بیماری های عفونی در معافیت

در این مقاله به موضوع بیماری های عفونی در معافیت می پردازیم. همان طور که شما هم مطلع هستید معافیت پزشکی یکی از راه های به دست آوردن معافیت در انواع مختلف آن است. مشمولانی که از بیماری رنج می برند می توانند از معافیت پزشکی استفاده کنند در نظام وظیفه 17 دسته بیماری قابل بررسی وجود دارد که بیماری های عفونی آخرین دسته ی آن است که در ادامه مطلب با جزئیات آن، انواع بیماری های عفونی در معافیت و نوع معافیت دریافتی در هر مورد از بیماری های این گروه آشنا خواهید شد.

انواع بیماری های عفونی در معافیت

در ادامه مطلب از انواع بیماری های عفونی در معافیت که 13 بند است مطلع خواهید شد.

 • بیماری های مبتلا به هپاتیت
 • بیماری های دارای ( HBSAG) مثبت
 • بیماران مبتلا به هپاتیت C با تایید آزمایشگاه های مورد تایید نظامی یا دانشگاهی
 • بیماران مبتلا به HTLV1-2
 • سل
 • جذام به هر شکل و در هر مرحله
 • عوارض بیماری های عفونی مداوم ( سیفلیکس، مننژیت)
 • بیماران مبتلا به نقص ایمنی سلولی اکتسابی و حاملین ویروسی HIV
 • بیماری مالاریا مقاوم به درمان ( مقاوم به کلروگین)
 • بروسلوز عود کننده و با مقاوم به درمان
 • هر گونه بیماری نقص ایمنی مادرزادی به علت اختلال کمی یا کیفی سلول های خون یا مغز استخوان
 • ابتلا به بیماری های تب خونریزی دهنده ( کریمه کنگو ) در طول خدمت
 • کیست هدایتک

انواع معافیت بیماری های عفونی

با بیماری های عفونی در معافیت آشنا شدید اگر مشمولی یکی از بیماری های گفته شده را داشته باشد می تواند از معافیت در نظر گرفته شده بهره مند شود.. اما نوع معافیت ها در نظام وظیفه مختلف است. معافیت دائم، معافیت موقت، معافیت از خدمات رزمی و معاف از خدمات سنگین از جمله معافیت هایی است که با توجه به بیماری و شدت آن تعلق می گیرد. معمولاً در ابتدا معافیت موقت شش ماهه برای تکمیل درمان مشمول که گاهی این معافیت از یک ماه تا یک سال متغیر است، داده می شود در صورتی که بیماری درمان نشود معافیت دائم داده می شود، اگر شدت بیماری زیاد و مشکل آفرین باشد معافیت دائم به مشمول تعلق می گیرد.

بیماری هایی که معافیت دائم به آن ها تعلق می گیرد شامل موارد زیر است:

هپاتیت مزمن بیش از شش ماه سابقه بیماری، بیماران دارای HBSAG   مثبت که بعد از شش ماه طول درمان مجدداً آزمایشات نتیجه مثبت داشته باشند، بیماران مبتلا به هپاتیت  C با تایید آزمایشگاه های مورد تایید نظامی یا دانشگاهی و وجود عوارض، بیماران مبتلا به HTLV 1-2، سل ریه فعال و سل احشائی فعال و سل ستون فقرات و استخون ها و مفاصل در هر مرحله، جزام به هر شکل و در هر مرحله، بیماری های مالاریا مقاوم به درمان، هر گونه بیماری نقص ایمنی مادرزادی به علت اختلال کمی و کیفی سلول های خون یا مغز استخوان، ابتلا به بیماری تب خونریزی دهنده ( کریمه کنگو ) در طول خدمت، کیست هداتیک.

بیماری هایی که معافت موقت به آن ها تعلق می گیرد شامل موارد زیر است:

سل ریه بهبود یافته و اذیت های سلی درمان شده ( با رویت و تایید سوابق و مستندات کلینیکی و پاراکلینیکی توسط شورا ).

آن دسته از مشمولینی که بیماری آن ها در حد معافیت دائم باشد و قادر به طبابت در نیروی های مسلح باشد معاف از خدمات سنگین خواهند بود.

پیشنهاد می کنیم بعد از مطالعه مقاله بیماری های عفونی در معافیت، مقاله ی مدارک معافیت پزشکی را مشاهده کنید.

اگر سوالی پیرامون معافیت پزشکی و مباحث گفته شده دارید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.