دفترچه ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی 99

دفترچه ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی در هفته اول خردادماه توسط سایت سازمان سنجش یا نشریه پیک سنجش منتشر می شود. این دفترچه شامل سه فصل و شش بخش است که به بررسی و توضیح شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی 98، جداول کد رشته محل ها، سهمیه ها، مدارک لازم برای ثبت نام و نیز روش گزینش می پردازد. دفترچه ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی 99 در واقع راهنمای ثبت نام کنکور است و چون وضعیت تحصیلی و نظام وظیفه شرکت کنندگان متفاوت است و تبصره های آموزشی زیاد است، از این رو انتشار دفترچه ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی 99 و مطالعه آن توسط داوطلبان لازم و ضروری است.

شرایط اختصاصی پذیرش دانشجو در کنکور کاردانی به کارشناسی آزاد 99

مهلت ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی آزاد 99 در مقاله مهلت ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی 99 به صورت کامل شرح داده ایم. در اینجا به بررسی شرایط اختصاصی پذیرش دانشجو در کنکور کارشاسی ناپیوسته آزاد 99 می پردازیم. داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد را در مقطع کارشناسی ناپیوسته دارند، ضروری است که موارد زیر را در نظر داشته باشند:
1- در رشته های غیر پزشکی دانشگاه آزاد و رشته های ساخت پروتزهای دندانی و مهندسی بهداشت محیط به صورت پذیرش صرفاً بر طبق سوابق تحصیلی است.
2- رشته های هوشبری، علوم آزمایشگاهی، مامایی، بهداشت عمومی و اتاق عمل با آزمون هستند. در فهرست زیر لیست رشته هایی که دانشگاه آزاد در آنها هیچ گونه پذیرشی ندارند را ملاحظه می کنید:
پزشکی: 1- مهندسی بهداشت حرفه ای 2- تکنولوژی پرتو شناسی 3- مدارک پزشکی 4- فوریت های پزشکی
فنی و مهندسی: 1- شهرسازی
علوم انسانی: 1- آموزش حرفه و فن 2- آموزش کودکان استثنایی 3- تربیت معلم مطالعات اجتماعی 4- تربیت مربی امور تربیتی 5- باستان شناسی 6- تربی معلم قرآن کریم 7- علوم انتظامی
هنر: 1- صنایع دستی 2- موسیقی 3- طراحی پوشاک
دامپزشکی: 1- بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی
با توجه به این شرایط و رشته هایی که دانشگاه آزاد در آنها پذیرش دانشجو دارد، می بایست برای ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی 99 داوطلبان اقدام کنند. شرایط اختصاصی فرهنگیان شاغل رسمی و پیمانی آموزش و پرورش در دفترچه ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی 99 عبارتست از : فرهنگیان و معلمانی که به صورت رسمی یا پیمانی در آموزش و پرورش شاغل هستند با توجه به مندرجات دفترچه کارشناسی ناپیوسته می بایست دارای شرایط زیر باشند:
1- داشتن حکم رسمی استخدام رسمی یا پیمانی قبل از اتمام زمان ثبت نام کنکور
2- داشتن برگ تأیید ادامه تحصیل از مرکز آموزش و پرورش محل خدمت
3- در مراکز دولتی و غیر دولتی در حال تحصیل نباشند.
4- بعد از قبولی کلاس ها در خارج از زمان اداری تشکیل می شود.
5- داوطلبانی که تعهد خدمت به آموزش و پرورش ندارند به صورت رایگان ادامه تحصیل می دهند و به دانشگاه محل تحصیل خود تعهد آموزش رایگان خواهند داد. دفترچه ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی 99 واجد کلیه شرایط و ضوابط شرکت داوطلبان دارای وضعیت تحصیلی و آموزشی متفاوت است. از این رو مطالعه دقیق آن و ثبت نام بر طبق آن لازم است. با توجه به اینکه در حال حاضر دفترچه ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی 99 هنوز منتشر نشده است در حال حاضر می توانید برای آشنایی با مندرجات دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته دوره های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 99 را دریافت نموده و به دقت مطالعه نمایید.
اگر سوالی در زمینه مهلت ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی 99 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.