دفترچه تکمیل ظرفیت آزاد بدون کنکور

در سال های اخیر دانشگاه آزاد با هدف جذب دانشجو بدون کنکور، در جهت ارائه رشته های بدون کنکور به سرعت پیش رفته است و در حال حاضر حدود 85% رشته های دانشگاه آزاد دارای پذیرش بدون کنکور هستند. هر چند هنوز برای رسیدن به رشته های تاپ در دانشگاه های آزاد که رتبه علمی بالایی دارند، نیاز به قبولی در کنکور است، اما می توانید در رشته مورد نظر خود را بدون کنکور در واحدهای مختلف آزاد که ارائه دهنده هستند، به تحصیل بپردازید. برای شرکت در تکمیل ظرفیت باید منتظر انتشار دفترچه تکمیل ظرفیت آزاد بدون کنکور باشید. به همین منظور در این مقاله به بررسی نکات مرتبط با دفترچه تکمیل ظرفیت آزاد بدون کنکور می پردازیم.

دفترچه تکمیل ظرفیت آزاد بدون آزمون

زمان ثبت نام و انتخاب رشته ی رشته های بدون کنکور آزاد برای ورودی مهر به پایان رسیده است و در حال حاضر وارد مرحله تکمیل ظرفیت می شویم. البته در سال گذشته برای رشته های بدون کنکور آزاد مهرماه، دفترچه تکمیل ظرفیت آزاد بدون کنکور منتشر نشد، اما دفترچه تکمیل ظرفیت آزاد بدون کنکور بهمن ماه انتشار یافت.

همان طور که می دانید دانشگاه آزاد در هر دو نیم سال اول و دوم بدون کنکور دانشجو می پذیرد و اگر در بدون کنکور مهرماه قبول نشده اید و دفترچه تکمیل ظرفیت آزاد بدون کنکور نیم سال منتشر نشد، نگران نباشید، چرا که می توانید برای نیم سال دوم مجدداً ثبت نام و انتخاب رشته کنید.

زمان انتشار دفترچه تکمیل ظرفیت آزاد بدون کنکور

احتمالاً دفترچه تکمیل ظرفیت آزاد بدون کنکور برای نیم سال دوم منتشر خواهد شد. زمان انتشار دفترچه تکمیل ظرفیت آزاد بدون کنکور نیم سال دوم در اواخر بهمن ماه خواهد بود و مهلت یک هفته ای برای آن در نظر گرفته می شود.

نحوه انتشار دفترچه تکمیل ظرفیت آزاد بدون کنکور

دفترچه تکمیل ظرفیت آزاد بدون کنکور از طریق سایت دانشگاه آزاد (به نشانی azmoon.org) منتشر خواهد شد.

نحوه شرکت در تکمیل ظرفیت آزاد بدون کنکور

اگر شما در مرحله اولیه بدون کنکور آزاد پذیرفته نشده اید و یا مایل به ثبت نام در رشته محل قبول شده خود نیستید، می توانید در مرحله تکمیل ظرفیت شانس خود را مجدداً امتحان کنید. بدین منظور برای شرکت در مرحله  تکمیل ظرفیت، بعد از انتشار دفترچه تکمیل ظرفیت بدون کنکور آزاد، بایستی به صفحه دانشگاه آزاد مراجعه کنید و با ورود به قسمت تکمیل ظرفیت بر اساس سوابق تحصیلی به ثبت نام و انتخاب رشته بپردازید.

با توجه به ایتکه مهلت ثبت نام کمی برای تکمیل ظرفیت بدون کنکور در نظر گرفته می شود، بایستی بعد از انتشار دفترچه تکمیل ظرفیت آزاد کنکور ، سریعاً به انتخاب رشته بپردازید. شما می توانید 20 کد رشته محل را انتخاب کنید.

علاوه بر دانشگاه آزاد، دانشگاه های پیام نور و غیر انتفاعی نیز پذیرش بدون کنکور دارند، اگر شما در دانشگاه آزاد موفق به پذیرش نشده اید، می توانید نگاهی به لیست رشته های بدون کنکور پیام نور بیندازید.

برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام تکمیل ظرفیت بدون کنکور آزاد و ثبت نام بدون کنکور در سایر دانشگاه ها از جمله سراسری، پیام نور و غیر انتفاعی می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.

پیشنهاد میکنیم تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد کارشناسی بدون کنکور را نیز بخوانید.