انتخاب رشته دکتری, انتخاب رشته دکتری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی, انتخاب رشته دکتری مهندسی مکانیک-دینامیک کنترل و ارتعاشات, انتخاب رشته دکتری مهندسی مکانیک-ساخت و تولید, انتخاب رشته دکتری مهندسی مکانیک-سیستم اطلاعات جغرافیایی, انتخاب رشته دکتری مهندسی مکانیک-مکانیک جامدات, مهندسی مکانیک

انتخاب رشته دکتری مهندسی مکانیک سراسری 98


انتخاب رشته دکتری مهندسی مکانیک سراسری 98

ضمن عرض خسته نباشید و آرزوی موفقیت به داوطلبانی که در آزمون دکتری مهندسی مکانیک شرکت کرده اند برای برداشتن گام دوم جهت قبولی یعنی انتخاب رشته لازم است نکاتی که در ادامه خدمتتان ارائه می شود را در نظر بگیرید چرا که انتخاب رشته صحیح و مناسب امر بسیار مهمی در سرنوشت تحصیلی و شاید زندگیتان باشد. با مشاهده کارنامه اولیه از سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org و رتبه و اطلاعات در مورد درصد های آزمون، اگر مجاز برای انتخاب رشته مجاز شده باشید باید طبق اولویت و شرایط ذیل نسبت به انتخاب رشته و دانشگاه اقدام نمائید.

شرایط انتخاب رشته دکتری مهندسی مکانیک سراسری 98

دفترچه انتخاب رشته سراسری متفاوت و کاملا جدا از دانشگاه آزاد منتشر می شود و داوطلبان با توجه نمرات کسب شده، رتبه خود در سهمیه و مجاز بودن که در کارنامه ذکر می شود می توانید در دوره های مختلف (روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان، بورس اعزام به خارج دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پیام نور، غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد) انتخاب رشته خود را انجام دهید. برای انتخاب رشته دکتری مهندسی مکانیک 98 در دانشگاه سراسری در صورت وجود وعلاقه مندیتان می توانید حداکثر تا 50 کد رشته محل را انتخاب نمایید.

نحوه انتخاب رشته دکتری مهندسی مکانیک سراسری 98

با مرجعه به سامانه فوق و وارد کردن کد ملی، شماره داوطلبی و یا شناسه ثبت نام وارد صفحه انتخاب رشته می شوید اما قبل از پر کردن فرم باید اطلاع کامل از دانشگاه های پذیرنده را داشته باشید.

گرایش های دکتری مهندسی مکانیک

  • مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
  • مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات
  • مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات
  • مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

رشته محل های دانشگاهی و ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی مکانیک سراسری 98

مهندسی مکانیک – ساخت و تولید

نام دانشگاهظرفیت پذیرشرشتهگرایشدوره
دانشگاه تبریز2مهندسی مکانیکساخت و تولیدروزانه
دانشگاه تربیت مدرس9مهندسی مکانیکساخت و تولیدروزانه
دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران8 الی 9مهندسی مکانیکساخت و تولیدروزانه
دانشگاه علم و صنعت تهران2مهندسی مکانیکساخت و تولیدروزانه
دانشگاه  تهران5مهندسی مکانیکساخت و تولیدروزانه
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران3مهندسی مکانیکساخت و تولیدروزانه
دانشگاه ارومیه3مهندسی مکانیکساخت و تولیدروزانه
دانشگاه صنعتی اصفهان4مهندسی مکانیکساخت و تولیدروزانه
دانشگاه نوشیروانی بابل4مهندسی مکانیکساخت و تولیدروزانه
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران5مهندسی مکانیکساخت و تولیدروزانه
دانشگاه سمنان2مهندسی مکانیکساخت و تولیدروزانه
دانشگاه بیرجند4مهندسی مکانیکساخت و تولیدروزانه
دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل تهران)2مهندسی مکانیکساخت و تولیدروزانه
دانشگاه کاشان1مهندسی مکانیکساخت و تولیدروزانه
دانشگاه علم و صنعت تهران2مهندسی مکانیکساخت و تولیدپردیس خودگردان
دانشگاه تهران – کیش7مهندسی مکانیکساخت و تولیدپردیس خودگردان
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل4مهندسی مکانیکساخت و تولیدپردیس خودگردان
دانشگاه تهران2مهندسی مکانیکساخت و تولیدنوبت دوم
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران3مهندسی مکانیکساخت و تولیدنوبت دوم
دانشگاه تبریز1مهندسی مکانیکساخت و تولیدنوبت دوم
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران1مهندسی مکانیکساخت و تولیدنوبت دوم
دانشگاه بیرجند1مهندسی مکانیکساخت و تولیدنوبت دوم
دانشگاه صنعتی مالک اشتر2مهندسی مکانیکساخت و تولیدنوبت دوم
دانشگاه ارومیه1مهندسی مکانیکساخت و تولیدنوبت دوم
دانشگاه تربیت مدرس5مهندسی مکانیکساخت و تولیدنوبت دوم
دانشگاه کاشان1مهندسی مکانیکساخت و تولیدنوبت دوم

