حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی مکانیک سراسری 98

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی مکانیک سراسری 98 یکی از عبارت های کلیدی است که شرکت کنندگان کنکور ریاضی 98 این روزها زیاد درباره آن جست و جو می کنند. به مهندسی مکانیک هم مانند تمام رشته مهندسی گروه ریاضی و فنی گرایش زیادی وجود دارد که یکی از دلایل آن وجود بازار کار گسترده و متنوع بخصوص برای فارغ التحصیلان دانشگاه سراسری است. در این مقاله به کارنامه های خرین رتبه های قبولی در دوره روزانه مهندسی مکانیک نگاهی می اندازیم و  درصدهایی که در در کنکور سال 96 به دست آورده اند را بررسی می کنیم.

 

 آخرین رتبه های قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه های سراسری روزانه چه رتبه هایی بودند؟

برای اینکه داوطلبان عزیز بتوانند دید کلی نسبت به حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی مکانیک سراسری 98 پیدا کنند، چند نمونه از رتبه های قبولی سهمیه های مختلف در نوبت روزانه دانشگاه هارا بررسی می کنیم.
دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه علم و صنعت-تهران
آخرین‌رتبه قبولی در منطقه یک: 108 آخرین رتبه‌قبولی در منطقه یک: 120 آخرین رتبه قبولی در منطقه یک:549 آخرین رتبه قبولی در منطقه یک: 874
آخرین رتبه قبولی در منطقه دو: 98 آخرین رتبه قبولی در منطقه دو:242 آخرین رتبه قبولی در منطقه دو: 285 آخرین رتبه قبولی در منطقه دو: 617
آخرین رتبه قبولی در منطقه سه: 25 آخرین رتبه قبولی در منطقه سه:95 آخرین رتبه قبولی در منطقه سه:138 آخرین رتبه قبولی در منطقه سه: 274
دانشگاه خواجه نصیرالدین توسی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه شیراز دانشگاه تبریز
آخرین رتبه قبولی در منطقه یک:1437 آخرین رتبه قبولی در منطقه یک:1822 آخرین رتبه قبولی در منطقه یک:2025 آخرین رتبه قبولی در منطقه یک: 3065
آخرین رتبه قبولی در منطقه دو:837 آخرین رتبه قبولی در منطقه دو:1132 آخرین رتبه قبولی در منطقه دو:1357 آخرین رتبه قبولی در منطقه دو:1894
آخرین رتبه قبولی در منطقه سه: 472 آخرین رتبه قبولی در منطقه سه:263 آخرین رتبه قبولی در منطقه سه:564 آخرین رتبه قبولی در منطقه سه: 300
دانشگاه خوارزمی تهران دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)قزوین دانشگاه بوعلی سینا همدان دانشگاه یزد
آخرین رتبه قبولی در منطقه یک:2329 آخرین رتبه قبولی در منطقه یک: 3684 آخرین رتبه قبولی در منطقه یک: 4787 آخرین رتبه قبولی در منطقه یک: 5149
آخرین رتبه قبولی در منطقه دو:1364 آخرین رتبه قبولی در منطقه دو:2317 آخرین رتبه قبولی در منطقه دو: 3750 آخرین رتبه قبولی در منطقه دو:3182
آخرین رتبه قبولی در منطقه سه:- آخرین رتبه قبولی در منطقه سه:- آخرین رتبه قبولی در منطقه سه:980 آخرین رتبه قبولی در منطقه سه:-
دانشگاه گیلان رشت دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه زنجان دانشگاه خلیج فارس بوشهر
آخرین رتبه قبولی در منطقه یک:6681 آخرین رتبه قبولی در منطقه یک: 5847 آخرین رتبه قبولی در منطقه یک: 9421 آخرین رتبه قبولی در منطقه یک: 8025
آخرین رتبه قبولی در منطقه دو:4321 آخرین رتبه قبولی در منطقه دو:4827 آخرین رتبه قبولی در منطقه دو: 6390 آخرین رتبه قبولی در منطقه دو:5509
آخرین رتبه قبولی در منطقه سه:1569 آخرین رتبه قبولی در منطقه سه: 1240 آخرین رتبه قبولی در منطقه سه:2195 آخرین رتبه قبولی در منطقه سه:1873
دانشگاه ارومیه دانشگاه هرمزگان دانشگاه گلستان دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
آخرین رتبه قبولی در منطقه‌یک:12249 آخرین رتبه قبولی در منطقه یک:- آخرین رتبه قبولی در منطقه یک:12183 آخرین رتبه قبولی در منطقه یک: –
آخرین رتبه قبولی در منطقه دو: 8422 آخرین رتبه قبولی در منطقه دو: 9317 آخرین رتبه قبولی در منطقه دو: 9147 آخرین رتبه قبولی در منطقه دو: 8094
آخرین رتبه قبولی در منطقه سه:2718 آخرین رتبه قبولی در منطقه سه: 2421 آخرین رتبه قبولی در منطقه سه:- آخرین رتبه قبولی در منطقه سه: 3604

برای قبولی در رشته مکانیک حداقل میانگین آزمون عمومی 15 درصد و آزمون اختصاصی 12 درصد است

 

برای پذیرفته شدن در مهندسی مکانیک روزانه سراسری 98 حداقل درصدهای لازم عمومی و اختصاصی چقدر است؟

در آخرین بخش حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی مکانیک سراسری 98 ، به حداقل درصدهای لازم برای قبول شدن در این رشته اشاره می کنیم. البته که در هر سال با توجه به درصد و سطح داوطلبان این درصدها متغیر است و نمی توان به طور قطعی حداقل ها را مشخص کرد اما به طور کلی می توان تخمین زد که حداقل میانگین درصدهای منطقی در دروس عمومی و اختصاصی به ترتیب 15 و 12 درصد است. یعنی اگر میانگین های داوطلبی در گروه ریاضی در آزمون های عمومی و اختصاصی به ترتیب گفته شده باشد، می تواند تا حد زیادی به قبولی در رشته مهندسی مکانیک امیدوار باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این رشته، مقاله محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده کنکور سراسری مکانیک 98 بسیار مناسب است.