رتبه قبولی رشته زیست شناسی کنکور سراسری ۹۷

نویسنده : زینب بابایی
۰۲ بهمن ۹۶ ۲۱ ۰

رتبه قبولی رشته زیست شناسی به معنی نمره ی آخرین فرد قبول شده در رشته زیست شناسی در دانشگاه های مختلف می باشد. اگر داوطلبی قصد انتخاب رشته زیست شناسی مولکولی را داشته باشد، قطعاً با دانستن رتبه قبولی رشته زیست شناسی می تواند انتخاب رشته بهتری را انجام دهد.

رشته زیست شناسی دارای گرایشهای مختلفی از قبیل میکروبیولوژی ژنتیک، بیوشیمی، علوم سلولی و مولکولی و ... است که همواره مورد توجه داوطلبان کنکور بوده است. در این مقاله قصد داریم رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی سال 96-95 را در چند دانشگاه مختلف مورد بررسی قرار دهیم. اگر میانگین دروس داوطلبی از رتبه ای که در جدول زیر مشاهده می کنید، پایین تر باشد. احتمال قبولی وی در کنکور 97 بیشتر است.

رشتهنام دانشگاهرتبه قبولی در منطقهرتبه کشوری
زیست شناسی سلولی مولکولیدولتی شیراز – روزانهمنطقه 1  - 611420741
زیست شناسی سلولی مولکولیدولتی شیراز – روزانهمنطقه 1 – 947234089
زیست شناسی سلولی مولکولیدولتی اصفهان – روزانهمنطقه 2 – 565811920
زیست شناسی سلولی مولکولیدولتی تهران – روزانهمنطقه 2 – 36627671
زیست شناسی سلولی مولکولیدولتی شاهد تهران – روزانهمنطقه 1 – 30159616
زیست شناسی سلولی مولکولیدولتی – اصفهان – روزانه – منطقه 122636988
زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژیپزشکی تهران59028
زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژیمشهد124562
زیست شناسی سلولی و مولکولی بیوشیمیپزشکی تهران122398
زیست شناسی سلولی و مولکولی ژنتیکپزشکی تهران32188
زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژیعلوم دارویی95280
زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژیتهران شمال115140
زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژیکرج132359
زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژیتهران شرق149668
زیست شناسی سلولی و مولکولی دبیریتهران شمال159327
زیست شناسی سلولی و مولکولی علوم سلولی – مولکولیتهران مرکزی19549
زیست شناسی سلولی و مولکولی ژنتیکورامین115929
زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژیارومیه193830
زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژیکرمان199477
زیست شناسی سلولی و مولکولی ژنتیکرشت169561
زیست شناسی سلولی و مولکولیعلوم دارویی187234
زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژیلاهیجان325718
زیست شناسی سلولی و مولکولی علوم سلولی و مولکولیپرند312369
زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژیرشت237997
زیست شناسی سلولی و مولکولی بیوشیمیشهر قدس284841
زیست شناسی سلولی و مولکولی بیو شیمیاسلامشهر288439
زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژیورامین252022
زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژیاردبیل237412
زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژیاردبیل237412
زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژیشهر قدس212250
زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژیهمدان211782
زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژیفلاورجان2251418

 


4.7 از 5

دیدگاه خود را بنویسید


اولین دیدگاه را شما برای این مطلب ثبت کنید