انتخاب رشته ارشد برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی 98

در این مقاله می خواهیم به انتخاب رشته ارشد برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی 98 بپردازیم. در این گرایش طراحی موتورهای الکتریکی درصنایع مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد. گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی دارای کد ضریب 3 در مجموعه مهندسی برق با کد 1251 می باشند. این گرایش تنها گرایش مجموعه برق با کد ضریب 3 است. بنابراین اگر رتبه خوبی در کد ضریب 3 کسب کرده اید، احتمال قبولی شما تنها در این گرایش بیشتر است. توجه کنید تنها در صورتی که وضعیت مجاز در کد ضریب 3 کسب کرده اید، می توانید به انتخاب رشته در این گرایش بپردازید.

گرایش های ارشد برق

پس از بررسی انتخاب رشته ارشد برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی 98 می خواهیم نگاهی اجمالی به سایر گرایش های ارشد برق بیاندازیم. رشته مهندسی برق با کد مجموعه 1251 دارای 13 گرایش می باشد. سه گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک، افزارهای میکرو و نانو الکترونیک، سیستم های الکترونیک دیجیتال دارای کد ضریب 1 ؛ سیستم های قدرت، سامانه های برق حمل و نقل و برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی دارای کد ضریب 2؛ الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی کد ضریب 3؛ مخابرات میدان موج و مخابرات نوری کد ضریب 4؛ مخابرات سیستم، شبکه های مخابراتی و مخابرات امن و رمزنگاری دارای کد ضریب 5؛ کنترل دارای کد ضریب 6 می باشد. شما می تونید تمام گرایش های ذکر شده را در انتخاب رشته خود قرار دهید. در کارنامه آزمون ارشد، رتبه به دست آمده برای هر کد ضریب متفاوت است و این تفاوت به دلیل تفاوت ضریب دروس امتحانی است.

نکات مهم در انتخاب رشته

مهم ترین نکته در ترتیب انتخاب رشته، علاقه شما می باشد. اینکه شما به کدام گرایش علاقه بیشتری دارید، اولویت گرایش شما را تعیین می کند. بعد از علاقه خود به رتبه خود در کد ضریب های مختلف توجه کنید. بیشترین احتمال قبولی شما در کد ضریبی است که بهترین رتبه را کسب کرده اید. برای اولویت بندی بهتر است به رتبه بندی دانشگاه ها نیز توجه کنید. در اینجا دانشگاههایی که رتبه بالاتری در رشته برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی دارند، را نام می بریم. صنعتی شریف، تهران، امیرکبیر، علم و صنعت، مدرس، اصفهان، شیراز، تبریز، شهید بهشتی و فردوسی مشهد 10 دانشگاه برتر رشته برق هستند.

در کارشناسی ارشد تراز در قبولی شما تأثیر ندارد و قبولی بر اساس رتبه ها صورت می گیرد

  در کارنامه داوطلب 2 ستون رتبه داوطلب وجود دارد. یکی برای دوره روزانه و دیگری برای دوره های غیر روزانه که شامل پیام نور، شبانه، مجازی و آزاد می شود. برای انتخاب رشته ارشد برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی 98، داوطلبان باید رتبه حاصله خود را در کد ضریب 3 درنظر بگیرند. این موضوع نیز قابل توجه است که داوطلبان گرامی امکان 100 انتخاب برای دانشگاه سراسری و 100 انتخاب برای دانشگاه آزاد دارند. در جدول زیر کارنامه رتبه ، تراز و درصد دروس داوطلبان سال 96 برق کد ضریب 3 – الکترونیک قدرت را آورده ایم:
رتبه تراز زبان عمومي وتخصصي انگليسي رياضيات مدارهاي الكتريكي 1و2 الكترونيك ماشينهاي الكتريكي و تحلیل سیستمهای انرژی سيستمهاي كنترل خطي (ضریب 2) سيگنال هاو سيستم ها الكترومغناطيس
7 9128 36.67 64.44 64.44 سفید 82.22 سفید 66.67 سفید
10 8658 سفید 64.44 80 سفید 93.33 22.22 سفید سفید
12 8668 سفید 11.11 86.67 سفید 93.333 80.56 سفید 8.33
34 7829 سفید 62.22 71.11 سفید 77.78 13.89 سفید سفید
130 6708 سفید 55.56 84.44 51.11 سفید سفید 61.11 سفید
147 6590 2.22 48.89 73.33 47.62 سفید سفید 91.67 سفید
210 6262 10 35.56 55.56 سفید 68.89 -2.77 سفید سفید
271 5991 44.44 44.44 53.33 سفید سفید 16.67 55.56 سفید
290 5891 سفید 28.89 64.44 21.43 سفید 33.33 63.89 سفید
332 5708 36.67 46.67 48.89 26.19 سفید سفید 44.44 سفید
499 5302 42.22 31.11 33.33 37.78 سفید سفید 63.89 سفید
714 4881 سفید 37.78 55.56 26.67 سفید سفید 41.67 سفید
911 4593 4.44 -2.21 33.33 سفید 53.33 -2.77 سفید سفید
1038 4440 سفید سفید 44.44 سفید 51.11 سفید سفید سفید
1323 4142 36.67 33.33 20 سفید 20 سفید سفید 2.78
1836 3719 -1.1 6.67 33.33 14.29 سفید سفید 41.67 سفید
2909 3193 -2.21 13.33 سفید سفید 42.22 سفید سفید سفید
3258 3075 66.67 4.44 6.67 23.81 سفید سفید سفید سفید
4227 2816 -5.55 46.67 22.22 9.52 -6.66 -5.55 -8.32 -22.21
5155 2626 44.44 8.89 -2.21 سفید سفید سفید 5.56 سفید
5800 2516 -6.66 31.11 6.67 26.67 -4.43 0 -11.1 0
6892 2372 1.11 20 سفید سفید سفید سفید 8.33 سفید
8101 2242 7.78 13.33 سفید سفید سفید سفید سفید سفید
11527 1980 13.33 4.44 -4.43 8.89 11.11 -19.43 -5.55 سفید
14208 1826 2.22 2.22 -6.66 33.33 -15.55 11.11 22.22 -11.1
19532 1612 سفید 6.67 -2.21 -7.13 0 -2.77 5.56 سفید
27085 1348 -6.66 سفید سفید سفید سفید -5.55 سفید -5.55
تعداد شرکت کنندگان در ارشد برق بسیار زیاد است و همچنین تعداد مجازشدگان نیز بالا است اما برای قبول شدن در دانشگاهی خوب نیاز به رتبه ا خوب نیز دارید. در جدول زیر قبولی برخی از رتبه های کد ضریب 3 برق- الکترونیک را آورده ایم:
124 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي نوبت دوم-دانشگاه تهران
125 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي نوبت دوم-دانشگاه تهران
298 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي روزانه-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
449 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي روزانه-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
652 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي نوبت دوم-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
1189 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي روزانه-دانشگاه صنعتي شيراز
1683 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي نوبت دوم-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
2510 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي روزانه-دانشگاه لرستان -خرم اباد
3088 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي روزانه-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز
3283 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي نوبت دوم-دانشگاه يزد
3552 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي روزانه-دانشگاه ملاير
4215 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي نوبت دوم-دانشگاه اراك
10500 الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي پرديس خودگردان-دانشگاه صنعتي شيراز

برخی دانشگاه های پذیرنده ارشد برق الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی 98

دانشگاه سراسری در دوره های روزانه، شبانه، مجازی، دولتی، پردیس خودگردان و غیر انتفاعی دانشجوی ارشد برق –الکترونیک قدرت می پذیرد. اسامی برخی از دانشگاه های پذیرنده دانشجو ارشد برق – الکترونیک قدرت در دوره ی روزانه، که بر اساس بیشترین ظرفیت دانشجو در زیر آمده است. دانشگاه های ملایر (20 نفر) اراک (17 نفر) سمنان (17 نفر) جندی شاپور (16 نفر) نوشیروانی بابل (15 نفر) صنعتی کرمانشاه (15 نفر) زنجان (15 نفر)

لطفاً توجه کنید که برخی از دانشگاه ها دارای شرایط خاص می باشند که در ستون (سمت چپ) توضیحات ذکر شده است حتماً قبل از انتخاب رشته برای دانشگاه های دارای شرایط، شرایط را از انتهای دفترچه مطالعه کنید

در این مقاله به بررسی انتخاب رشته ارشد برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی 98 پرداختیم. شما میتوانید مقاله معرفی گرایش های ارشد برق 98 را نیز مطالعه کنید.