انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت 98

حتماً مطلع هستید که سازمان سنجش آموزش پزشکی هر ساله آزمون هایی را تحت عنوان آزمون های وزارت بهداشت در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، به صورت مجزا از آزمون های سازمان سنجش برگزار می نماید. از آنجایی که آزمون دکتری وزارت بهداشت از اهمیت بسیاری برخوردار است، در این مقاله به موضوع انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت 98 می پردازیم. از جمله رشته هایی که برای مقطع دکتری وزارت بهداشت در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) درج شده است، عبارتند از: رشته های علوم پایه ی پزشکی، بهداشت و تخصصی دندان پزشکی و داروسازی.

پذیرش در آزمون دکتری وزارت بهداشت 98

شیوه ی پذیرش در مقطع دکتری به 2 صورت انجام می پذیرد: دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی. مطابق آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی، میزان تأثیر آزمون کتبی در پذیرش دکتری تخصصی برابر با 50% و برای دکتری پژوهشی برابر با 30% اعلام شده است. میزان تأثیر سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری در پذیرش دکتری تخصصی و پژوهشی به میزان برابر و 20% در نظر گرفته شده است. میزان تأثیر مصاحبه علمی نیز در هر دو نوع پذیرش دکتری تخصصی و پژوهشی برابر با 30% در نظر گرفته می شود. اما آنچه دکتری تخصصی را از دکتری پژوهشی مجزا می سازد، لزوم تهیه ی طرح واره در دکتری پژوهشی است که به میزان 20% در پذیرش نقش خواهد داشت.

انتخاب رشته آزمون دکتری وزارت بهداشت 98

پس از برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت 97، در صورت کسب حد نصاب نمره ی لازم که با توجه به سهمیه ی داوطلب می باشد، انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت 98 انجام می پذیرید. کارنامه اعلام نتایج اولیه آزمون از ط ریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی (sanjeshp.ir) منتشر می شود. با توجه به قوانین مرتبط با انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت 98، افرادی که نمره کل شان کمتر از حد نصاب مورد نظر مرکز سنجش آموزش پزشکی باشد، مجاز به انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت 98 نخواهند بود. در واقع از آنجایی که به میزان 8 برابر ظرفیت پذیرش در هر رشته، داوطلبان به منظور انتخاب رشته مجاز اعلام می شوند، ممکن است برخی از داوطلبان علی رغم اینکه نمره ی حد نصاب را کسب کرده باشند، ولی در دامنه ی این 8 برابر ظرفیت قرار نگیرند. اگر بخواهیم در قالب یک مثال این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، فرض کنید که ظرفیت پذیرش در رشته پرستاری 80 نفر باشد. اگر داوطلبان متقاضی ادامه ی تحصیل در رشته پرستاری حد نصاب را کسب کرده باشند (زیرا در برخی از موارد این امکان وجود دارد که داوطلبان حد نصاب را کسب ننموده باشند و در نتیجه امکان جذب 8 برابر وجود نداشته باشد)، به میزان 8 برابر یعنی 640 برای انتخاب رشته در رشته پرستاری (به صورت عادی و مازاد) مجاز اعلام می شوند.

مطالعه ی دفترچه انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت را فراموش نکنید

نحوه انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت 98

آنچه در انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت 98 بسیار حائز اهمیت است، توجه به این نکته است که بایستی انتخاب رشته را بر اساس نمره کل تراز، ظرفیت دانشگاه ها و علاقه ی شخصی انجام دهیم. در موضوع انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت 98، سهمیه ها نیز از اهمیت بسیاری  برخوردارند. انواع سهمیه عبارتند از: سهمیه رزمندگان و ایثارگران، سهمیه آزاد و سهمیه استعدادهای درخشان (با آزمون ورودی و بدون آزمون ورودی).

دانشگاه های پذیرنده دکتری وزارت بهداشت 98

به دلیل اهمیت آگاهی از دانشگاه هایی که پس از اعلام نتایج اولیه بایستی در مرحله انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت 98 ، کد آن ها را وارد نماییم، در ذیل به معرفی دانشگاه های پذیرنده می پردازیم.

نام دانشگاه ها

علوم پزشکی آزاد اسلامی

علوم پزشکی ارتش

علوم پزشکی بقیه الله

علوم پزشکی (مجازی) مؤسسه غیر انتفاعی وارستگان مشهد
شاهد تربیت مدرس

به این نکات نیز دقت کنیم!

  • معمولاً بازه ی زمانی 4 روزه برای انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت درنظر گرفته می شود.
  • توجه به این نکته ضروری است که شما فقط مجاز به انتخاب رشته هایی خواهید بود که با مدرک تحصیلی مقطع قبلی تان منطبق باشد. اگر در هر مرحله ای این عدم تطابق مشخص شود، قبولی داوطلب لغو و از شرکت در آزمون دکتری وزارت بهداشت سال بعد محروم خواهید شد.

اگر سوالی در زمینه انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.