انتقال دانشجویان دکتری به داخل

مقطع دکتری یکی از مقاطع حساس تحصیلی است. زیرا دانشجویان بعد از اتمام دکتری دارای دانشی تخصصی و جامع درباره رشته تحصیلی خود هستند. به علت اهمیت این مقطع برخی از داوطلبان تحصیل در مقطع دکتری، تحصیل در خارج از ایران را انتخاب می کنند. اما دوری از وطن و تحصیل در کشوری دیگر برای برخی از داوطلبین مشکلاتی را ایجاد می کند و این گروه از داوطلبان مایل اند به ایران منتقل شوند. این گروه از داوطلبان می توانند با توجه به مصوبه های انتقال دانشجویان دکتری به داخل، به دانشگاه های ایران منتقل شوند. این مصوبه به دلیل مشکلات ارزی پیش آمده برای سال 97 صادر شده است.

علاوه بر این گروه از دانشجویان، وزارت علوم تحقیقات و فناوری در نظر دارد تا برای تشویق و تسهیل دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از ایران، امکان انتقال دانشجویان دکتری به داخل را فراهم کنند. با انتقال دانشجویان دکتری به  داخل، دانشجویان می توانند در دانشگاه های داخل به تحصیل پرداخته و به کشور خود خدمت کنند.

شرایط انتقال دانشجویان دکتری به داخل

انتقال دانشجویان دکتری به داخل دارای شرایط خود است و هر فرد در صورتی که شرایط لازم را داشته باشد می تواند برای اخذ انتقالی به ایران اقدام کند.
1- یکی از شرایط این است که دانشگاه تحصیلی دانشجویان دکتری خارج از کشور باید مورد تأیید وزارت علوم باشد. در صورت مورد تأیید بودن دانشگاه از نظر وزارت علوم و دانشجویان دکتری می توانند بعد از گذراندن یک نیم سال تحصیلی برای انتقال به داخل اقدام کنند.

توجه داشته باشید که در قوانین انتقال دانشجویان دکتری به داخل، دانشجویان باید حداقل دو نیمسال تحصیلی را سپری می کردند اما  توجه به مشکلات ارزی سال 97، حداقل نیمسال گذرانده به یک نیمسال کاهش پیدا کرده است.

2- یکی دیگر از شرایط انتقال دانشجویان دکتری به داخل دارا بودن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم است.

3- سوابق تحصیلی داوطلب نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. به مانند میانگین نمرات مقاطع قبلی، اعتبار دانشگاه یا مؤسسات مقاطع قبلی و همچنین نمرات مقاطع دکتری و اعتبار دانشگاه که باید به تأیید سفارت ایران در کشور محل تحصیل رسیده باشد.

توجه داشته باشید که تسهیلات در نظرگرفته شده برای انتقال دانشجویان دکتری به داخل با توجه به تغییرات و مشکلات ارزی در نظر گرفته شده است. همچنین سازمان امور دانشجویان وزارت علوم اعلام کرده است این تسهیلات انتقال دانشجویان دکتری به داخل تنها برای سال 97 است و سال آتی تغییر خواهد کرد.

دانشجویان خارج که مایل اند از تسهیلات انتقال دانشجویان دکتری به داخل استفاده کنند لازم است یک ماه قبل از هر نیم سال، درخواست خود را برای انتقال اعلام کنند.

درخواست انتقال دانشجویان دکتری به داخل

برای انتقال دانشجویان دکتری به داخل، لازم است داوطلبان خواست خود را در سازمان وزارت علوم ثبت کنند. برای ثبت درخواست به سایت وزارت علوم به تحقیقات و فناوری مراجعه کنید و اطلاعیه ثبت درخواست انتقال دانشجو از خارج به داخل را انتخاب کنید، سپس درخواست انتقال دانشجویان دکتری به داخل خود را ثبت کنید. به این منظور لازم است، فرم تقاضانامه انتقال را تکمیل و همراه با مدارک لازم ارسال نمایید. در درخواست انتقال دانشجویان دکتری به داخل می توانید یک تا نه مؤسسه و دانشگاه را انتخاب کنید.

نحوه پذیرش انتقال دانشجویان دکتری به داخل

تقاضانامه انتقال دانشجویان دکتری به د اخل توسط شورا وزارت علوم بررسی می شود. سپس تقاضای دانشجو به هر یک از مؤسسات و دانشگاه های هم تراز با دانشگاه مورد تحصیل فرستاده می شود، بر اساس سوابق تحصیلی دانشجویان توسط دانشگاه انتخاب خواهند شد.
اگر دانشجوی رشته پزشکی و یا پیراپزشکی هستید پیشنهاد میکنیم مقاله انتقال دانشجویان خارج به داخل را مطالعه کنید.

برای اطلاع از مدارک لازم برای انتقال دانشجویان دکتری به داخل و همچنین اطلاع از نحوه اخذ انتقال دانشجویان دکتری به داخل می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.