکترونیک و ابزار دقیقنرم‌افزار کامپیوتر
نصب و تعمیر آسانسور و پله برقیگرافیک -گرافیکنقشه‌کشیهنرهای تجسمی- نقاشیتاسیسات- تبریدهنرهای تجسمی- چاپ دستی
امور دامی- تکنولوژی پرورش طیور
رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد – کاردانی پیوسته نیمسال دوم 1403-1402

رشته های بدون کنکور کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد

لیست رشته های بدون کنکور کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد، در دو مقطع زمانی مهر و بهمن ماه، در جدول زیر ذکر شده است:

اجرای ساختمان‌های بتنیارتباطات و فناوری اطلاعاتآمارانرژی تجدیدپذیر خورشیدیبرق- الکترونیک و ابزار دقیقبرق- قدرت
تربیت معلم آموزش ریاضیتعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکیتعمیر و نگهداری خودروراهبری لوکوموتیوراهسازیشیمی آرایشی و بهداشتی
مخابرات هواپیمامعماریمعماری سنتیمکانیزاسیون کشاورزینرم‌افزار کامپیوترنقشه‌برداری ژئودزی
رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد – کاردانی ناپیوسته – رشته ریاضی نیمسال اول 1403-1402
آماربرق- الکترونیک و ابزار دقیقبرق- قدرتمخابرات هواپیمامعماریراه‌سازی
نرم‌افزار کامپیوترنقشه‌برداری- ژئودزیتربیت معلم آموزش ریاضی
رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد – کاردانی ناپیوسته – رشته ریاضی نیمسال دوم 1403-1402
امور زراعی و باغی- تکنولوژی تولیدات باغیامور زراعی و باغی- تکنولوژی تولیدات زراعیتکنولوژی آبیاریتکنولوژی تولیدات دامیتکنولوژی تولیدات گیاهیتکنولوژی جنگلداری
تکنولوژی چوبتکنولوژی شیلاتتکنولوژی ماشین‌های کشاورزیتکنولوژی محیط زیستتکنولوژی مرتع و آبخیزداریتکنولوژی مواد غذایی
تولید نهالتولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی و معطردامپزشکیشیمی آزمایشگاهیشیمی آزمایشگاهی- غذاییصنایع غذایی
فناوری گل و گیاهان زینتیگیاهپزشکی
رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد – کاردانی ناپیوسته – رشته تجربی نیمسال اول 1403-1402
امور زراعی و باغی- تکنولوژی تولیدات باغیبهداشت و بیماری‌های طیورتربیت معلم آموزش علوم تجربیتکنولوژی شیلاتتکنولوژی چوبدامپزشکی
شیمی آزمایشگاهیگیاه پزشکی
رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد – کاردانی ناپیوسته – رشته تجربی نیمسال دوم 1403-1402
امور بانکیامور تربیتیامور دولتیامور گمرکیامور مالی و مالیاتیآموزش حرفه و فن
آموزش دینی و عربیآموزش و پرورش ابتداییباستان شناسیبیمهتربیت معلم قرآن کریمحسابداری
علوم قضاییعلوم ورزشیکودکان استثنائی عقب مانده ذهنیمترجمی زبان اشاره ایرانیمدیریت بازرگانیمدیریت صنعتی کاربردی
هتلداری
رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد – کاردانی ناپیوسته – رشته انسانی نیمسال اول 1403-1402
امور مالی و مالیاتیتربیت معلم قرآن کریمبیمهمدیریت بازرگانیمدیریت صنعتی کاربردیهتلداری
امور بانکیکودکان استثناییآموزش و پرورش ابتداییآموزش دینی و عربی
عقب مانده ذهنی
رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد – کاردانی ناپیوسته – رشته انسانی نیمسال دوم 1403-1402

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد

پذیرش دانشجو در رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد در سال 1403، در دو گروه کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته صورت می‌گیرد.

رشته های بدون کنکور کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد

برای آشنایی با رشته های بدون کنکور کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد در دو مقطع زمانی بهمن ماه 1402 و مهر ماه 1403 لازم است به جداول زیر که از دفترچه انتخاب رشته ‌های بدون آزمون دانشگاه آزاد در این دو بازه‌ی زمانی استخراج شده است، مراجعه نمایید.

آمارآمار و سنجش آموزشریاضیات و کاربردهاعلوم کامپیوترعلوم مهندسیعلوم و مهندسی آب
فناوری صدافیزیکفیزیک مهندسیمهندسی اپتیک و لیزرمعماری داخلیمهندسی ایمنی صنعتی
مهندسی برقمهندسی انرژیمهندسی پلیمرمهندسی بهره‌برداری راه‌آهنمهندسی پزشکیمهندسی دریا
مهندسی خط و سازه‌های ریلیمهندسی دریانوردیمهندسی شهرسازیمهندسی شیمیمهندسی ساخت و تولیدمهندسی عمران
مهندسی کامپیوترمهندسی صنایعمهندسی ماشین‌آلات دریاییمهندسی معدنمهندسی ماشین‌های صنایع غذاییمهندسی معماری
مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی
مهندسی مکانیکمهندسی مکانیک بیوسیستممهندسی مکانیزاسیون کشاورزیمهندسی مواد و متالورژیمهندسی نفتمهندسی نساجی
مهندسی ورزشمهندسی نقشه برداریمهندسی هسته‌ایمهندسی هوافضا
رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد – کارشناسی پیوسته – رشته ریاضی نیمسال اول 1403-1402
آمارمعماری داخلیعلوم کامپیوترمهندسی برقمهندسی شیمیمهندسی صنایع
مهندسی عمرانمهندسی هوا فضامهندسی مکانیک
رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد – کارشناسی پیوسته – رشته ریاضی نیمسال دوم 1403-1402
اقیانوس شناسیزمین شناسیبهداشت مواد غذاییزیست شناسی دریا
زیست شناسی سلولی و مولکولیزیست شناسی جانوری
زیست شناسی گیاهیزیست فناوریشیمی محضشیمی کاربردی
علوم و مهندسی شیلاتعلوم و مهندسی صنایع غذایی
علوم و مهندسی باغبانیعلوم و مهندسی خاکعلوم و مهندسی جنگلعلوم و مهندسی محیط زیست
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیمهندسی اقتصاد کشاورزی
مهندسی ترویج و آموزشمهندسی صنایع چوبمهندسی گیاهپزشکیمهندسی فضای سبزمهندسی طبیعتمهندسی علوم دامی
کشاورزی پایدارو فرآورده‌های سلولزی
مهندسی صنایع مبلمانمیکروبیولوژی
رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد – کارشناسی پیوسته – رشته تجربی نیمسال اول 1403-1402
زیست شناسی گیاهیمهندسی فضای سبززیست شناسی جانوریشیمی محضشیمی کاربردیمیکروبیولوژی
زیست فناوریزیست شناسی سلولی ملکولیزمین شناسی بهداشت مواد غذایی
رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد – کارشناسی پیوسته – رشته تجربی نیمسال دوم 1403-1402
ادیان و عرفاناقتصادایران شناسیآموزش زبان عربیبانکداری اسلامیتاریخ
باستان شناسیبرنامه‌ریزی اجتماعی و تعاونجامعه شناسیحسابداریجغرافیاتاریخ و تمدن ملل اسلامی
حقوقروابط عمومیروانشناسیروزنامه‌نگاریزبان و ادبیات عربیزبان و ادبیات فارسی
زبان و زبان شناسیعلوم ارتباطات اجتماعیعلوم تربیتیعلوم سیاسیعلم اطلاعات و دانش شناسیعلوم قرآن و حدیث
علوم قضاییعلوم ورزشیفقه و حقوق اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامیفقه و حقوق شافعیفلسفه و عرفان اسلامی
فلسفه و حکمت اسلامیفلسفهفلسفه و کلام اسلامیمترجمی زبان اشاره ایرانیمترجمی زبان عربیگردشگری
مدیریت امور بانکیمدیریت امور گمرکیمدیریت بازرگانیمدیریت بیمهمدیریت دولتیمدیریت صنعتی
مدیریت فرهنگی هنریمددکاری اجتماعیمدیریت و کمیسر دریاییمدیریت و بازرگانی دریاییمدیریت کسب‌و‌کارمدیریت مالی
مشاورهمردم شناسیمطالعات خانوادهمعارف قرآن کریمهتلداری
رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد – کارشناسی پیوسته – رشته انسانی نیمسال اول 1403-1402
بانکداری اسلامیحسابداریهتل داریفلسفهروابط عمومیروان‌شناسی
مدیریت بازرگانیآموزش زبان عربمشاوره
رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد – کارشناسی پیوسته – رشته انسانی نیمسال دوم 1403-1402

رشته های بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

مطالعه‌ی لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد در دو بازه‌ی زمانی نیمسال اول و نیمسال دوم سال تحصیلی 1403- 1402 در جدول‌های زیر، به شما کمک می‌کند تا انتخاب رشته‌ی آسان‌تری را تجربه کنید.

بهداشت مواد غذاییبهداشت و بازرسی گوشتعلوم آزمایشگاهی دامپزشکیمهندسی بهداشت محیطهوشبریآموزش زبان انگلیسی
مترجمی زبان انگلیسیآموزش دینی و عربیتربیت معلم قرآن کریمآموزش و پرورش ابتداییحقوق- حقوق ثبتیمدیریت بازرگانی
مدیریت بیمهمدیریت دولتیمدیریت صنعتیحسابداریعلوم ورزشیکارشناس حرفه‌ای تغذیه ورزشی
آموزش راهنمایی و مشاوره
کارشناسی حرفه‌ای علوم کتابداری و اطلاع‌رسانیآموزش ریاضیمهندسی حرفه‌ای برق قدرتمهندسی تکنولوژی مخابرات- انتقالمهندسی تکنولوژی مخابرات- سوئیچ
مهندسی فناوری بهره‌برداری راه‌آهنمهندسی فناوری برق مترومهندسی فناوری آسانسور و بالابرهامهندسی فناوری عمران- سد و شبکهمهندسی فناوری منابع آب‌های سطحیمهدسی فناوری بهره‌برداری نیروگاه
مهندسی فناوری مکانیک- ماشین‌آلات راهسازیمهندسی فناوری راهدارمهندسی فناوری صنایع لاستیکمهندسی حرفه‌ای معماریمهندسی حرفه‌ای صنایع چوب و
مبلمان
مهندسی حرفه‌ای مواد ریخته‌گری
مهندسی حرفه‌ای مکانیک خودرومهندسی حرفه‌ای کامپیوتر- نرم‌افزارمهندسی حرفه‌ای صنایع نساجیمهندسی حرفه‌ای صنایع شیمیاییمهندسی حرفه‌ای ساخت و تولیدمهندسی حرفه‌ای جوش
مهندسی حرفه‌ای الکترونیک کاربردیمهندسی فناوری اطلاعات- رسانهمهندسی فناوری مکانیک- تاسیسات حرارتی و برودتیمهندسی فناوری عمران- حمل‌و‌نقل شهریمهندسی فناوری معدن- استخراج معادن زیرزمینیمهندسی فناوری کنترل- ابزار دقیق
مهندسی حرفه‌ای ایمنی صنعتی
مهندسی فناوری مخابرات- سوئیچ‌های شبکه ثابتمخابرات سیار (مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات)مهندسی فناوری شبکه‌های کامپیوتریمهندسی فناوری شبکه‌های توزیع برقمهندسی فناوری اویونیک هواپیما
مهندسی فناوری طراحی و نقشه‌کشی صنعتی
مهندسی فناوری مکانیک- ماشین‌افزارمهندسی فناوری صنایع غذایی- صنعت قندمهندسی فناوری عمران- نقشه‌برداریمهندسی فناوری کنترل- فرآیندمخابرات نوری- مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات
دیتا- مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات
مهندسی فناوری صنایع غذایی- شیر و فرآورده‌های لبنیمهندسی فناوری دامپروری- پرورش اسبمهندسی فناوری دامپروری- محصولات زنبور عسلمهندسی حرفه‌ای علوم دامیمهندسی فناوری بهداشت مواد غذایی با منشا دامی
مهندسی فناوری دامپروری- پرورش صنعتی طیور
مهندسی فناوری دامپروری- پرورش صنعتی گاومهندسی فناوری گیاهپزشکی- مدیریت تلفیقی آفاتمهندسی آبیاریتکثیر و پرورش آبزیانمهندسی تولیدات گیاهی- باغبانی
مهندسی تولیدات گیاهی- زراعت
مهندسی علوم و صنایع غذاییمهندسی فناوری صنایع غذایی- فرآورده‌های گوشتیمهندسی حرفه‌ای مکانیک- ماشین‌های کشاورزیمهندسی منابع طبیعی- شیلاتمهندسی منابع طبیعی- محیط زیست
مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری
مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداریمهندسی منابع طبیعی- چوب شناسی و صنایع چوبتولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی و معطرنقاشیگرافیک
طراحی و تکنولوژی دوخت
گرافیک- تصویرسازیمرمت و احیای بناهای تاریخیعکاسی- تبلیغاتسخت افزار کامپیوتربازیافت
مهندسی اجرایی عمران
رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد- کارشناسی ناپیوسته نیمسال اول 1403-1402
مهندسی شهرسازیایمنی صنعتی و محیط کارآموزش راهنمایی و مشاورهبهداشت مواد غذاییمعماریمدیریت بیمه
آموزش زبان انگلیسیآموزش وپرورش ابتداییمحیط زیستمدیریت صنعتیآموزش ریاضیمدیریت بازرگانی
مدیریت بیمهآمارتکنولوژی مخابراتمهندسی تکنولوژی هواپیمامهندسی تکنولوژی الکترونیکهنرهای تجسمی- نقاشی
باستان شناسی
رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد- کارشناسی ناپیوسته نیمسال دوم 1403-1402

