تفاوت های فردی

تفاوت ها از اصول طبیعت اند. هیچ دو فردی کاملاً شبیه به همدیگر نیستند. همه افراد از منظرهای مختلفی با هم تفاوت دارند. خواهرها و برادرها و حتی دوقلوها خصوصیات منحصر به فردی دارند.

تفاوت های فردی می توانند در ویژگی های جسمی مثل قد، وزن، رنگ پوست و… دیده شوند. میزان هوش، دستاوردها، علائق، نگرش ها، عادت های یادگیری، توانمندی ها و مهارت های افراد مختلف با هم متفاوتند. هر آدمی قابلیت هایی دارد و با توجه به قابلیت هایش تجاربی به دست می آورد و چیزهایی یاد می گیرد.

علت تفاوت های فردی

تفاوت های بین فردی ریشه های متعددی دارند. مهم ترین علل تفاوت های فردی شامل موارد زیر هستند:

عوامل ارثی

ما انسان ها بعضی خصوصیات را به ارث می بریم و از آنجایی که پدر و مادر و نیاکانمان متفاوت هستند، آنچه به ارث می بریم هم متفاوت است. قد، وزن، شکل بدن، اعضای صورت، دست ها، پاها و ساختار کلی بدن از طریق ژن ها به ما به ارث می رسند. تفاوت های هوشی مان هم ناشی از عوامل ارثی اند.

محیط

عوامل محیطی منجر به تفاوت هایی در رفتار، فعالیت ها، نگرش ها و صفات شخصیتی می شوند. سبک فرزند پروری والدین، جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، عوامل فرهنگی، سنت ها، مذهب و … مولفه های محیطی‌ای هستند که تأثیرات عمیقی بر شخصیت مان می گذارند.

نژاد و ملیت

نژاد و ملیت عواملی مهم در تفاوت های فردی اند. اگرچه قضاوت آدم ها و برچسب زدن به آن ها بر اساس نژادشان کاری غیر اخلاقی است اما نمی توان منکر تأثیر نژاد، قومیت و کشور محل تولد، بر اخلاق و رفتار شد.

جنسیت

تفاوت های جنسیتی به هیچ عنوان موجب برتری یک جنسیت از دیگری نیست. اما به هر حال زنان و مردان از نظر بیولوژیکی تفاوت هایی دارند و این تفاوت ها بی تأثیر نیستند. به عنوان مثال میزان هورمون هایی که در بدن زنان و مردان ترشح می شوند یکسان نیست و هورمون ها بر ویژگی های روانی تأثیر می گذارند و در ادامه منجر به تفاوت های شخصیتی می شوند.

سن

سن مؤلفه ای دیگر در تفاوت های فردی است. ما در سنین مختلف با توجه به تجربیات، میزان آگاهی و اطلاعات، سطح تحصیلات، و… خصوصیاتی داریم. پس بدون شک یک آدم 15 ساله با فردی 50 ساله متفاوت است و این تفاوت ها خودشان را در اخلاق، رفتار و منش هم نشان می دهند.

تحصیلات

به طور کلی تفاوت ملموسی میان یک فرد تحصیل کرده و یک فرد تحصیل نکرده وجود دارد. تحصیلات نگاه ما را به مسائل مختلف فردی و اجتماعی تغییر می دهد و رفته رفته این تغییر بر شخصیتمان هم تأثیر می گذارد. البته منظور از تحصیل آگاهی ای است که در نیتجه درس خواندن حاصل می شود. نه تحصیل صرف.

 نتایج پژوهش ها نشان می دهند که آدم های تحصیل نکرده بیشتر بر اساس غرایز عمل می کنند و افراد تحصیل کرده بر اساس قدرت تحلیل و استدلال.

در ادامه مطالعه مقاله اختلال شخصیت را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه تفاوت های فردی می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.