تکمیل ظرفیت ارشد علوم کامپیوتر 98

در این مقاله می خواهیم به بررسی تکمیل ظرفیت ارشد علوم کامپیوتر 98 بپردازیم. مجموعه علوم کامپیوتر با کد 1209 در گروه علوم پایه قرار گرفته است. علوم کامپیوتر دارای 7 گرایش با 2 کد ضریب می باشد.
کد ضریب گرایش
1 محاسبات علمی نظریه سیستم ها منطق و روش های صوری محاسبات نرم و هوش مصنوعی الگوریتم و نظریه محاسبات
2 علوم تصمیم و دانش داده کاوی
  رشته علوم کامپیوتر ترکیبی از رشته کامپیوتر و ریاضی است و بیشتر بر مباحث بنیادی کامپیوتر تمرکز دارد. تفاوت آن با مهندسی کامپیوتر برررسی مفاهیم و جنبه تحقیقاتی آن است. علوم کامپیوتر دروس کارگاهی ندارد. دانشگاه های سراسری در دوره های روزانه، نوبت دوم، مجازی دولتی، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان و دانشگاه آزاد در رشته علوم کامپیوتر اقدام به پذیرش دانشجو می کند. تکمیل ظرفیت ارشد علوم کامپیوتر 98 بعد از ثبت نام پذیرفته شدگان، در مهرماه صورت می گیرد. اطلاعیه تکمیل ظرفیت دانشگاه سراسری در مهرماه توسط سازمان سنجش منتشر می شود و برخی از دانشگاه ها و مؤسسات اقدام به پذیرش دانشجو ارشد علوم کامپیوتر برای ورودی نمیسال اول یا دوم می کنند.

 

نکات مهم برای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت علوم کامپیوتر 98

برای اینکه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت درستی داشته باشید و بعداً با مشکل مواجه نشوید، نکات زیر را در نظر بگیرید. 1- شما در صورتی که در آزمون ارشد علوم کامپیوتر 98 شرکت کرده اید و در کارنامه مجاز به انتخاب رشته شده اید، می توانید اقدام به انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنید. 2- در صورت قبولی در تکمیل ظرفیت علوم کامپیوتر، قبولی قبلی شما باطل می شود. بنابراین با دقت به انتخاب کد رشته بپردازید. 3- برخی از دانشگاه های پذیرنده علوم کامپیوتر دارای شرایط خاص می باشند. در صورتی که سری اول انتخاب رشته در این دانشگاه ها پذیرفته شده اید و یا بورس شده اید، امکان انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت را ندارید. 4- شما 20 حق انتخاب برای تکمیل ظرفیت ارشد علوم کامپیوتر 98 دارید. 5- در صورت پذیرش در دوره روزانه، به مدت یکسال از پذیرش در دوره روزانه محروم خواهید شد. شما تنها در کد ضریب و دوره هایی که مجاز به انتخاب رشته شده اید، می توانید به انتخاب کد رشته در تکمیل ظرفیت بپردازید. علوم کامپیوتر دارای 2 کد ضریب است. بنابراین در کارنامه شما برای هر کد ضریب رتبه در سهمیه، رتبه داوطلب برای دوره روزانه و رتبه داوطلب برای دوره غیر روزانه مشخص شده است.. به مانند انتخاب رشته اصلی  شما می توانید در دوره و کد ضریبی که وضعیت تان مجاز اعلام شده به انتخاب کد رشته محل بپردازید. در تصویر زیر ستون اعلام وضعیت مجاز مشخص شده است.

دانشگاه های دارای تکمیل ظرفیت ارشد علوم کامپیوتر

هر ساله سازمان سنجش در مهرماه اطلاعیه تکمیل ظرفیت ارشد را اعلام می کند. و برخی از مؤسسات به پذیرش دانشجو ارشد علوم کامپیوتر بر اساس گرایش اقدام می کنند. اطلاعیه تکمیل ظرفیت ارشد علوم کامپیوتر 98 هنوز منتشر نشده است و اطلاعات زیر بر اساس اطلاعیه سال 96 است. در اینجا به بررسی شهرها و دانشگاه های پذیرنده تکمیل ظرفیت ارشد علوم کامپیوتر و ظرفیت پذیرش آنها می پردازیم. دانشگاه های پذیرنده تکمیل ظرفیت علوم کامپیوتر در دوره روزانه به شرح زیر است:
دانشگاه گرایش ظرفیت کد ضریب
ولی عصر – رفسنجان سیستم های هوشمند 3 1
زابل بیو انفروماتیک 4 1

موسسات غیرانتفاعی زیر در تکمیل ظرفیت سال 96 علوم کامپیوتر اقدام به پذیرش دانشجو کرده اند.

مؤسسات غیر انتفاعی گرایش ظرفیت کد ضریب
طبری – بابل علوم کامپیوتر 19 1
غیاث الدین جمشید کاشانی –آبیک علوم کامپیوتر 20 1
غیاث الدین جمشید کاشانی –آبیک علوم تصمیم و دانش 20 2
  برخی از دانشگاه ها علاوه بر گرفتن دانشجو در دوره های روزانه و شبانه و دوره پردیس خودگردان نیز دانشجو می گیرند. کلاسهای دانشجویان پذیرفته شده در دوره پردیس خودگردان بهمراه دانشجویان دوره روزانه و نوبت دوم برگزار می شود و تنها تفاوت آنها میزان شهریه پرداختی است.
پردیس خودگردان گرایش ظرفیت کد ضریب
شهید بهشتی علوم کامپیوتر 3 1
شهید بهشتی نظریه محاسبه 2 1
  در این مقاله به بررسی تکمیل ظرفیت ارشد علوم کامپیوتر 98 پرداختیم. شما میتوانید مقاله تکمیل ظرفیت ارشد سراسری 98 را نیز مطالعه کنید.