برنامه ریزی دکتری هوافضا

رشته هوا فضا یکی از رشته های خاص، مشکل و پیچیده گروه فنی و مهندسی است. این رشته در مقطع دکتری با گرایش های جلو برندگی، آیرودینامیک، سازه های هوایی و دینامیک پرواز و کنترل ارائه می شود. قبولی در مقطع دکتری هوافضا به نسبت دشوار است و نیاز به پشتکار و برنامه ریزی دکتری هوافضا دارد. برنامه ریزی دکتری هوافضا و عمل به برنامه ای که برای خود در نظر گرفته اید، یک ابزار کمکی قدرتمند برای قبولی در دکتری هوا فضا است. البته بهتر است بگوییم قبولی در مرحله اول، آزمون کتبی دکتری هوافضا زیرا آزمون دکتری دارای دو مرحله آزمون کتبی و مصاحبه است و برای قبولی و تحصیل در دکتری هوا فضا لازم است از هر دو مرحله سربلند بیرون بیایید.

برنامه ریزی برای کنکور دکتری هوافضا

وقتی می خواهید اقدام به تهیه یک برنامه ریزی دکتری هوافضای حرفه ای کنید، باید از ویژگی های یک برنامه خوب و عالی نیز مطلع باشید. یک برنامه خوب و حرفه ای شامل ویژگی های زیر است.

1-برنامه زمانی مناسب و منطقی

وقتی می گوییم زمان بندی شما باید منطقی باشد، منظورمان این است که از ایده آل گرایی به دور باشید و بتوانید مدیریت زمان کنید. اما مدیریت زمان به چه معنا است؟! مدیریت زمان یعنی شما بتوانید زمان های مرده و غیر قابل استفاده خود را به زمان های زنده و پربازده تبدیل کنید. به این منظور قبل از برنامه ریزی دکتری هوافضا، برنامه روزانه خود وکارهایی که در هر روز انجام می دهید را یادداشت کنید. زمان های آزاد خود را بیرون بکشید هر چند اگر بسیار کوتاه مدت باشند. در برنامه ریزی دکتری هوافضای خود می توانید از این زمان ها برای مرور استفاده کنید.

2-انعطاف پذیری

وقتی درصدد برنامه ریزی دکتری هوا فضا هستید، باید به گونه ای برنامه ریزی کنید که برنامه ای منعطف داشته باشید نه برنامه ای خشک و بی روح!

انعطاف پذیری برنامه به معنای این است که زمانی را برای استراحت زمانی را برای جبران در نظر بگیرید. از تفریحات خود به طور کامل دست نکشید. زیرا تفریح، البته نه بسیار زیاد و زمان بر، می تواند انگیزه و انرژی را در شما افزایش دهد. زمان های ده تا پانزده دقیقه ای را بعد از هر 90 تا 120  دقیقه، مطالعه برای خود در نظر بگیرید تا با تمرکز کافی مطالعه کنید.

از زمان جبران نیز غافل نشوید. وقتی شما به برنامه ریزی برای آینده می پردازید، باید زمانی را برای اتفاقات ناگهانی و برنامه ریزی نشده نیز در نظر بگیرید. ممکن است به دلیل آمدن مهمان، جلسه کاری، دعوت به مهمانی، خستگی و غیره نتوانید مطابق با زمان برنامه ریزی دکتری هوافضای خود پیش روید. بنابراین زمانی را در نظر بگیرید تا به برنامه خود برسید و از آن عقب نمانید. این زمان را زمان جبران می گویند.

برنامه ریزی کوتاه مدت

مدت زمانی که برای برنامه ریزی دکتری هوا فضا انتخاب می کنید نیز مهم است. بهترین حالت برای برنامه ریزی دکتری هوافضا برنامه ی هفتگی است. در برنامه های کوتاه مدت، امکان مدیریت زمان و رسیدن به اهداف یک برنامه بسیار راحت تر است. البته شما می توانید یک برنامه بلند مدت تهیه کنید و آن را به چندین برنامه دکتری هوا فضای کوتاه مدت و هفتگی تبدیل کنید.
علاوه بر برنامه ریزی دکتری هوافضا و عمل به آن، منابعی که برای مطالعه استفاده می کنید نیز بر قبولی و دانش شما تأثیر گذار خواهد بود. پیشنهاد می کنیم بهترین منابع دکتری هوافضا را انتخاب کنید.

اگر در جهت تهیه برنامه ریزی دکتری هوافضا نیاز به گرفتن مشاوره و کمک دارید می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید. مشاوران آیدانیتو می توانند در برنامه ریزی دکتری هوافضا و انتخاب منابع به شما مشاوره دهند.