تحلیل کارنامه ارشد وزارت بهداشت 99

داوطلبانی که در آزمون ارشد وزارت بهداشت 99 شرکت می کنند بعد از اعلام نتایج اولیه و صدور کارنامه برای آنها به منظور انجام انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت به تحلیل کارنامه ارشد وزارت بهداشت 99 نیاز دارند. چرا که از طریق تحلیل کارنامه ارشد وزارت بهداشت 99 به اطلاعات جامعی دست پیدا می کنند که در روند انجام حرفه ای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت در کلیه رشته های آزمونی مؤثر خواهد بود. در راستای این هدف در این مقاله به تحلیل کارنامه ارشد وزارت بهداشت 99 می پردازیم.


تحلیل نمونه کارنامه ارشد وزارت بهداشت 99

در تحلیل کارنامه ارشد وزارت بهداشت 99 تراز و رتبه داوطلب اهمیت دارد و بر اساس آن ها مورد سنجش و پذیرش قرار می گیرد. بنابراین برای اینکه از چگونگی محاسبه آنها مطلع شوید، در زیر نحوه محاسبه تراز و رتبه را می آوریم.
در صورت نیاز به کسب اطلاعات لازم در مورد کارنامه ارشد وزارت بهداشت و نحوه تحلیل آن می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.

نحوه محاسبه نمره در تحلیل کارنامه ارشد وزارت بهداشت 99

نمرات اکتسابی داوطلب در کارنامه مطابق فاکتورهای زیر به درصد تبدیل شده اند. فرمول محاسبه: 3n-n1  = نمره خام درس x منظور از حرف n تعداد سؤالات هر یک از دروس است. با توجه به این فرمول، 3 نمره به هر سؤال درست و 1 نمره منفی به هر سؤال نادرست اختصاص داده می شود و مطابق فرمول زیر به درصد تبدیل می شود. نمره خام به درصد درس x حاصل این فرمول، نمره خاص درس x به درصد خواهد بود.

نحوه محاسبه تراز در تحلیل کارنامه ارشد وزارت بهداشت 99

در محاسبه تراز کارنامه ارشد وزارت بهداشت، به تعداد x درس آزمونی، x نمره خام به درصد تعیین شده است. مثلاً اگر رشته بهداشت حرفه ای 5 درس آزمونی یا امتحانی داشته است، 5 نمره خام به درصد در کارنامه متقاضیان نوشته شده است. در هر یک از دروس از طریق حداکثر نمرات کسب شده، نمره خالص یا خام به درصد، به نمره تراز تبدیل می شود. از طریق نمرات تراز، ضرایب و دروس آنها تراز کل مطابق با فرمول زیر تعیین می شود: ضریب درس x است. قبولی متقاضیان بر طبق این نمره خواهد بود و همین نمره در کارنامه درج می شود و رتبه بر طبق این نمره کل محاسبه می شود. رشته های یک مجموعه هر یک در کارنامه دارای نمره کل هستند. برای مثلا در مجموعه آموزش پزشکی که دارای سه رشته آموزش پزشکی، برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی و تکنولوژی است متقاضی 3 نمره کل و 3 رتبه کل در کارنامه خواهد داشت. آموزشی در علوم پزشکی متقاضیانی که در دو گروه مجزا شرکت کرده اند، تنها یک کارنامه خواهند داشت که نتایج هر دو گروه امتحانی در همان یک کارنامه درج می شود. در تحلیل کارنامه ارشد وزارت بهداشت 99 توجه به سهمیه ها و نیز ظرفیت های ورودی نیز اهمیت دارد. چرا که در پذیرش داوطلبان مؤثر است. داوطلبی که در سال گذشته در رشته علوم تغذیه رتبه 12 را کسب کرده است. درصدهای زیر را در دروس عمومی و اختصاصی به دست آورده است.

درس درصد
بیوشیمی 69.83
فیزیولوژی 67.78
تغذیه 58.87
زبان عمومی 54.78

درصدهای دروس عمومی و اختصاصی پرستاری داخلی – جراحی با رتبه 49

درس درصد
داخلی – جراحی 55.842
کودکان 23.12
بهداشت مادران و نوزادان 53.157
بهداشت جامعه 60.120
روان پرستاری 82.231
زبان عمومی 73.1575

درصدهای دروس عمومی و اختصاصی مامایی با رتبه 78

درس درصد
بارداری و زایمان و بیماری های زنان 60.557
بهداشت تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده 42.233
نوزادان و مراقبتهای مربوطه 40.887
جنین شناسی 22.123
بیماری های داخلی و جراحی مربوط به مامایی 37.222
روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی 14.30
زبان عمومی 27.589

به کمک مشاوران آیدانیتو قبولی خودر ا در آزمون ارشد وزارت بهداشت تضمین کنید

گاهی به تحصیل خارج از کشور هم فکر کنید!!!

در عصر حاضر تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور و گرفتن مدرک دانشگاهی از این قبیل دانشگاه ها امتیاز مهمی برای هر فرد محسوب می رود. چرا شما این راه را نروید؟ شما هم مانند بسیاری از افراد صلاحیت و شایستگی ادامه تحصیل در دانشگاهی خارجی را دارید. پس خود را دست کم نگیرید و تمام سعی خود را بکنید. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در زمینه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور می توانید روی کمک های مشاوران کاردان آیدانیتو حساب کنید. تنها کافیست که با آن ها تماس بگیرید و راهنمایی های لازم را از این مشاوران باتجربه بخواهید.
در تحلیل کارنامه ارشد وزارت بهداشت 99 این اطلاعات به عنوان راهنمای داوطلبان عمل خواهند کرد و در انتخاب رشته و درج اولویت های منطقی مبتنی بر واقعیت های مربوط به درصدها و رتبه در فرم انتخاب رشته کمک کننده متقاضی خواهد بود. مقاله ظرفیت پذیرش دکتری وزارت بهداشت را نیز از دست ندهید.
مشاوران آیدانیتو می توانند اطلاعات جامع و کاملی را در رابطه با تحلیل کارنامه ارشد وزارت بهداشت در اختیار شما قرار دهند. در صورت نیاز می توانید با آن ها تماس بگیرید.