دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی عمران – زلزله 98

با توجه به نزدیک شدن به زمان اعلام نتایج کنکور دکتری مهندسی عمران – زلزله 98، انتخاب رشته از مباحث مهمی است که به داوطلبان دکتری کمک خواهد کرد. و از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار در انتخاب رشته دکتری مهندسی عمران – زلزله 98 اطلاع از ظرفیت ها و دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی عمران می باشد. از این جهت در این مقاله به معرفی دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی عمران – زلزله 98 می پردازیم.

تعداد شرکت کنندگان مقطع دکتری در سال 98

همان طور که اطلاع داریم، حدود 196 هزار نفر در آزمون دکتری شرکت کرده اند و از این بین تنها 26 هزار نفر در دانشگاه آزاد و سراسری در دوره های مختلف مشغول به تحصیل می شوند. در ادامه از ظرفیت دکتری مهندسی عمران – زلزله با خبر خواهید شد.

ظرفیت رشته دکتری مهندسی عمران – زلزله- آزاد

همانطور که اطلاع دارید و در مقالات پیشین اشاره شد، ظرفیت دانشگاه های آزاد کاهش چشمگیری داشته است و تنها مجاز به پذیرش 7 دانشجوی دکتری در هر رشته می باشد.

دانشگاه های آزاد مجاز به پذیرش 7 دانشجوی دکتری میباشند

از این رو رقابت در بین داوطلبان دکتری مهندسی عمران – زلزله – آزاد نیز سخت تر شده است.

دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی عمران-زلزله آزاد 98

با توجه به این موضوع که هنوز ظرفیت ها و دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی عمران – زلزله 98 مشخص نمی باشد، مطالب مربوط به دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های گفته شده بر اساس دفترچه انتخاب رشته 96 انجام شده است.

نام واحد دانشگاه آزاد پذیرنده دکتری مهندسی عمران – زلزله

واحد تهران جنوب واحد قزوین
واحد تهران مرکزی واحد مراغه
واحد شهر کرد واحد نجف آباد
واحد علوم و تحقیقات
  همانطور که در جدول فوق مشاهده کردید 7 واحد دانشگاه آزاد در سراسر کشور پذیرش دانشجوی دکتری مهندسی عمران – زلزله انجام داده اند.

ظرفیت  و دانشگاه های پذیرنده رشته دکتری مهندسی عمران-زلزله سراسری 98

با توجه به این موضوع که هنوز اطلاعاتی راجع به ظرفیت های دکتری 98 و دانشگاه های پذیرنده 98 در دسترس نمی باشد، مطالب این قسمت طبق دفترچه انتخاب رشته دکتری 96 انجام شده است.
دوره نام دانشگاه رشته گرایش ظرفیت
روزانه دانشاگاه تبریز مهندسی عمران مهندسی زلزله 1
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مهندسی عمران مهندسی زلزله 4
روزانه دانشگاه تهران مهندسی عمران مهندسی زلزله 2
روزانه دانشگاه سمنان مهندسی عمران مهندسی زلزله 1
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران مهندسی عمران مهندسی زلزله 3
روزانه دانشگاه صنعتی امیر کبیر – تهران مهندسی عمران مهندسی زلزله 2
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران مهندسی عمران مهندسی زلزله 5
روزانه دانشگاه صنعتی شریف تهران مهندسی عمران مهندسی زلزله 2
روزانه دانشگاه صننعتی شیراز مهندسی عمران مهندسی زلزله 4
روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی عمران مهندسی زلزله 1
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران مهندسی عمران مهندسی زلزله 1
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل مهندسی عمران مهندسی زلزله 1
روزانه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مهندسی عمران مهندسی زلزله 14
نوبت دوم دانشگاه تبریز مهندسی عمران مهندسی زلزله 1 1
نوبت دوم دانشگاه سمنان مهندسی عمران مهندسی زلزله2 1
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی – تهران مهندسی عمران مهندسی زلزله3 1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران مهندسی عمران مهندسی زلزله4 1
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی مهندسی عمران مهندسی زلزله5 1
در سال 96 برای رشته دکتری مهندسی عمران – زلزله سراسری، 47 ظرفیت در دوراه های مختلف در نظر گرفته شده است که در جدول فوق  میتوانید دانشگاهای پذیرنده این رشته در نوبت دوم و روزانه را به طور دقیق تر مشاهده کنید. بیشترین ظرفیت پذیرش مربوط به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با ظرفیت 14 نفر می باشد. 13 دانشگاه در رشته دکتری مهندسی عمران – زلزله، دانشجو جذب کردند.

شرایط و نکات قبولی در دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی عمران – زلزله

با توجه به ظرفیت کم دانشگاه ها در رشته دکتری مهندسی عمران – زلزله و علاقه مندی دانشجویان به این گرایش می توان گفت رقابت بین داوطلبان دکتری عمران – زلزله زیاد است. از این جهت باید مراحل مختلف ورود به دانشگاه ها را با موفقیت سپری کنند. مراحل گفته شده شامل: کنکور دکتری مهندسی عمران – زلزله 98، انتخاب رشته منطقی – مصاحبه دانشگاه های پذیرنده می باشد. که در این بین افزایش سطح رزومه علمی داوطلبان دکتری امری ضروری است. 
در این مقاله به بررسی دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی عمران – زلزله پرداختیم. پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله انتخاب رشته دکتری عمران بزنید.
اگر سوالی در زمینه دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی عمران – زلزله ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.