 

مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات

نام دانشگاهظرفیت پذیرشرشتهگرایشدوره
دانشگاه تهران6مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتروزانه
دانشگاه شهید بهشتی تهران4مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتروزانه
دانشگاه امیرکبیر تهران5 الی 7مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتروزانه
دانشگاه صنعتی شریف تهران6مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتروزانه
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران3مهندسی مکانیکطراحی کاربردیروزانه
دانشگاه علم و صنعت تهران7مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتروزانه
دانشگاه فردوسی مشهد5مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتروزانه
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران4مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتروزانه
دانشگاه بوعلی سینا همدان7مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتروزانه
دانشگاه صنعتی سهند تبریز6مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتروزانه
دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل تهران)2مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتروزانه
دانشگاه اصفهان9مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتروزانه
دانشگاه سمنان4مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتروزانه
دانشگاه ارومیه3مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتروزانه
دانشگاه صنعتی اصفهان6مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتروزانه
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل2مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتروزانه
دانشگاه تبریز1مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتروزانه
دانشگاه زنجان6مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتروزانه
دانشگاه صنعتی شاهرود6مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتروزانه
دانشگاه گیلان رشت4مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتروزانه
دانشگاه رازی کرمانشاه5مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتروزانه
دانشگاه چمران اهواز2مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتروزانه
دانشگاه یاسوج2مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتروزانه
دانشگاه شهرکرد3مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتروزانه
دانشگاه کاشان7مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتروزانه
دانشگاه صنعتی شیراز3مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتروزانه
دانشگاه جامع امام حسین (ع)4مهندسی مکانیکطراحی کاربردیروزانه
دانشگاه شهید باهنر کرمان4مهندسی مکانیکطراحی کاربردیروزانه
دانشگاه سمنان2مهندسی مکانیکطراحی کاربردیروزانه
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران3مهندسی مکانیکطراحی کاربردیروزانه
دانشگاه خلیج فارس بوشهر3مهندسی مکانیکطراحی کاربردیروزانه
دانشگاه بیرجند4مهندسی مکانیکطراحی کاربردیروزانه
دانشگاه شیراز4مهندسی مکانیکطراحی کاربردیروزانه
دانشگاه علم و صنعت تهران1مهندسی خودروسازه و بدنهروزانه
دانشگاه تهران2نانو فناوریمهندسی مکانیکروزانه
دانشگاه علم و صنعت تهران4مهندسی راه­آهنماشین­های ریلیروزانه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران1مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتپردیس خودگردان
دانشگاه صعنتی نوشیروانی بابل1مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتپردیس خودگردان
دانشگاه شهید بهشتی تهران3مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتپردیس خودگردان
دانشگاه تبریز1مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتپردیس خودگردان
دانشگاه صنعتی اصفهان5مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتپردیس خودگردان
دانشگاه اصفهان3مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتپردیس خودگردان
دانشگاه صنعتی شریف تهران (محل تحصیل پردیس جزیره کیش)2مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتپردیس خودگردان
دانشگاه گیلان رشت3مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتپردیس خودگردان
دانشگاه علم و صنعت تهران4مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتپردیس خودگردان
دانشگاه علم و صنعت تهران1مهندسی خودروسازه و بدنهپردیس خودگردان
دانشگاه  سمنان2مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتپردیس خودگردان
دانشگاه فردوسی مشهد4مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتنوبت دوم
دانشگاه تهران2مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتنوبت دوم
دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل تهران)2مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتنوبت دوم
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران4مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتنوبت دوم
دانشگاه بوعلی سینا همدان2مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتنوبت دوم
دانشگاه تبریز1مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتنوبت دوم
دانشگاه صنعتی شاهرود2مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتنوبت دوم
دانشگاه یاسوج1مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتنوبت دوم
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران1مهندسی مکانیکطراحی کاربردینوبت دوم
دانشگاه سمنان2مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتنوبت دوم
دانشگاه گیلان رشت1مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتنوبت دوم
دانشگاه کاشان4مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتنوبت دوم
دانشگاه ارومیه1مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامداتنوبت دوم
دانشگاه بیرجند1مهندسی مکانیکطراحی کاربردینوبت دوم

