حساسیت در کودکان

والدین یک کودک حساس وضعیت خاصی دارند. معمولاً افراد فامیل، دوستان و آشنایان از واکنش های فرزند آن ها متعجب می شوند وسؤال هایی از این دست می پرسند: «واقعاً بچه شما از همچین چیزی ناراحت شده؟»، «چرا بچه شما آنقدر حساس است؟» حتی گاهی آن ها پدر و مار را شماتت می کنند و اعتقاد دارند که توجه بیش از حد، پدر و مادر کودک را تا این حد حساس کرده است.

حساسیت در کودکان غیرعادی نیست. فقط خصوصیتی است که می تواند فرزند پروری را دشوار کند. بعضی فکر می کنند که یک کودک حساس، خجالتی است. اما این تصور اشتباه است. کودکان حساس، کسانی هستند که در مقایسه با دیگران، واکنش های شدیدتر و عمیق تری نسبت به انواع محرک ها نشان می دهند.

بعضی از آن ها نسبت به محرک های فیزیکی ای مثل صداهای بلند، نور شدید و شلوغی بیش از حد حساس هستند. بعضی به راحتی ناراحت می شوند و کوچکترین رفتار منفی ای می تواند آن ها را کاملاً به هم بریزد.

نشانه های حساسیت در کودکان

حساسیت در کودکان معمولاً خودش را به شکل های زیر نشان می دهد:

کودک حساس اطلاعات زیادی را از محیط جذب می کند

حساسیت در کودکان باعث می شود که صداها را با شدت بیشتری بشنوند، بوها را با شدت زیادی حس کنند و متوجه جزئیات در نقاشی ها و معماری ها بشوند: جزئیاتی که کودکان دیگر متوجه نمی شوند. آن ها ممکن است قادر به تحمل مزه بعضی غذاها یا پوشیدن بعضی لباس ها که جنس خاصی دارند نباشند.

کودکان حساس اطلاعات را به طور کامل پردازش می کنند

معمولاً این کودکان وقتی اطلاعاتی را از محیط می گیرند، با دقت و خیلی عمیق آن را پردازش و تحلیل می کنند و به نتایجی می رسند که ممکن است سایر کودکان هرگز به آن ها فکر نکنند. همین ویژگی باعث می شود که کودک حساس خلاق بشود.

کودک حساس با دیگران همدلی می کند

حساسیت در کودکان موجب می شود که احساسات دیگران را به خوبی درک کنند و بتوانند گوش شنوایی باشند و همدلی کنند.

کودک حساس به راحتی خسته می شود

در مقایسه با کودکان دیگر، یک کودک حساس به سرعت خسته می شود و به استراحت نیاز دارد تا دوباره انرژی اش را به دست بیاورد.

کودکان حساس خیلی سریع عصابی می شوند و واکنش نشان می دهند

از آنجایی که حساسیت در کودکان موجب می شود که به محرک های بیرونی واکنش شدیدی نشان دهند، عصبانی و آزرده شدن آن ها خیلی سریع تر اتفاق می افتد و ممکن است در یک جشن تولد، صداها و نورهای زیاد فوراً آن ها را عصابی کند.

به طور کلی می توان گفت که کودک حساس درک، تحلیل و احساسات عمیق تری دارد و به همین دلیل ممکن است واکنش هایش اغراق شده به نظر برسند. این وظیفه والدین و معلمان است که کودکان حساس را درک کنند و تعامل با آن ها را یاد بگیرند.

در ادامه مطالعه مقاله «افراد بسیار حساس» را به شما پیشنهاد می دهیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه بهترین روش های تعامل با  کودک حساس، می توانید با مشاوران حرفه ای و با تجربه آیدانیتو تماس بگیرید.