اعتیاد به کار

اعتیاد به کار یک مشکل جدی است. مثل هر نوع اعتیاد دیگری، اعتیاد به کار هم ناشی از ناتوانی در متوقف کردن انجام یک رفتار است. معمولاً این اعتیاد در نتیجه یک نیاز بیش از حد به موفقیت یا به منظور فرار از استرس ایجاد می شود. همچنین اعتیاد به کار، می تواند از تمایل زیاد به موفقیت شغلی سرچشمه بگیرد و در میان افراد کمال گرا بسیار شایع است.

یک فرد معتاد به کار مثل کسی که به مواد مخدر اعتیاد دارد با کارکردن احساس خوشایندی را تجربه می کند و شاد و سرخوش می شود. این موضوع باعث می شود که رفتارش را تکرار کنند تا دوباره آن احساس لذت را تجربه کند. ممکن است آدم های معتاد به کار علی رغم اینکه می بینند رفتارشان بر زندگی شخصی یا سلامت روانی و جسمی شان تأثیرگذاشته، نتوانند آن رفتار را متوقف کنند.

نشانه های اعتیاد به کار

در فرهنگی که کارکردن سخت تشویق می شود، تشخیص اعتیاد به کار آسان نیست. اکثر اوقات معتادان به کار رفتارشان را با توضیح درباره اینکه چقدر موفق هستند و چه دستاوردهایی داشته اند، توجیه می کنند.

ممکن است کسی که به کار کردن اعتیاد دارد، خودش را شدیداً با شغلش درگیر کند تا جنبه های دیگر زندگی مثل مشکلات عاطفی و بحران های شخصی اش را فراموش کند. این اعتیاد هم به انواع دیگر اعتیادها شبیه است و کسی که به آن مبتلا می شود از تأثیرات منفی رفتارش ناآگاه است.

نشانه های اعتیاد به کار

نشانه های اعتیاد به کار شامل موارد زیر هستند:

 • ماندن در محل کار به مدت خیلی زیاد، حتی وقتی که لازم نیست
 • خواب ناکافی برای انجام کارها و پروژه ها
 • وسواس نسبت به موفقیت های کاری
 • ترس شدید از شکست در حوزه شغلی
 • روابط شخصی ناکارآمد
 • کارکردن برای فرار از روابط
 • کار کردن برای غلبه بر احساس گناه یا افسردگی

تشخیص اعتیاد به کار

مقیاس اندازه گیری اعتیاد به کار برگن (Bergen) برای تشخیص اعتیاد به کار مورد استفاده قرار می گیرد. این مقایس توسط دانشگاه برگن ساخته شده و در دنیای پزشکی تأیید شده است. مقیاس بگرن عوامل متعددی را اندازه گیری می کند تا متوجه بشود که این رفتار تا چه حد بر زندگی فرد تأثیر گذاشته است.

در این پرسشنامه، افراد با استفاده از کلمات «هرگز»، «به ندرت»، «گاهی اوقات»، «اغلب» و «همیشه» به جملاتی مثل جملات زیر پاسخ می دهند:

 • به این فکر می کنید که زمان بیشتری را به کار کردن اختصاص بدهید.
 • کار می کنید تا احساساتی مثل احساس گناه، ناامیدی، افسردگی و اضطراب را کاهش بدهید.
 • وقتی قادر به کار کردن نباشید، دچار استرس می شوید.
 • زمانی که به سرگرمی ها و تفریحات اختصاص داده بودید را کاهش می دهید تا بیشتر کار کنید.
 • آنقد کار می کنید که سلامتی تان به خطر می افتد.

پژوهش ها نشان می دهند که اگر پاسخ شما به حداقل 4 جمله از میان این جملات مثبت باشد، احتمالاً به کار اعتیاد دارید.

روش های درمان اعتیاد به کار

اگر دچار اعتیاد به کار هستید، احتمالاً به درمانی هم سطح درمان کسی که معتاد به مواد مخدر است، احتیاج ندارید. اما ممکن است برای مدیریت رفتارتان نیازمند برنامه های توانمندسازی باشید.

برنامه های توانمندسازی بیشتر برای درمان اعتیاد به مواد مخدر و الکل مورد استفاده قرار می گیرند. اما اعتیاد شدید به کار هم می تواند با چنین رویکردی درمان شود. شرکت در کلاس ها و جلسات مشاوره ای برای ترک اعتیاد به کار بسیار مفید هستند.

بسیاری از معتادان به کار از برنامه درمانی و گروهی 12 قدم که یک برنامه مشهور ترک اعتیاد است، استفاده می کنند. این برنامه کمک می کند تا افراد با هم ارتباط برقرار کنند و با انجام فعالیت های مشابه و دریافت حمایت از هم گروهی هایشان در فرایند ترک قدم بردارند.

اعتیاد به کار می تواند نتیجه یک اختلال روانی مثل اختلال وسواس یا اختلال دوقطبی باشد. این اعتیاد همچنین می تواند منجر به اختلالاتی مثل افسردگی بشود.

به همین دلایل، کمک گرفتن از یک متخصص  در چنین شرایطی بسیار مفید است. یک روانپزشک یا روانشناس کمک می کند تا فرد معتاد یک برنامه درمانی مفید را طراحی کند. جلسات روان درمانی و حتی دارودرمانی می توانند در ترک این اعتیاد و کنترل اضطراب و افسردگی نقش ایفا کنند.

در ادامه مطالعه مقاله «روش های ترک اعتیاد» را به شما پیشنهاد می کنیم.

چنانچه حس می کنید به کار کردن اعتیاد دارید یا نشانه های اعتیاد به کار را در یکی از نزدیکانتان مشاهده می کنید، با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.