حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی حسابداری آزاد 98

حسابداری از رشته های پر طرفداری است که متقاضی زیادی برای تحصیل در آن در دانشگاه های آزاد و سراسری وجود دارد. این رشته بازار کار خیلی خوبی دارد و همین یکی از  دلایل پر متقاضی بودن رشته حسابداری است. با توجه به اینکه داوطلبان هر سه گروه آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی می توانند رشته حسابداری را انتخاب کنند، اهمیت برخورداری از اطلاعات مربوط به درصد دروس و رتبه های قبولی روشن تر می شود و داشتن چنین اطلاعاتی به داوطلبان کنکور 98 کمک می کند باخیال آسوده تر و اطمینان خاطر بیشتر انتخاب رشته کنند. به همین سبب در این مطلب به بررسی حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی حسابداری آزاد 98 می پردازیم.

نگاهی کلی به وضعیت رشته حسابداری در کنکور 98

چند سال است که کنکور دانشگاه های سراسری و آزاد ادغام شده اند و داوطلبان برای ورود به دانشگاه باید در یک آزمون شرکت کنند و در مرحله انتخاب رشته مسیر دانشگاه آزاد و سراسری جدا می شود. بنابراین برخلاف گذشته که داوطلبان کنکور دانشگاه آزاد قبل از آزمون و هنگام ثبت نام کارت انتخاب رشته را پر می کردند و با بقیه مدارک ارسال می کردند، در روند فعلی باید بعد از آزمون و اعلام نتایج اولیه انتخاب رشته انجام دهند و در آزمون وضعیت گروه های آزمایشی و ضرایب دروس دقیقا مانند آزمون سراسری است. رشته حسابداری در هر سه گروه ریاضی، تجربی و انسانی در دو مقطع کارشناسی و کاردانی ارائه می شود. در جدول زیر زیر گروه رشته حسابداری در هر یک گروه های آزمایشی قابل مشاهده است:
زیرگروه مقطع گروه آزمایشی
سه کارشناسی انسانی
سه کاردانی انسانی
چهار کارشناسی تجربی
چهار کاردانی تجربی
یک کارشناسی ریاضی
یک کاردانی ریاضی

  جدول عنوان های درسی زیر گروه هایی که رشته حسابداری زیر مجموعه آنهاست :

آزمون اختصاصی آزمون عمومی
ریاضی تجربی انسانی ضریب ها دروس
ضریب عنوان‌درس ضریب عنوان درس ضریب عنوان درس    
چهار ریاضی دو زیست‌شناسی دو زبان‌وادبیات‌فارسی چهار زبان و ادبیات فارسی
سه فیزیک یک زمین شناسی یک زبان عربی
دو شیمی چهار ریاضی سه اقتصاد سه دین و زندگی
    دو شیمی چهار ریاضی
    سه فیزیک یک روان‌شناسی دو زبان عربی
        دو علوم اجتماعی
        یک تاریخ و جغرافی دو زبان انگلیسی
        یک فلسفه و منطق
                 

 

اهمیت تحلیل کارنامه در انتخاب رشته حسابداری آزاد 98

تحلیل کارنامه داوطلبان آزمون سراسری در سال های گذشته کمک می کند داوطلبان از وضعیت قبولی در رشته موردنظرشان برآورد کلی داشته باشند و بتوانند هوشمندانه و با آگاهی کامل انتخاب رشته کنند. اما این نکته را هم باید در نظر داشت که ظرفیت دانشگاه ها، وضعیت بازار کار، گرایش های داوطلبان کنکور و وضعیت علمی هر سال تا اندازه ای تغییر می کند و نمی توان حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی حسابداری آزاد 98 را برای قبولی در سال 98 در رشته حسابداری به طور قطعی و یقینی مبنا قرار دارد و همان طور که گفتیم فقط برای به دست آوردن برآورد کلی در جهت تعیین محدوده رتبه قبولی باید به آن اتکا کرد.

درصدهای آخرین رتبه های قبولی در آزمون 96 رشته حسابداری

در جدول زیر دو نمونه کارنامه آخرین رتبه های قبولی در رشته حسابداری را قرار داده ایم:
عنوان های دروس آزمون عمومی و اختصاصی  درصدها درصدها
زبان و ادبیات فارسی 5 3
عربی 4 2-
دین و زندگی 10 9
زبان انگلیسی 6 0
ریاضی 3 5-
اقتصاد 13 6
ادبیات 7 0
عربی 0 0
تاریخ و جغرافی 6 9
علوم اجتماعی 18 8
فلسفه و منطق 7 3
روانشناسی 10 5
رتبه کشوری 40052 69453
 

آخرین تراز و رتبه قبولی در رشته حسابداری دانشگاه آزاد 98

در آخرین بخش حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی حسابداری آزاد 98 آخرین ترازها و رتبه های قبولی دانشگاه آزاد را بررسی می کنیم. آخرین تراز قبولی سهمیه عادی در در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در رشته حسابداری 5512 بود. آخرین رتبه های قبولی به ترتیب، در واحدهای تهران غرب 42799 و در واحد کرج 100142 بود. مطالعه مقاله  نحوه انتخاب رشته آزاد 98 را هم به منظور آگاهی از شرایط و نحوه انتخاب رشته در دانشگاه آزاد پیشنهاد می کنیم.