تکمیل ظرفیت دکتری مطالعات زنان سراسری 98

تکمیل ظرفیت دکتری مطالعات سراسری 98، به معنای اعلام وجود صندلی خالی، ظرفیت خالی در دانشگاه ها می باشد. هر ساله بعد از اتمام پذیرش ها و ثبت نام داوطلبان با مشخص شدن ظرفیت های خالی در رشته های مختلف از جمله مطالعات زنان در دانشگاه های سراسری مشخص می شود. همان طور که اطلاع دارید، با ادغام آزمون کتبی دکتری دانشگاه آزاد و سراسری، تغییراتی در روند پذیرش دانشجویان ایجاد گردید. طبق این تغییرات میزان تأثیرگذاری مصاحبه و سنجش علمی دانشگاه ها به 50% رسید. از این رو اگر افراد دعوت شده به مصاحبه، در مصاحبه موفق نشوند، ظرفیت خالی در دانشگاه ها ایجاد می شود. و افرادی که نامشان در پذیرفته شدگان دانشگاه ها قرار ندارد، می توانند در تکمیل ظرفیت دکتری مطالعات زنان سراسری 98 شرکت کنند. داوطلبان دکتری مطالعات زنان سراسری دقت کنند، شرط مجاز بودن در ثبت نام تکمیل ظرفیت شرکت کردن در آزمون کتبی دکتری می باشد. هر ساله در لیست اعلام شده از جانب دانشگاه های سراسری برای تکمیل ظرفیت خود، ظرفیت برای دوره های روزانه، نوبت دوم، غیر انتفاعی دیده می شود، اما این امر در رشته ی دکتری مطالعات زنان در سال96 صدق نکرد. در ادامه بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. داوطلبان با مراجعه به دفترچه تکمیل ظرفیت دانشگاه سراسری می توانند اطلاعات کافی و مورد نیاز جهت ثبت نام تکمیل ظرفیت را بدست آورند.

ظرفیت های مشخص شده در مرحله ی تکمیل ظرفیت دکتری مطالعات زنان

داوطلبان دکتری مطالعات زنان 98 باید توجه باشند، همانطور که در مقالات پیشین راجع به دکتری مطالعات زنان 98، مشاهده کردید، ظرفیت رشته دکتری مطالعات زنان در سال 96 بسیار کم بود و تنها یک دانشگاه – دانشگاه تربیت مدرس در دوره های روزانه و شبانه و بورس اعزام به خارج دانشجو می پذیرفت. تعداد پذیرفته شدگان در رشته مطالعات زنان با گرایش حقوق زن در اسلام در دانشگاه سراسری 13 دانشجو است. یکی از دانشجویان بورس اعزام به کشور دریافت می کند. 3 دانشجو در دوره ی روزانه و 2 دانشجو در دوره ی نوبت دوم جذب می شوند و 7 ظرفیت برای دانشگاه غیر انتفاعی ادیان و مذاهب – قم وجود داشت. با توجه به ظرفی های دانشگاه ها این در دفترچه تکمیل ظرفیت 96 ، این رشته درج نشده است .بنابر این میتوان گفت فرصت مجددی برای داوطلبا دکتری مطالعات زنان وجو ندارد. تنها داوطلبان دکتری مطالعات زنان سراسری می توانند در ثبت نام تکمیل ظرفیت دکتری مطالعات زنان سراسری 98 شرکت کنند، که نامشان در بین پذیرفته شدگان دانشگاه ها نباشد و در مقطع دکتری تحصیلات خود را آغاز نکرده باشند.

مصاحبه در مرحله ی تکمیل ظرفیت مطالعات زنان سراسری:

در صورتی که برای رشته مطالعات زنان، تکمیل ظرفیت اعلام شود، مصاحبه در دانشگاه های سراسری مورد نظر داوطلب انجام می شود که قبولی در مصاحبه تکمیل ظرفیت بسیار حائز اهمیت است و می توانید برای اطلاع از نحوه مصاحبه و نکات لازم جهت شرکت در مصاحبه و سؤالات و مدارک لازم جهت مصاحبه مطالعات زنان در دانشگاه سراسری به مقالات درج شده در این زمینه رجوع کنید. و با مطالعه ی آن خود را برای روز مصاحبه آماده کنید.
در این مقاله به بررسی تکمیل ظرفیت دکتری مطالعات زنان سراسری پرداختیم. پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله دانشگاه های پذیرنده دکتری مطالعات زنان سراسری بزنید.
اگر سوالی در زمینه تکمیل ظرفیت دکتری مطالعات زنان سراسری ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.