ارشد جغرافیا

جغرافیا یکی از مباحثی است که از دوران مدرسه با آن آشنا هستیم. در دوران مدرسه دانش آموزان به دو دسته تقسیم می شوند. برخی عاشق درس جغرافی بودند و برخی از آن متنفر بوده اند. عاشقان علم جغرافی می توانند این رشته را تا مقطع دکتری ادامه دهند. ابتدا کارشناسی و ارشد جغرافیا و سپس دکتری تخصصی بخوانند و به پژوهش در این رشته بپردازند. جغرافیا علمی است بر پایه منطق و آن چه وجود دارد مورد بررسی قرار می گیرد. در ارشد جغرافیا محیط طبیعی و تأثیر عناصر محیطی بر زندگی و فعالیت انسانی مورد مطالعه قرار می گیرد. دانش جغرافیا آن قدر گسترده است که در ارشد جغرافیا با رشته ها و گرایش های مختلفی روبرو هستیم. بنابراین بهتر است این رشته را محدود به شناخت زمین نکنیم.

کارشناسی ارشد جغرافیا

وقتی ارشد جغرافیا را برای تحصیل انتخاب می کنیم، یعنی می خواهیم نگاهی تخصصی تر بر جغرافیا داشته باشیم. به همین دلیل است که ارشد جغرافیا دارای ده رشه و چندین گرایش است. شما داوطلبان آزمون ارشد جغرافیا می توانید متناسب با شاخه مورد علاقه خود در ارشد جغرافیا رشته و گرایش مورد نظر خود را متناسب با رشته و گرایش های ارائه شده در اساس دفترچه آزمون ارشد سازمان سنجش انتخاب کنید و سپس دروس امتحانی مربوطه را مطالعه کنید. ما در اینجا رشته و گرایش های ارشد جغرافیا را آورده ایم تا شما را در انتخاب یاری کنیم.

رشته

گرایش

رشته های فاقد گرایش

آب و هواشناسی

سینوپتیک

برنامه ریزی آمایش سرزمین

تفسیر اقلیم

مخاطرات محیطی

آب و هواشناسی محیطی

جغرافیای سیاسی

ژئومورفولوژی

ژئومورفولوژی نظری

جغرافیا و دفاع مقدس

ژئومورفولوژی و آمایش محیط

طبیعت گردی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

آمایش شهری

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

محیط زیست شهری

 

برنامه ریزی مسکن و کارآفرینی شهری

 

کاربری اراضی و ممیزی املاک

 

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

توسعه اقتصاد روستایی

 

برنامه ریزی کالبدی- فضایی

 

مدیریت توسعه پایدار روستایی

 

ارشد رشته جغرافیا

برای تحصیل در ارشد جغرافیا باید در آزمون ارشد این رشته شرکت کنید و پذیرفته شوید. مگر آن که در کارشناسی خود در گروه دانشجویان ممتاز قرار گرفته باشید و شرایط لازم برای تحصیل ارشد جغرافیا بدون کنکور را داشته باشید که در اینجا به آن نمی پردازیم.

برای شرکت در آزمون ارشد جغرافیا چه دانشگاه آزاد و چه سراسری لازم است در سایت سنجش و در زمان مقرر ثبت نام کنید. مجموعه علوم جغرافیا در مجموعه رشته های گروه انسانی قرار گرفته است و دارای کد 1102 است. شما می توانید در دوره های روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی و مجازی به تحصیل ارشد جغرافیا بپردازید. تنها کافی است در آزمون ارشد رتبه لازم را کسب کنید و در انتخاب رشته خود دوره مورد نظر خود را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که انتخاب رشته محل باید با رتبه ای که کسب کرده اید هماهنگ باشد. در غیر این صورت احتمال قبولی شما بسیار کم خواهد شد.

منابع ارشد جغرافیا

خوب همان طور که گفتیم برای تحصیل در ارشد جغرافیا باید در آزمون ارشد پذیرفته شوید و لازمه آن مطالعه منابع ارشد جغرافیا است. از آن جایی که ارشد جغرافیا دارای کد ضریب است ابتدا کد ضریب امتحانی خود را مشخص کنید و تنها دروس امتحانی آن کد ضریب را مورد مطالعه قرار دهید. در جدول زیر مباحث امتحانی ارشد جغرافیا را آورده ایم و در هر کد ضریب تنها 5 تا 6 مبحث مورد ارزیابی قرار می گیرد.

زبان انگلیسی عمومی و تخصصی

فلسفه جغرافیا

آمار و احتمالات

آب و هواشناسی

برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین

جغرافیای شهری

برنامه ریزی شهری

ژئومورنولوژی

مخاطرات طبیعی و انسانی

برنامه ریزی روستایی

جغرافیای روستایی و عشایری

مبانی سنجش از دور وسامانه اطلاعات جغرافیایی

جغرافیای سیاسی

ژئوپلتیک

جغرافیای طبیعی

جغرافیای انسانی

جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار

دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

پیشنهاد میکنیم مقاله گرایش های ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری را نیز مطالعه کنید.

برای اطلاع از منابع  ارشد جغرافیای گرایش مورد نظر خود می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید. همچنین مشاوران آیدانیتو می توانند شما را در جهت ثبت نام و انتخاب رشته نیز یاری کنند.