 

مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات

نام دانشگاهظرفیت پذیرشرشتهگرایشدوره
دانشگاه تهران5مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتروزانه
دانشگاه شهید بهشتی تهران5مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتروزانه
دانشگاه صنعتی اصفهان5مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتروزانه
دانشگاه تبریز6مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتروزانه
دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران3مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتروزانه
دانشگاه شهید باهنر کرمان2مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتروزانه
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران3مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتروزانه
دانشگاه سهند تبریز1مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتروزانه
دانشگاه صنعتی شریف تهران6مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتروزانه
دانشگاه شیراز4مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتروزانه
دانشگاه بوعلی سینا همدان1مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتروزانه
دانشگاه شهید چمران اهواز2مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتروزانه
دانشگاه علم و صنعت تهران10مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتروزانه
دانشگاه صنعتی شاهرود2مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتروزانه
دانشگاه فردوسی مشهد5مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتروزانه
دانشگاه صنعتی شیراز1مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتروزانه
دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران7 الی 9مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتروزانه
دانشگاه سمنان3مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتروزانه
دانشگاه یاسوج1مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتروزانه
دانشگاه گیلان رشت3مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتروزانه
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل4مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتروزانه
دانشگاه علم و صنعت تهران4مهندسی خودروطراحی سیستم های دینامیکی خودروروزانه
دانشگاه یزد6مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتروزانه
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران8مهندسی مکانیکطراحی کاربردیروزانه
دانشگاه یزد6مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتروزانه
دانشگاه سمنان2مهندسی مکانیکطراحی سیستم های دینامیکی خودروروزانه
دانشگاه صنعتی شریف تهران (محل تحصیل پردیس جزیره کیش)2مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتپردیس خودگردان
دانشگاه علم و صنعت تهران7مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتپردیس خودگردان
دانشگاه علم و صنعت تهران1مهندسی خودروطراحی سیستم های دینامیکی خودروپردیس خودگردان
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل2مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتپردیس خودگردان
دانشگاه تبریز3مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتپردیس خودگردان
دانشگاه سمنان3مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتپردیس خودگردان
دانشگاه گیلان رشت3مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتپردیس خودگردان
دانشگاه تهران2مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتنوبت دوم
دانشگاه شهید بهشتی تهران3مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتنوبت دوم
دانشگاه علم و صنعت تهران1مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتنوبت دوم
دانشگاه تبریز4مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتنوبت دوم
دانشگاه صنعتی شاهرود2مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتنوبت دوم
دانشگاه گیلان رشت1مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتنوبت دوم
دانشگاه یاسوج1مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتنوبت دوم
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران3مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتنوبت دوم
دانشگاه بوعلی سینا همدان1مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتنوبت دوم
دانشگاه سمنان2مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتنوبت دوم
دانشگاه فردوسی مشهد4مهندسی مکانیکطراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشاتنوبت دوم
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران1مهندسی مکانیکطراحی کاربردینوبت دوم

 

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

1 دیدگاه در “انتخاب رشته دکتری مهندسی مکانیک سراسری 98

  1. محمد کاظم نیکزاد گفت:

    سلام خسته نباشید. یه سوال داشتم. تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک جامدات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران چقدر هست؟ من فرهنگی هستم و امسال کنکور دکتری دارم. میخواستم بدونم حداقل تراز مورد نیاز چقدر هست؟ ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نام دانشگاهظرفیت پذیرشرشتهگرایشدوره
دانشگاه اصفهان4مهندسی مکانیکتبدیل انرژیروزانه
دانشگاه تهران10مهندسی مکانیکتبدیل انرژیروزانه
دانشگاه ارومیه10مهندسی مکانیکتبدیل انرژیروزانه
دانشگاه تربیت مدرس8مهندسی مکانیکتبدیل انرژیروزانه
دانشگاه شهید بهشتی تهران8مهندسی مکانیکتبدیل انرژیروزانه
دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران3 الی 4مهندسی مکانیکتبدیل انرژیروزانه
دانشگاه صنعتی شاهرود14مهندسی مکانیکتبدیل انرژیروزانه
دانشگاه صنعتی ارومیه3مهندسی مکانیکتبدیل انرژیروزانه
دانشگاه بوعلی سینا همدان2مهندسی مکانیکتبدیل انرژیروزانه
دانشگاه سمنان8مهندسی مکانیکتبدیل انرژیروزانه
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران11مهندسی مکانیکتبدیل انرژیروزانه
دانشگاه شهید باهنر کرمان3مهندسی مکانیکتبدیل انرژیروزانه
دانشگاه بیرجند