تکمیل ظرفیت ارشد عمران 98

در این مقاله می خواهیم تکمیل ظرفیت ارشد عمران 98 را مورد بررسی قرار دهیم. به صورت کلی انتخاب رشته و تکمیل ظرفیت ارشد بعد از ثبت نام پذیرفته شدگان صورت می گیرد تا دانشگاه ها ظرفیت های خالی مانده خود را پر کنند. بنابراین تعداد دانشگاه هایی که اعلام تکمیل ظرفیت می کنند نیز کمتر از سری اول است. امکان تکمیل ظرفیت ارشد عمران 98 بعد از اعلام اطلاعیه تکمیل ظرفیت توسط سازمان سنجش صورت می گیرد که حدوداً در مهرماه است. مهندسی عمران با کد 1264 در گروه فنی و مهندسی قرار گرفته است. مهندسی عمران دارای 11 گرایش است که همگی آنها دارای کد ضریب 1 هستند. بنابراین شما فقط یک رتبه در کد ضریب 1 دارید. درصورتی که وضعیت شما مجاز اعلام شده است شما می توانید اقدام به انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت کنید. باید عرض کنیم که تکمیل ظرفیت ارشد عمران در سال 98 برگزار نخواهد شد و این دوره به طور کامل حذف شده است. 
رشته کد ضریب گرایش
مهندسی عمران 1 1)     سازه 2)     زلزله 3)     ژئوتکنیک 4)     راه و ترابری 5)     مدیریت منابع 6)     آب و سازه های هیدرولیکی 7)     سواحل، بنادر و سازه های دریایی 8)     حمل و نقل 9)     مدیریت ساخت 10) محیط زیست 11) ساختمان های هوشمند

نکات مهم انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت ارشد عمران 98

برای انتخاب کد رشته و محل در تکمیل ظرفیت ارشد عمران 98 باید به نکات مهم در تکمیل ظرفیت توجه کنید. در ادامه این نکات را بررسی می کنیم. 1- تنها افرادی که در آزمون کارشناسی ارشد 98 مجموعه مهندسی عمران شرکت کرده اند،و وضعیت مجاز کسب کرده اند، می توانند به انتخاب کد رشته و محل تکمیل ظرفیت بپردازند. 2- تنها در دوره هایی که در کارنامه وضعیت شما مجاز اعلام شده، می توانید به انتخاب کد رشته محل بپردازید. 3- در صورت پذیرش تکمیل ظرفیت قبولی قبلی شما باطل اعلام می شود. 4- در صورت پذیرش در دوره روزانه و عدم تمایل به ثبت نام، یک سال از پذیرش در دوره روزانه محروم می شوید. 5- داوطلبان پذیرفته شده در دانشگاه های دارای شرایط خاص و یا پذیرفته شده به صورت بورسیه امکان انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت را ندارند. 6- تعداد انتخاب کد رشته در تکیمل ظرفیت حداکثر 20 عدد می باشد. این تعداد بسته به تعداد دانشگاه هایی است که در مجموعه مهندسی عمران اعلام تکمیل ظرفیت کرده اند.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد عمران در تکمیل ظرفیت

پذیرش دانشجویان تکمیل ظرفیت بسته به امکانات مؤسسه عالی پذیرفته شده در نیمسال اول با دوم صورت می گیرد. اطلاعیه تکمیل ظرفیت ارشد عمران 98 هنوز منتشر نشده است و اطلاعات زیر بر اساس اطلاعیه سال 96 می باشد. توجه کنید که دانشگاه ها و دوره پذیرنده و ظرفیت هرساله متفاوت است. در سال 96 تکمیل ظرفیت ارشد عمران برای دوره های مجازی ویژه شاغلین، مجازی غیر انتفاعی، مجازی پیام نور، پردیس خودگردان، مجازی، غیر انتفاعی، پیام نور و روزانه اعلام شده است. در اینجا دانشگاه و ظرفیت پذیرش تکمیل ظرفیت ارشد عمران در دوره های روزانه و نوبت دوم را برسی می کنیم. پذیرش دوره روزانه تنها برای گرایش های آب و سازه های هیدرولیکی، سواحل، بنادر و سازه های دریایی اعلام شده بود.
دانشگاه گرایش روزانه شبانه
خلیج فارس – بوشهر آب و سازه های هیدرولیکی 4 4
صنعتی جندی شاپور – دزفول آب و سازه های هیدرولیکی 11
خاتم الانبیاء (ص)  بهبهان آب و سازه های هیدرولیکی 2 5
صنعتی سیرجان آب و سازه های هیدرولیکی 11 9
صنعتی شاهرود آب و سازه های هیدرولیکی 2 5
قم (زن) آب و سازه های هیدرولیکی 3
قم (مرد) آب و سازه های هیدرولیکی 3
محقق اردبیلی آب و سازه های هیدرولیکی 3
مراغه آب و سازه های هیدرولیکی 4
بوعلی سینا – همدان آب و سازه های هیدرولیکی 2
تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان آب و سازه های هیدرولیکی 2
چمران – اهواز آب و سازه های هیدرولیکی 2
سهند – تبریز سواحل، بنادر و سازه های دریایی 2
شاهرود سواحل، بنادر و سازه های دریایی 4 1
فسا محیط زیست 4  
صنعتی شاهرود محیط زیست 2 4
بوعلی سینا – همدان سازه 2
تفرش سازه 3
خلیج فارس – بوشهر سازه 3
زابل سازه 3
صنعتی خاتم الانبیاء سازه 5
صنعتی شاهرود سازه 5
لرستان – خرم آباد سازه 2
مراغه سازه 1
تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان سازه 3
تفرش ژئوتکنیک 3
خلیج فارس ژئوتکنیک 3
شاهرود ژئوتکنیک 2
فنی و مهندسی بوئین زهرا ژئوتکنیک 5
سمنان راه و ترابری 1
شاهرود راه و ترابری 3
رشت راه و ترابری 1
تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان مدیریت منابع آب 2
زابل مدیریت منابع آب 2
شاهرود مدیریت منابع آب 3
مراغه مدیریت منابع آب 1
گلستان – گرگان حمل و نقل 2
بوعلی سینا – همدان مدیریت ساخت 2
تعداد بسیار زیادی از مؤسسات غیر انتفاعی و پیام نور و برخی دانشگاه ها به صورت پردیس خودگردان اقدام به پذیرش دانشجو در تکمیل ظرفیت ارشد عمران کرده اند.

تکمیل ظرفیت آزاد

دانشگاه آزاد نیز مانند دانشگاه سراسری به پذیرش دانشجو در تکمیل ظرفیت ارشد عمران 98 می پردازند. اگر رشته قبولیتان در دانشگاه آزاد را دوست ندارید و یا پذیرفته نشده اید، نگران نباشید. شما می توانید مجدداً در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد شرکت کنید و اقدام به انتخاب رشته کنید. برای تکمیل ظرفیت آزاد شما 100 انتخاب دارید. زمان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزاد حدود مهرماه است و دوره دوم تکمیل ظرفیت دی ماه صورت می گیرد. در این مقاله به بررسی تکمیل ظرفیت ارشد عمران 98 پرداختیم. برای اطلاعات بیشتر شما میتوانید تکمیل ظرفیت ارشد سراسری 98 را نیز مطالعه کنید.