حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی روانشناسی سراسری 98

رشته روانشناسی یکی از رشته های پرطرفدار چند سال اخیر است. بسیاری از داوطلبین گروه انسانی علاقه مند به پذیرش در رشته روانشناسی هستند. از این رو اطلاع از حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی روانشناسی سراسری 98 حائز اهمیت است. ما در اینجا در نظر داریم تا حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی روانشناسی سراسری 98 را مورد ارزیابی قرار دهیم. برای بررسی حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی روانشناسی سراسری 98 نیاز به بررسی و مقایسه رتبه پذیرفته شدگان سالهای قبل است. در نظر داشته باشید که این بررسی به معنای قبولی حتمی رتبه های مشابه نیست. زیرا هر ساله بر اساس تغییرات ظرفیت ها و همچنین افزایش یا کاهش تمایل افراد به رشته روانشناسی، درصدها و رتبه های پذیرفته شده تغییر می کند. این بررسی ها تنها حدود قبولی را مشخص می کند. هر چقدر رتبه شما بهتر از رتبه های ذکر شده در این مقاله باشد احتمال قبولی شما افزایش پیدا میکند.

بررسی رتبه قبولی برای روان شناسی

برای بررسی حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی روانشناسی سراسری 98 در ابتدا نگاهی به ضرایب دروس امتحانی رشته انسانی و تاثیر آنها در رشته روان شناسی می اندازیم. رشته روان شناسی در زیرگروه 5 گروه انسانی قرار گرفته است. ضریب اهمیت دروس برای این زیرگروه به شرح زیر است: ریاضی (3)، اقتصاد (2)، زبان و ادبیات فارسی (2)، زبان عربی (1)، تاریخ و جغرافیا (1)، علوم اجتماعی (3)، فلسفه و منطق (2)، روان شناسی (3) داوطلبین گروه ریاضی و تجربی هم میتوانند در رشته روانشناسی به انتخاب رشته بپردازند. رشته روان شناسی در زیر گروه 1 این دو گروه قرار گرفته است. همان طور که می دانید در کنکور سراسری مناطق دارای سهمیه هستند و بر رتبه نهایی داوطلب تأثیر گذارند. به همین دلیل رتبه در سهمیه تعیین کننده قبولی ها است. و رتبه تأثیر گذار بر قبولی روانشناسی رتبه در سهمیه زیر گروه 5 است.

حداقل درصد قبولی روان شناسی

جدول زیر حداقل درصد دروس قبول شدگان رشته روان شناسی دوره روزانه سراسری را نشان می دهد. توجه کنید که داشتن رتبه مشابه و یکسان به معنای قبولی 100% نیست. اما هر چه رتبه و درصدهای شما بهتر باشند، احتمال قبولی شما افزایش می یابد. جدول زیر فقط درصد دروس اختصاصی آمده است.
رتبه در منطقه منطقه محل قبولی ریاضی اقتصاد ادبیات عربی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی فلسفه و منطق روان شناسی
3388 1 بجنورد 4 45 15 10 25 52 16 62
3320 1 مرکز آموزش عالی اقلید 4 49 20 15 19 24 18 77
2528 1 ملایر 0 43 28 59 0 54 4 84
4865 2 مرکز آموزش عالی اقلید 2 58 25 29 14 39 11 34
4300 2 سلمان فارسی 5 34 10 37 3 12 22 84
5501 3 خلیج فارس 5 47 4 5 28 34 31 57
 

طبق بررسی های صورت گرفته میانگین درصد دروس عمومی افراد پذیرفته شده در رشته روان شناسی سراسری برابر 15% و دروس اختصاصی برابر 30 است

آخرین رتبه های پذیرفته شده در رشته روان شناسی

برای بررسی بهتر حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی روانشناسی سراسری 98 در جدول زیر رتبه آخرین نفرات پذیرفته شده در رشته روانشناسی دانشگاه های مختلف را آورده ایم. از آنجایی که منطقه بر رتبه تاثیر می گذارد و پذیرش را تحت شعاع خود قرار می دهد در اینجا رتبه در منطقه آخرین نفرات پذیرفته شده را آورده ایم. شما می توانید با توجه به رتبه در منطقه خود و مقایسه آن با رتبه های زیر قبولی خود را پیش بینی کنید.
رتبه در منطقه منطقه محل قبولی
2981 1 یاسوج
2514 2 رازی
8508 2 رازی
2590 3 الزهرا
2778 1 خلیج فارس – بوشهر
2594 1 مرکز آموزش عالی اقلید
4747 2 سیستان و بلوچستان
4186 2 بجنورد
11318 3 لرستان
5885 3 سیستان و بلوچستان

 

توجه کنید که هر ساله بر اساس تغییرات حاصل بر ظرفیت پذیرش و افزایش یا کاهش تقاضای داوطبین برای رشته یا دانشگاهی خاص رتبه های پذیرفته شده و رتبه آخرین فرد قبول شده تغییر میکند. بنابراین شباهت رتبه بمعنای قبولی 100 درصد نیست. در این مقاله حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی روانشناسی سراسری 98 را مورد بررسی قرار دادیم. برای کسب اطلاعات بیشتر  و افزایش آگاهی خود میتوانید مقاله محل قبولی و دانشگاه‌های پذیرنده‌ کنکور سراسری روانشناسی 98 را نیز مطالعه کنید.