تکمیل ظرفیت دکتری تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام 98

بعد از ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور دکتری تاریخ – تاریخ ایران بد از اسلام، بنا به دلایلی مانند انصراف پذیرفته شدگان از ثبت نام در دانشگاه مربوطه و یا مازاد ظفیت داشنگاه ها، معمولاً برخی از دانشگاه ها اعلام تکمیل ظرفیت دکتری تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام می نمایند که بدین معنی است این دانشگاه ها با توجه به امکانات آموزشی و علمی خود و نیز تعداد کسانی که ثبت نام نکرده اند، لیست رشته های مورد نظر را به سازمان سنجش ارائه می دهند و مطابق با آن دوباره دانشجو جذب می نمایند. تکمیل ظرفیت یک شانس دوباره برای کسانی است که یا در کنکور دکتری مجاز به انتخاب رشته نشده اند یا اینکه در رشته و دانشگاه مورد نظر خود با توجه به رتبه و تراز کسب کرده، پذیرفته نشده اند. در ادامه به شرایط تکمیل ظرفیت دکتری تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام 98، نحوه تکمیل ظرفیت دکتری تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام 98 و نیز تعداد پذیرش کنندگان و دانشگاه های جذب کننده می پردازیم.

شرایط تکمیل ظرفیت دکتری تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام 98

شرایط تکمیل ظرفیت برای هر یک از دانشگاه های سراسری و آزاد متفاوت است. شرط لازم برای شرکت در تکیمل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد قبول شدن برای مصاحبه دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی است. از این رو کسانی که دعوت به مصاحبه نشده اند، نمی توانند در تکمیل ظرفیت دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام آزاد شرکت نمایند. برای متقاضیان دانشگاه های سراسری که مجموعه های روزانه، شبانه، پیام نور، پردیس خودگردان و نیز غیر انتفاعی را در بر می گیرد، این شرط وجود ندارد و کلیه داوطلبانی که در آزمون دکتری تاریخ شرکت کرده اند و کارنامه اولیه برای آنها صادر شده است، می توانند در تکمیل ظرفیت دکتری تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام 98 ثبت نام کنند.

نحوه تکمیل ظرفیت دکتری تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام 98

برای تکمیل ظرفیت دکتری تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام 98، لازم است داوطلبان با توجه به علاقه مندی به پذیرش در هر یک از دانشگاه های سراسری و آزاد اقدام به ثبت نام و انتخاب رشته نمایند. نحوه تکمیل ظرفیت دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام سراسری به صورت اینترنتی و از طریق سایت سازمان سنجش انجام می شود. بدین منظور متقاضیان تکمیل ظرفیت لازم است از طریق اطلاعات ثبت نامی وارد صفحه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت شوند و 30 کد رشته محل را وارد نمایند. آن دسته از متقاضیانی که در مرحله اول انتخاب رشته و مصاحبه موفق به پذیرش در دانشگاه شده اند، در صورتی که در تکمیل ظرفیت دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام، شرکت کرده و در رشته یا دانشگاه جدیدی قبول شوند، می بایست در همان رشته جدیدی که پذیرش شده اند ثبت نام نمایند. تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد نیز از طریق سایت پذیرش و سنجش انجام می شود و داوطلبان با مراجعه به این سایت و پر نمودن فرم انتخاب رشته، در صورتی قبولی می تواند در تکمیل ظرفیت دکتری تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام 98  آن دانشگاه  پذیرفته شوند.

تعداد پذیرش شوندگان تکمیل ظرفیت دکتری تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام 98 

تعداد پذیرش شوندگان در تکمیل ظرفیت دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام در سال گذشته جمعاً 6 نفر در دانشگاه های روزانه و پیام نور بوده است که پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 3 نفر و دانشگاه پیام نور تهران نیز 3 نفر جذب کرده است. در واحد های دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی و واحد نجف آباد بدون ذکر تعداد مشخصی از داوطلبان درخواست تکمیل ظرفیت کرده اند که به نسبت از سطح قابل قبول علمی برخوردار هستند. تکمیل ظرفیت هم برای دانشگاه های سراسری و هم آزاد هر سال ارائه می شود و چه بسا امید دومی برای جاماندگان از پذیرش در مقطع دکتری است. در نهایت پس از بررسی تکمیل ظرفیت دکتری تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام 98 ، پیشنهاد می کنیم سری هم به تکمیل ظرفیت دکتری تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام آزاد بزنید.