حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی نقشه برداری سراسری 99

رشته مهندسی نقشه برداری از رشته های پرطرفدار و جذاب برای داوطلبان کنکور ریاضی و فیزیک است. رشته مهندسی نقشه برداری کاربردهای متنوعی دارد و نیاز به پرورش دادن متخصصین با توانایی ویژه در این زمینه بسیار احساس می شود. در دانشگاه ها و موسسات آموزشی ایران ، رشته نقشه برداری در کلیه مقاطع تحصیلی دانشجو می پذیرد . یک مهندس نقشه بردار علاوه بر تهیه نقشه از محل ، حجم عملیات خاک برداری را مشخص و در نهایت اطلاعات مکانی را برای اجرای پروژه در اختیار می گذارد. به دلیل اهمیت این رشته ، در این مقاله به بررسی حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی نقشه برداری سراسری 99 می پردازیم.

آخرین رتبه قبولی نقشه برداری 

همان طور که گفتیم ، رشته نقشه برداری از رشته های پرطرفدار است و این بدین معنی است که برای قبولی در رشته مهندسی نقشه برداری در دانشگاه های سراسری ، باید رتبه خوبی در کنکور کسب کنید. در جدول زیر به بررسی رتبه ها و دانشگاه های قبولی تعدادی از داوطلبان سال 96 می پردازیم:
سهمیه در منطقه رتبه کشوری جنسیت رتبه در سهمیه نام دانشگاه
منطقه 1 3370 زن 1831 دانشگاه تهران
منطقه 1 3751 مرد 2020 دانشگاه تهران
منطقه 2 6987 زن 2011 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
منطقه 2 6261 مرد 1798 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
منطقه 2 34115 مرد 11411 دانشگاه زنجان
منطقه 2 41409 زن 11145 دانشگاه زنجان
منطقه 3 24531 زن 2837 دانشگاه اصفهان
منطقه 3 63881 مرد 10988 دانشگاه بجنورد
منطقه 1 26366 مرد 11639 دانشگاه تبریز
منطقه 3 23298 مرد 2626 دانشگاه تبریز

ضرایب دروس کنکور

اگر تصمیم خود را مبنی بر ادامه تحصیل در رشته مهندسی نقشه برداری گرفته اید، در قدم اول بایستی از ضرایب دروس عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی که در قبولی شما تاثیر بسزایی دارند ، آگاهی یابید. در جدول زیر به بررسی ضرایب درس های تخصصی و عمومی می پردازیم:
ضرایب دروس عمومی
درس ضریب
زبان عربی 2
زبان خارجی 2
زبان و ادبیات فارسی 4
فرهنگ و معارف 3
ضرایب دروس تخصصی
درس ضریب زیرگروه 1 ضریب زیرگروه 3
ریاضی 4 3
فیزیک 3 2
شیمی 3 3
  همان طور که در جدول بالا مشاهده می کنید ، ضرایب دروس تخصصی برای رشته مهندسی نقشه برداری در دو زیر گروه ریاضی و فنی تعریف شده است و شما حق انتخاب رشته در 2 زیرگروه را دارید که عبارتند از:
  • کارشناسی مهندسی نقشه برداری در زیرگروه ریاضی
  • کاردانی مهندسی نقشه برداری در زیرگروه فنی
به این نکته دقت کنید که ضرایب این 2 زیرگروه با هم متفاوت است و در کارنامه برای هر یک از دو زیرگروه، یک رتبه و تراز مجزا دارید. دومین نکته ای که باید در نظر بگیرید ، نوع پذیرش است. در گزینش دانشجویان کاردانی پذیرش به صورت استانی ، اما پذیرش کارشناسی نقشه برداری به صورت کشوری است. در ضمن یادتان نرود که ضرایب دروس اختصاصی به میزان 3 برابر ضرایب دروس عمومی در نظر گرفته می شوند. بدین معنا که درس ریاضی که در زیرگروه 1 ، ضریب 4 دارد در مقایسه با درس زبان و ادبیات فارسی که از دروس عمومی بوده و دارای ضریب 4 است ،  3 برابر مهم تر است.

دانشگاه های پذیرنده کارشناسی نقشه برداری سراسری

از آنجایی که به منظور انتخاب رشته آگاهی از لیست دانشگاه های پذیرنده کارشناسی نقشه برداری سراسری ، ضروری است در ادامه به بررسی دانشگاه های پذیرنده ، نوبت پذیرش و محل تحصیل می پردازیم:
نام دانشگاه نوبت پذیرش محل تحصیل
دانشگاه اصفهان روزانه/ نوبت دوم اصفهان
دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل روزانه/ نوبت دوم بابل
دانشگاه تفرش روزانه/ نوبت دوم تفرش
دانشگاه تهران روزانه تهران
دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی روزانه/ نوبت دوم اسدآباد همدان
دانشگاه صنعتی سیرجان روزانه/ نوبت دوم سیرجان
دانشگاه تبریز روزانه/ نوبت دوم تبریز
دانشگاه تبریز روزانه/ نوبت دوم آموزشکده فنی و مهندسی مرند
دانشگاه صنعتی جندی شاپور روزانه دزفول
دانشگاه زنجان روزانه/ نوبت دوم زنجان
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر روزانه تهران
دانشگاه صنعتی اراک روزانه اراک
دانشگاه بجنورد روزانه بجنورد
  در نهایت پس از بررسی حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی نقشه برداری سراسری 99 ، پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله انتخاب رشته کنکور ریاضی و فیزیک  بزنید. اگر سوالی درباره ی حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی نقشه برداری سراسری 99 و یا انتخاب رشته کنکور دارید ، با مشاورین آیدانیتو تماس بگیرید.