رتبه قبولی رشته پزشکی کنکور سراسری 98

رتبه قبولی رشته پزشکی سال 96-95 دانشگاه های مختلف در انتخاب دانشگاه برای قبولی این رشته به داوطلبان رشته پزشکی در کنکور 98 کمک کند. رشته پزشکی با توجه به درآمد خوب و وجه اجتماعی که دارد یکی از پرمخاطب ترین رشته های پزشکی به شمار می رود. از آنجائیکه قبولی در این رشته با سختی امکان پذیر است و دوره ی تحصیلی آن نیز دشوار و طولانی تر از سایر رشته هاست، داوطلبان رشته پزشکی می بایست از دقت و توانمندی بیشتری برخوردار باشند و با اطلاع از رتبه قبولی رشته پزشکی سال 96-95 در دانشگاه های مختلف با دید روشن نسبت به انتخاب دانشگاه مورد نظر خود در کنکور 98 اقدام نمایند. در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی رشته پزشکی در دانشگاه های دولتی و آزاد را مورد بررسی قرار دهیم پس اگر قصد انتخاب رشته پزشکی را دارید، این مقاله را تا پایان مطالعه نمایید.

نام دانشگاه سراسری رتبه در منطقه رتبه کشوری
پزشکی دزفول منطقه 1 – 1581 4792
پزشکی زاهدان (نیمسال دوم) منطقه 1- 1578 4786
پزشکی ایلام (نیمسال دوم) منطقه 1- 1548 4689
پزشکی زاهدان منطقه 1- 1532 4625
پزشکی جیرفت منطقه 2- 2605 5442
پزشکی ایلام منطقه 2 – 2463 5093
پزشکی زاهدان منطقه 2- 2446 5063
پزشکی دزفول منطقه 2 – 2330 4817
پزشکی زابل منطقه 3 – 1612 8342
پزشکی کاشان منطقه 3 – 1608 8316
پزشکی بم منطقه 3 – 1606 8304
پزشکی جیرفت منطقه 3- 1593 8266
البرز – روزانه منطقه 2- 360 610
البرز –روزانه منطقه 3 – 106 725
البرز –روزانه منطقه 1- 475 876
بیرجند – روزانه منطقه 1-475 958
بیرجند – روزانه منطقه 2 -2562 8124
خراسان جنوبی – روزانه منطقه 2- 1232 3635
بیرجند – روزانه منطقه 2- 2562 941
خراسان جنوبی – روزانه منطقه 3- 2040 10341
خوزستان – روزانه منطقه 2 – 1412 2910
آبادان – روزانه منطقه 2- 1890 3924

 

نام دانشگاه سراسری رتبه در منطقه رتبه کشوری
آبادان – روزانه منطقه 3 – 897 5153
خوزستان – روزانه منطقه 3 – 905 5172
کرمان – روزانه منطقه 1- 354 974
کرمان – روزانه منطقه 2 – 198 395
کرمان – روزانه منطقه 3 – 157 1275
گلستان – روزانه منطقه 1 -1145 3354
گلستان – روزانه منطقه 2 – 405 821
گلستان – روزانه منطقه 3- 357 2396
گرگان – روزانه منطقه 3- 523 3232
خراسان رضوی – روزانه منطقه 1 – 801 2285
سبزوار – روزانه منطقه 1 – 1086 3145
خراسان رضوی – روزانه منطقه 2- 1002 2050
سبزوار – روزانه منطقه 2- 1007 2060
خراسان رضوی – روزانه منطقه 3- 329 2226
سبزوار – روزانه منطقه 3 – 546 3335
خراسان رضوی – روزانه منطقه 3 – 2778 13562
قزوین – روزانه منطقه 1 -472 1299
قزوین – روزانه منطقه 2- 522 1039
قزوین – روزانه منطقه 3- 2251 11270
اراک – روزانه منطقه 1 – 590 1661
اراک – روزانه منطقه 2- 534 1071
اراک – روزانه منطقه 3 -468 2959

 

نام دانشگاه سراسری رتبه در منطقه رتبه کشوری
پزشکی تهران منطقه یک – 1442 4432
پزشکی تهران منطقه 2- 2125 4432
پزشکی تهران منطقه 3 – 750 4432
تبریز منطقه 1 – 1541 4765
تبریز منطقه 2- 2125 4765
تبریز منطقه 3- 820 4765
ساری منطقه 1 – 1578 4886
ساری منطقه 2 – 2341 4886
ساری مطقه 3- 846 4886
مشهد منطقه 1- 1652 5129
مشهد منطقه 2 – 12456 5129
مشهد منطقه 2- 12456 5129
نجف آباد منطقه 1- 1741 5420
نجف آباد منطقه 2- 2595 5420
نجیف آباد منطقه 3- 957 5420
اردبیل منطقه 10- 1832 5715
اردبیل منطقه 2- 2735 5715
اردبیل منطقه 3- 1050 5715
یزد منطقه 1- 1832 5725
یزد منطقه 2- 2735 5725
یزد منطقه 3- 1050 5725
قم منطقه 1 – 1890 5907
قم منطقه 2- 2526 5907
قم منطقه 3- 1090 5907
شاهرود منطقه 1- 1915 5995
شاهرود منطقه 2- 2866 5995
شاهرود منطقه 3- 1112 5995
کرمان منطقه 1- 1926 6030
کرمان منطقه 2- 2885 6030
کرمان منطقه 3- 1118 6030

در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی کنکور سراسری 98 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده پزشکی آزاد بزنید. 
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی کنکور سراسری 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.