لیست رشته های پزشکی بدون کنکور دانشگاه آزاد

رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی از پر طرفدارترین رشته‌های علوم تجربی است. همه ساله افراد بسیاری که مایل به تحصیل در این رشته‌ها می‌باشند، نمی‌توانند با کنکور سراسری به دانشکده‌های پزشکی و پیراپزشکی راه یابند. از این رو دانشگاه آزاد برای تکمیل کادر پزشکی و پیراپزشکی اقدام به ارائه رشته‌های پزشکی بدون کنکور نموده است. لازم به ذکر می‌باشد که این دانشگاه فقط در دو رشته زیر به صورت بدون کنکور، اقدام به جذب دانشجو می‌نماید.
• دامپزشکی در مقطع کاردانی پیوسته
• علوم پزشکی دامپزشکی در مقطع کارشناسی ناپیوسته
بد نیست بدانید که در شهر تهران در واحد علوم پزشکی تهران نیز رشته‌های بدون کنکور زیر ارائه می‌شوند:
• مددکاری اجتماعی
• مدیریت کسب و کارهای کوچک
• شیمی محض
• زیست شناسی گیاهی
• زیست شناسی جانوری

معدل لازم برای رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد

معدل، یکی از فاکتورهای مهم برای ثبت نام در رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد به شمار می‌آید زیرا هنگام بررسی سوابق تحصیلی، معدل بالا به عنوان امتیازی برای گزینش محسوب می‌گردد.
در سال جاری اهمیت معدل سه سال دهم، یازدهم و دوازدهم در گزینش دانشجو (با کنکور و بدون کنکور) افزایش یافته است. میزان تاثیر معدل (حداقل برای 85 درصد از رشته محل‌های دانشگاه‌های دولتی) در جذب دانشجو با کنکور، قابل ملاحظه می‌باشد.
در دانشگاه آزاد در رشته‌های بدون کنکور ممکن است برخی داوطلبین به دلیل نداشتن معدل حداقل، موفق به پذیرش در رشته و دانشگاه مورد نظر خود نشوند. اما تا کنون برای ثبت نام رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد و سراسری هیچ گونه شرط معدلی لحاظ نشده است.

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد تجربی

دانشگاه آزاد علاوه بر مقاطع کاردانی و کارشناسی به تفکیک برای مقطع کارشناسی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته در رشته تجربی دانشجو می‌پذیرد. تفاوت قبولی در این دو مقطع، تفاوت در مدارکی است که داوطلبین باید به دانشگاه ارائه دهند. این داوطلبین باید با توجه به نوع رشته تحصیلی، مدرک پایه و سال فارغ‌التحصیلی، رشته‌ی مورد نظر خود را انتخاب کنند و مدارک خود را به دانشگاه مربوطه ارائه دهند. در جدول زیر رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد تجربی ارائه شده اند.

امور زراعی و باغی- تکنولوژی تولیدات باغیامور زراعی و باغی- تکنولوژی تولیدات زراعیتکنولوژی آبیاریتکنولوژی تولیدات دامیتکنولوژی تولیدات گیاهیتکنولوژی جنگلداری
تکنولوژی چوبتکنولوژی شیلاتتکنولوژی ماشین‌های کشاورزیتکنولوژی محیط زیستتکنولوژی مرتع و آبخیزداریتکنولوژی مواد غذایی
تولید نهالتولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی و معطردامپزشکیشیمی آزمایشگاهیشیمی آزمایشگاهی- صنعتیشیمی آزمایشگاهی- غذایی
صنایع غذاییفناوری گل و گیاهان زینتیگیاه پزشکی
رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد – کاردانی ناپیوسته – رشته تجربی
اقیانوس شناسیبهداشت مواد غذاییزمین شناسیزیست شناسی جانوریزیست شناسی دریازیست شناسی سلولی و مولکولی
زیست شناسی گیاهیزیست فناوریشیمی کاربردیشیمی محضعلوم و مهندسی باغبانیعلوم و مهندسی جنگل
علوم و مهندسی خاکعلوم و مهندسی شیلاتعلوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم و مهندسی محیط زیستمهندسی اقتصاد کشاورزیمهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیمهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزیمهندسی صنایع مبلمانمهندسی طبیعتمهندسی علوم دامیمهندسی فضای سبز
مهندسی گیاهپزشکیمیکروبیولوژی
رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد – کارشناسی پیوسته – رشته تجربی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد انسانی

دانشگاه آزاد علاوه بر مقاطع کاردانی و کارشناسی به تفکیک برای مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته علاوه بر رشته تجربی در رشته انسانی نیز دانشجو می‌پذیرد. در جدول زیر رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد انسانی ارائه شده اند. داوطلبین رشته انسانی با توجه به پایه مدرک تحصیلی، سال فارغ‌التحصیلی و نوع رشته خود می‌توانند در رشته‌ای که در نظر دارند، ثبت‌نام نمایند.

