تست شخصیت تصویری

تست شخصیت روشی برای ارزیابی خصوصیات شخصیتی یک انسان است و می تواند داده هایی را فراهم کند که بر اساس آن ها تیپ شخصیتی فرد آزمون دهنده تشخیص داده می شود. بدون شک شخصیت انسان ها بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان با یک آزمون، با قاطعیت، در مورد آن نظر داد.

اما بعضی روش ها مثل شرکت در جلسات مشاوره ای و گفت و گو های مکرر با یک روان درمان و استفاده از ابزارهایی مثل تست شخصیت می تواند به ما برای شناخت هر چه بیشتر خودمان کمک کند.

انواع تست های شخصیت

تست شخصیت شناسی در دو نوع ارائه می شود:

تست خود گزارشی

با استفاده از تست های خودگزارشی، فرد به سؤال های یک آزمون شخصیت پاسخ می دهد و با توجه به پاسخ های او نتیجه ای در مورد تیپ شخصیتی اش گرفته می شود.

تست شخصیت تصویری

تست تصویری شخصیت تستی است که موقع برگزاری آن، یک متخصص تصویری را به فرد آزمون دهنده نشان می دهد و از او می خواهد که احساس، فکر و تحلیلش را در مورد آن تصویر بیان کند. آن چه آزمون دهنده می گوید و واکنش های او نسبت به تست شخصیت تصویری، بیانگر اطلاعاتی در مورد شخصیتش است. تست رورشاخ یک تست شخصیت تصویری بسیار شناخته شده است.

تست رورشاخ

تست رورشاخ یک آزمون روانی و نوعی تست تصویری است. این تست با نام هایی مثل تست لکه رورشاخ یا تست لکه هم شناخته می شود.

روش استفاده از آن به این صورت است که ده تصویر که حاوی لکه های جوهری هستند و هر کدام روی کاغذ سفیدی به ابعاد 24*18 قرار گرفته اند به فرد نشان داده می شوند. لکه های جوهری پنج تصویر، سیاه، لکه های دو تصویر سیاه و قرمز و سه تصویر دیگر رنگی هستند. پس زمینه این تصاویر سفیداند.

بعد از این که آزمون دهنده تصویر را می بیند باید هر چه را به ذهنش می رسد بیان کند. در مرتبه بعدی تصاویر به فرد نشان داده می شوند و از او خواسته می شود که بگوید تصویر شبیه چه چیزی است. در این موقعیت آزمون گیرنده باید متخصص باشد که بتواند بر اساس گفته های آزمون دهنده شخصیت او را تحلیل کند.
مژده مژده !
با توجه به استقبال شما دوستان عزیز، زین پس به منظور تعیین وقت برای ارتباط با مشاوران به صورت حضوری و انجام تست های مشاوره ای می توانید با شماره 02142258 تماس بگیرید. 

هدف آزمون رورشاخ

هدف آزمون رورشاخ، اندازه گیری متغیرهایی مثل انگیزه، عواطف، برداشت های شخصی و دیگر ویژگی های شخصیتی است. تفسیر این آزمون بسیار پیچیده است و کسی باید نتایج این تست شخصیت تصویری را بررسی کند که از دانش و توانایی بسیار بالایی برخوردار باشد.

لازم به ذکر است که یک تست شخصیت تصویری برای بررسی شخصیت کافی نیست و نتیجه آن نمی تواند خارج از اشکال باشد. حتی آزمون های خودگزارشی هم خطا  دارند، چه برسد به یک آزمون تصویری که تفسیرش می تواند در نظر متخصصان مختلف متفاوت باشد.

بهتر است برای آگاهی از ویژگی های شخصیتی فقط به یک آزمون تصویری اکتفا نکنیم.

در ادامه مطالعه مقاله تست شخصیت شناسی هالند را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در مورد روش اجرا و تفسیر تست شخصیت تصویری، می توانید با مشاوران حرفه ای و با تجربه آیدانیتو تماس بگیرید.