برنامه ریزی ارشد علوم کامپیوتر

رشته علوم کامپیوتر یکی از رشته های گروه علوم پایه است و جز رشته های شناور است. رشته شناور به این معنا است که شما می توانید این رشته را به عنوان رشته دوم امتحانی خود انتخاب کنید. تمامی داوطلبان می توانند در آزمون علوم کامپیوتر شرکت کنند. اما برای قبولی در هر رشته ای نیاز به برنامه ریزی و مطالعه است. برای قبولی در علوم کامپیوتر نیز نیاز به برنامه ریزی ارشد علوم کامپیوتر است. اما چگونه می توان یک برنامه ریزی ارشد علوم کامپیوتر حرفه ای تهیه کد؟ با ما همراه باشید تا از ویژگی های یک برنامه ریزی ارشد علوم کامپیوتر حرفه ای باخبر شوید.

برنامه ریزی برای کنکور ارشد علوم کامپیوتر

ابتدا باید هدف خود را روشن کنید. می خواهید رشته علوم کامپیوتر، رشته امتحانی اول شما باشد یا در جایگاه رشته امتحانی دوم قرار بگیرد. ما در اینجا فرض را بر رشته امتحانی اول می گذاریم. زیرا اگر بخواهید به عنوان رشته دوم امتحانی به آن نگاه کنید برنامه ریزی ارشد علوم کامپیوتر نیز در جایگاه دوم قرار می گیرد و اولویت برنامه ریزی با رشته امتحانی اول است. به هر حال نحوه برنامه ریزی ارشد علوم کامپیوتر را برای شما شرح می دهیم تا علاقه مندان این رشته را در جهت رسیدن به هدفشان یاری کنیم.

مجموعه علوم کامپیوتر شامل دو رشته و هفت گرایش است. رشته و گرایش های علوم کامپیوتر به دو کد ضریب تقسیم شده اند. و ضریب دروس نیز در هر کد ضریب متفاوت است. بنابراین اول قدم برای برنامه ریزی ارشد علوم کامپیوتر انتخاب رشته و گرایش مورد نظرتان است. تا به واسطه آن کد ضریب و دروس امتحانی شما مشخص شود. برای دروسی ضریب بالاتری دارند زمان بیشتری را در نظر بگیرید.

در کد ضریب 1، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها و مبانی نظریه محاسبه از ضریب بالاتری برخوردار است و در کد ضریب 2، علاوه بر دروس فوق درس ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات نیز حائز اهمیت است. وقتی می خواهید به برنامه ریزی ارشد علوم کامپیوتر بپردازید باید ویژگی های یک برنامه ریزی حرفه ای را نیز بشناسید. اولین ویژگی برنامه ریزی ارشد علوم کامپیوتر مدیریت زمان است.

مدیریت زمان

مدیریت زمان یعنی شما بتوانید در 24 ساعت روزانه برنامه ها و کارهایی که مربوط به همان روز هستند را انجام دهید. ابتدا باید زمانی را که می توانید به مطالعه اختصاص دهید را مشخص کنید. به این منظور به شما پیشنهاد می کنیم قبل از برنامه ریزی ارشد علوم کامپیوتر برنامه روزانه خود را یادداشت کنید. ببینید در یک روز مشغول انجام چه کارهایی بوده اید و چه زمانی را می توانید به مطالعه اختصاص دهید.

قابل محاسبه بودن

برنامه ریزی ارشد علوم کامپیوتر شما باید قابلیت ارزیابی و محاسبه را داشته باشید. یعنی مشخص باشد چند ساعت را می خواهید به مطالعه هر مبحث اختصاص دهید. چقدر زمان لازم دارید مطالب را فرا بگیرید و با اطمینان کامل به بحث مبحث بعدی بروید. این قابلیت به شما کمک می کند تا واقع گرانه تر برنامه ریزی ارشد علوم کامپیوتر کنکور و در برنامه ریزی های بعدی خود منطقی عمل کنید.

شفاف و مشخص بودن

در برنامه ریزی ارشد علوم کامپیوتر خود حتماً ذکر کنید در هر بازه زمانی می خواهید چه کاری را انجام دهید کدام مبحث را بخوانید یا به مرور کدام مباحث بپردازید.

جدول برنامه ریزی کنکور ارشد

حتماً حتماً حتماً برنامه ریزی ارشد علوم کامپیوتر خود را مکتوب کنید. یک جدول برنامه ریزی تهیه کنید. بازه های زمانی خود را مشخص کنید و خانه های آن را مطابق با برنامه خود پر کنید. مکتوب کردن برنامه ریزی ارشد علوم کامپیوتر شما را مجبور به اجرای آن برنامه می کند.
با شناخت بیشتر گرایش های ارشد علوم کامپیوتر و هدف خود منابع مناسب تری را انتخاب کنید.

اگر به کمک یک مشاور تحصیلی برای تهیه برنامه ریزی ارشد علوم کامپیوتر آشنایی با نحوه مطالعه و چگونگی مدیریت زمان نیاز دارید، می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.