امور بانکیامور تربیتیامور دولتیامور گمرکیامور مالی و مالیاتیآموزش حرفه و فن
آموزش دین و عربیآموزش پرورش ابتداییباستان شناسیبیمهتربیت معلم قرآن کریمحسابداری
علوم قضاییعلوم ورزشیکودکان استثنایی عقب مانده ذهنیمترجمی زبان اشاره ایرانیمدیریت بازرگانیمدیریت صنعتی کاربردی
هتلداری
رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد – کاردانی ناپیوسته – رشته انسانی
ادیان و عرفاناقتصادایران شناسیآموزش زبان عربیباستان شناسیبانکداری اسلامی
برنامه‌ریزی اجتماعی و تعاونتاریختاریخ و تمدن ملل اسلامیجامعه شناسیجغرافیاحسابداری
حقوقروابط عمومیروانشناسیروزنامه نگاریزبان و ادبیات عربیزبان و ادبیات فارسی
زبان و زبان شناسیعلم اطلاعات و دانش‌شناسیعلوم ارتباطات اجتماعیعلوم تربیتیعلوم سیاسیعلوم قرآن و حدیث
علوم قضاییعلوم ورزشیفقه و حقوق اسلامیفقه و حقوق شافعیفقه و مبانی حقوق اسلامیفلسفه
فلسفه و حکمت اسلامیفلسفه و عرفان اسلامیفلسفه و کلام اسلامیگردشگریمترجمی زبان اشاره ایرانیمترجمی زبان عربی
مددکاری اجتماعیمدیریت امور بانکیمدیریت امور گمرکیمدیریت بازرگانیمدیریت بیمهمدیریت دولتی
مدیریت صنعتیمدیریت فرهنگی هنریمدیریت کسب‌و‌کارمدیریت مالیمدیریت بازرگانی دریاییمدیریت کمیسر دریایی
مردم شناسیمشاورهمطالعات خانوادهمعارف قرآن کریمهتلداری
رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد – کارشناسی پیوسته – رشته انسانی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد ریاضی

دانشگاه آزاد علاوه بر مقاطع کاردانی و کارشناسی به تفکیک برای مقطع کارشناسی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته در رشته ریاضی نیز دانشجو می‌پذیرد. در جدول زیر رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد ریاضی ارائه شده‌اند. داوطلبین رشته ریاضی با توجه به نوع رشته تحصیلی، مدرک پایه و سال فارغ‌التحصیلی خود می‌توانند به مظور انتخاب رشته و ثبت نام در دانشگاه مورد نظر خود، اقدام نمایند.

ارتباطات و فناوری اطلاعاتاجرای ساختمان‌های بتنیانرژی تجدیدناپذیر خورشیدیآماربرق-الکترونیک و ابزار دقیقبرق- قدرت
تربیت معلم آموزش ریاضیتعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکیتعمیر و نگهداری خودروراهبری لوکوموتیوراهسازیشیمی آرایشی و بهداشتی
مخابرات هواپیمامعماریمعماری سنتیمکانیزاسیون کشاورزینرم‌افزار کامپیوترنقشه‌برداری- ژئودزی
رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد – کاردانی ناپیوسته – رشته ریاضی
آمار و سنجش آموزشیریاضیات و کاربردهاعلوم کامپیوترعلوم مهندسیعلوم و مهندسی آب
فناوری صدا
فیزیکفیزیک مهندسیمعماری داخلیمهندسی اپتیک و لیزرمهندسی انرژی
مهندسی ایمنی صنعتی
مهندسی برقمهندسی بهره‌برداری راه‌آهنمهندسی پزشکیمهندسی پلیمرمهندسی خط و سازه‌های ریلی
مهندسی دریا
مهندسی دریانوردیمهندسی ساخت و تولیدمهندسی شهرسازیمهندسی شیمیمهندسی صنایع
مهندسی عمران
مهندسی کامپیوترمهندسی ماشین‌آلات دریاییمهندسی ماشین‌های صنایع غذاییمهندسی معدنمهندسی معماری
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
مهندسی مکانیکمهندسی مکانیک بیوسیستممهندسی مواد و متالورژیمهندسی نساجیمهندسی نفتمهندسی نقشه‌برداری
مهندسی ورزشمهندسی هسته‌ایمهندسی هوافضا
رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد – کارشناسی پیوسته – رشته ریاضی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *