تکمیل ظرفیت پزشکی

داوطلبان کنکور سراسری که در رشته پزشکی در دانشگاه دلخواه شان قبول نشده اند و یا اصولاً در اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری جزو قبول شدگان رشته پزشکی در دانشگاه آزاد یا سراسری نیستند، نگران نباشند چون هنوز فرصت دارند که در تکمیل ظرفیت پزشکی ، شانس خود را برای قبولی در رشته مورد علاقه شان، امتحان کنند. در واقع هر سال پس از اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری که پذیرفته شدگان رشته پزشکی در دانشگاه های سراسری و آزاد مشخص می شوند، برخی دانشگاه ها هنوز جای خالی برای پذیرش دانشجو دارند که از طریق دفترچه تکمیل ظرفیت سراسری و آزاد، داوطلبان می توانند از رشته محل های تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه های سراسری و آزاد اطلاع پیدا کنند و برای ثبت نام تکمیل ظرفیت اقدام کنند.

داوطلبان علاقه مند به تحصیل در رشته پزشکی بایستی به منظور انتخاب رشته تکمیل ظرفیت پزشکی ، از شرایط و زمان تکمیل ظرفیت پزشکی و دانشگاه های پذیرنده تکمیل ظرفیت پزشکی سراسری و آزاد اطلاع کافی را به دست بیاورند. با توجه به اهمیت موضوع تکمیل ظرفیت در این مقاله به بررسی موضوع تکمیل ظرفیت پرشکی می پردازیم.

شرایط تکمیل ظرفیت پزشکی

تکمیل ظرفیت پزشکی سراسری و آزاد جداگانه انجام می شود و دفترچه های تکمیل ظرفیت هم از هم مجزا هستند، اما شرایط کلی شرکت در تکمیل ظرفیت پزشکی در دانشگاه آزاد و سراسری مشابه است. یعنی داوطلبانی که در کنکور سراسری شرکت کرده اند و مجاز به انتخاب رشته شده اند، می توانند در تکمیل ظرفیت پزشکی شرکت کنند. شرط دیگر شرکت در تکمیل ظرفیت پزشکی این است که اگر داوطلبی در رشته پزشکی پذیرفته شده باشد و در تکمیل ظرفیت شرکت کند و قبول شود، قبولی قبلی اش لغو خواهد شد.

دانشگاه های پذیرنده تکمیل ظرفیت پزشکی

پردیس های خودگردان دانشگاه های علوم پزشکی اردبیل، ایران، بندرعباس، زابل، کرمان و یزد در تکمیل ظرفیت پزشکی دانشجو می پذیرند. پیشنهاد می کنیم برای آگاهی از دانشگاه های پذیرنده تکمیل ظرفیت پزشکی آزاد با مشاوران متخصص تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.

نحوه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت پزشکی

برای شرکت در تکمیل ظرفیت پزشکی سراسری و آزاد داوطلبان می بایست در مهلت اعلام شده برای تکمیل ظرفیت دانشگاه سراسری به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند و با ارائه مشخصات ثبت نامی آزمون ارشد در این سایت، انتخاب رشته نمایند. برای شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه سراسری نیازی به خرید کارت اعتباری نیست، اما برای شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد داوطلبان باید با مشخصات ثبت نامی آزمون به سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد وارد شوند، این در حالی است که خرید کارت اعتباری هم برای تکمیل ظرفیت ضروری است.

نحوه استفاده از کارنامه سبز در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت پزشکی

برای اینکه داوطلبان بتوانند انتخاب رشته ای اصولی در تکمیل ظرفیت پزشکی داشته باشند، بهتر است انتخاب رشته را با استفاده از اطلاعات کارنامه سبز انجام دهند. کارنامه سبز به داوطلب نشان می دهد که در چه رشته هایی پایین تر از رشته قبولی امتیاز قبولی را کسب کرده است ( بدین مفهوم که اگر داوطلب رشته های مذکور را در فرم انتخاب رشته، در گزینه های بالاتری قرار می داد، در آن رشته ها پذیرفته می شد).

 به اعتبار اطلاعات کارنامه سبز، داوطلبان بایستی رشته محل های پزشکی بعد از رشته قبولی خود را در کارنامه سبز دانشگاه سراسری و آزاد بررسی کنند و رشته هایی را که حدنصاب قبولی را در آنها کسب کرده اند، در فرم انتخاب رشته تکمیل ظرفیت، در اولویت های اول قرار دهند.

مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت پزشکی

ثبت نام تکمیل ظرفیت پزشکی سراسری مهر ماه انجام می شود و ثبت نام تکمیل ظرفیت آزاد در نوبت های ورودی مهر و بهمن.

در این مقاله به بررسی موضوع تکمیل ظرفیت پزشکی پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر سری هم به مقاله تکمیل ظرفیت پزشکی آزاد بزنید.

برای آگاهی از تمامی اطلاعات مرتبط با تکمیل ظرفیت پزشکی با مشاوران حرفه ای تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.