ارشد باستان شناسی

علم محبوب باستان شناسی به مسائل مربوط به تفسیر، بررسی، بازتابی و بازسازی بقایای عینی انسان می پردازد. بقایای عینی انسان ها که دارای وجود مادی هستند. در میان این بقایا می توان به بناها و دست سازهای بشر اشاره کرد. در حقیقت، وظایف و مسئولیت های یک باستان شناس به از دل خاک بیرون کشیدن اسناد و اشیاء تاریخی بررسی آن ها و فراهم ساختن مواد خام جهت تحلیل و بررسی مورخان خلاصه می شود. علم باستان شناسی، ارتباطی مستقیم با انسان شناسی، زمین شناسی و تاریخ رابطه ای مستقیم دارد و به وسیله این علوم سعی در بازیابی و شناخت یک سرزمین می شود. رشته دانشگاهی باستان شناسی در کشور عزیزمان ایران به وسیله تحلیل ها و بررسی های زمین شناسان خارجی و با هدف یافتن نفت و همین طور کنجکاوی مورخان اهل غرب ایجاد شد. در این مقاله، به بحث در مورد ارشد باستان شناسی برای شما دوستان گرامی می پردازیم. پس ما را همراهی کنید تا اطلاعات ضروری را در رابطه با ارشد باستان شناسی به دست آورید.

باستان شناسی ارشد

مجموعه باستان شناسی در دفترچه راهنمای انتخاب رشته ارشد سراسری از یک رشته (باستان شناسی) و سه گرایش مختلف تشکیل شده است. در زیر به ذکر این گرایش برای شما دوستان گرامی می پردازیم.

  • دوران تاریخی ایران
  • پیش از تاریخ ایران
  • تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگر

در زیر به ذکر پاره ای توضیحات در مورد هر کدام از این گرایش ها برای شما دوستان پرداخته می شود.

گرایش دوران تاریخی

گرایش دوران تاریخی از جمله گرایش های محبوب رشته باستان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد است. در این گرایش، دانشجو یا مسائلی از جمله بازیابی، کاوش و بررسی اشیاء و اسناد تاریخی پس از اختراع خط و آغاز دوران تاریخی آشنایی لازم را پیدا می کند. از میان دروس گنجانده شده در گرایش دوران تاریخی می توان به روش تحقیق، روش کاوش و بررسی آثار باستانی، هنرهای کاربردی دوران اسلامی، مسیر تحول خطوط اسلامی و کتیبه خوانی، و باستان شناسی بین النهرین اشاره کرد.

رشته دانشگاهی باستان شناسی در کشور عزیزمان ایران به وسیله تحلیل ها و بررسی های زمین شناسان خارجی و با هدف یافتن نفت و همین طور کنجکاوی مورخان اهل غرب ایجاد شد

گرایش پیش از تاریخ ایران

در گرایش پیش از تاریخ، بازسازی و بازیابی اشیاء مختلف تاریخی پیش از شروع تاریخ مورد بحث قرار می گیرد. مقصود از پیش از تاریخ روزگاری است که هنوز بشر دست به اختراع خط نزده بود و مردم به کمک استفاده از زبان اشاره با یکدیگر صحبت می کردند. از بین دروس تخصصی مورد مطالعه در این گرایش می توان از واحدهایی همچون باستان شناسی بین النهرین از آغاز کشاورزی تا آغاز ادبیات، شناخت سکه ها، مسیر تحول خطوط اسلامی و کتیبه خوانی، روش کاوش و بررسی آثار باستانی، شناخت و بررسی تمدن های پیش از تاریخ از آغاز تا پایان استقرار در دهکده نام برد.

گرایش تمدن و فرهنگ  اسلامی ایران و سرزمین های دیگر

در این گرایش، اشیاء و آثار تاریخی سرزمین های دیگر و ایران مورد تحلیل و ارزیابی واقع می شوند و رابطه بین آن ها نیز بررسی می گردند. درس هایی همچون روش تحقیق، مبانی باستان شناسی، کامپیوتر کاربردی باستان شناسی، شناخت و بررسی تمدن و فرهنگ های شرق ایران، در میان دروس مورد مطالعه در این گرایش از باستان شناسی دیده می شوند.

منابع کارشناسی ارشد باستان شناسی 98

در انتهای این مقاله به ذکر منابع ارشد باستان شناسی برای شما دوستان گرامی می پردازیم.

نام درس

نام کتاب

مؤلف

انتشارات

ما قبل تاریخ بین النهرین

تاریخ و تمدن بین النهرین

یوسف مجید زاده

مرکز نشر دانشگاهی

باستان شناسی ایران بین النهرین مصر

صادق ملک شهمیرزادی

میراث فرهنگی

ماقبل تاریخ ایران

عصر مفرغ ایران

دکتر حسین طلایی

سمت

هنر مقدس (اصول و روش ها)

لیتوس پور سمارت

سروش

دوره اسلامی

میراث ایران

آرتور آربری

بنگاه ترجمه و نشر کتاب

پارت و ساسانی

باستان شناسی و هنر اشکانی

یعقوب محمدی

سمت

ماد و هخامنشی

از زبان داریوش

هایدکاری کخ

کارنگ

در این مقاله به تحلیل و بررسی ارشد باستان شناسی پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله معرفی گرایش های ارشد باستان شناسی بزنید.
اگر سوالی در زمینه ارشد باستان شناسی ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید