منابع دکتری تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

نویسنده : فرهنگ
۲۱ اسفند ۹۶ ۲۲ ۰

منابع آزمون دکتری تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

 

تاریخ علمی است که عملکرد جوامع انسانی را به زیر ذره بین می برد. علاوه بر داشتن علاقه ، توانایی به نقد کشیدن و تصویر سازی وقایع تاریخی از لازمه های تحصیل در این رشته است. در واقع این رشته، علمی ترکیبی است زیرا پایه ی آن را علم فلسفه و دیوارهای آن را  اقتصاد ، فرهنگ ، جامعه شناسی و سیاست می سازد.

فارغ التحصیلان رشته ایران شناسی نیز می توانند در آزمون دکتری رشته تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام شرکت نمایند

در کنکور دکتری که مطابق جدول زمانبندی منتشر شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور در اسفندماه برگزار می شود، برای گروه علوم انسانی، 63 رشته تعریف شده است که یکی از این رشته ها رشته ی تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام است. تمامی فارغ التحصیلان رشته های تاریخ (تمامی گرایش ها)، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ تشیع، ایران شناسی، تاریخ ملل و تمدن اسلامی میتوانند  در آزمون رشته  تاریخ – تاریخ  قبل از اسلام شرکت نمایند.

دروس امتحانی دکتری تاریخ-تاریخ ایران قبل از اسلام

عناوین دروس امتحانی دکتری رشته تاریخ ایران قبل از اسلام در دفترچه راهنمای آزمون دکتری به شرح زیر درج شده است:

مجموعه دروس تخصصی در مقطع کارشناسیمجموعه دروس تخصصی در مقطع کارشناسی ارشددروس عمومی
تاریخ ایران از آغاز تا هخامنشیتاریخ ایران از هخامنشیان تا پایان ساسانیاستعداد تحصیلی
منبع شناسی و روش تحقیق در تاریخ ایران باستانزبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)

 

منابع آزمون دکتری رشته تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

سازمان سنجش آموزش کشورهمواره منابع درسی را برای داوطلبان شرکت در کنکورهای کارشناسی و کارشناسی ارشد معرفی می نماید، در حالی که برای کنکور دکتری هیچ منبعی را در نظر نمی گیرد. در ادامه برخی از مهم ترین منابع را معرفی می نماییم (البته نمی توانیم به قطعیت بگوییم که منابع پیشنهادی ، منابع اصلی هستند).

منابع تاریخ ایران از آغاز تا هخامنشی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
تاریخ اقتصاد دولت ساسانیفرانتس آلتهایم

روت استیل

هوشنگ صادقیعلمی و فرهنگی
تاریخ شاهنشاهی هخامنشیآلبرت تن آیک اومستدمحمد مقدمامیرکبیر
راهنمای زبانهای باستانی ایرانمحسن ابوالقاسمیسمت
تاریخ اساطیری ایرانژاله آموزگارسمت
تاریخ امپراتوری هخامنشیان : از کوروش تا اسکندرپی یر بریانمهدی سمسار

 

علم

ایران در زمان هخامنشیانمرتضی احتشامشرکت سهامی کتاب های جیبی

 

منابع تاریخ ایران از هخامنشیان تا پایان ساسانی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
زردشتیان:باورها و آداب دینی آن هامری بویس

 

عسکر بهرامی

 

ققنوس
از اسطوره تا تاریخمهرداد بهارنشر چشمه
تاریخ کیش زرتشت : هخامنشیانمری بویسهمایون صنعتی زادهگستره

 

منابع منبع شناسی و روش تحقیق در تاریخ ایران باستان

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشیمحمد داندامایف

 

روحی ارباب

 

علمی و فرهنگی

تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلاماحمد تفضلیسخن
تاریخ ایران باستان : آریایی ها و مادها ، هخامنشیان ، سلوکیاناردشیر خدادادیان

 

سخن

تاریخ ایران باستانحسن پیرنیانگاه
شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایرانعزیزالله بیاتامیرکبیر
ایران باستان : از ۵۵۰ پیش از میلاد تا ۶۵۰ پس از میلادیوزف ویسهوفرمرتضی ثاقب فرققنوس
شامگاه اشکانیان و بامداد ساسانیانشیرین بیانیدانشگاه تهران
شاهنشاهی هخامنشیجان مانوئل کوکمرتضی ثاقب فرنشر ققنوس
تاریخ جنبش مزدکیاناوتا کرکلیماجهانگیر فکری ارشادتوس
تاریخ ایران باستان (2) : از ورود آریاییها به ایران تا پایان هخامنشیانشیرین بیانیسمت
روم و ایران : دو قدرت جهانی در کشاکش و همزیستیانگلبرت وینتر

بئاته دیگناس

کیکاووس جهانداریفرزان روز
تاریخ فرهنگ و سیاست در ایران باستان پژوهش هایی در تاریخ، فرهنگ و سیاست ایران باستانسید اصغر محمود آبادی

ابراهیم قیصری

ابوالقاسم سری

مهزیار اهواز
ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشیمحمد داندامایفروحی اربابعلمی و فرهنگی
از زبان داریوشهاید ماری کخپرویز رجبیکارنگ
ایران در سپیده دم تاریخگلن کمرونحسن انوشهعلمی و فرهنگی
بررسی منابع و مآخذ تاریخ ایران پیش از اسلاممحمدباقر وثوقیدانشگاه پیام نور
سلطنت قباد و ظهور مزدکآرتور امانوئل کریستن سناحمد بیرشکطهوری
مجموعه تاریخ کبریج : تاریخ ایران دوره هخامنشیانایلیا گریشویچمرتضی ثاقب فرجامی
تاریخ ایران باستان : آریایی ها و مادها - هخامنشیان – سلوکیاناردشیر خدادادیانسخن
تاریخ و فرهنگ ساسانیتورج دریاییمهرداد قدرت دیزجیققنوس
فئودالیسم در ایران باستانگئو ویدن گرنهوشنگ صادقیقطره
تاریخ ایران باستانمیخائیل میخائیلوویچ دیاکونوفروحی اربابعلمی و فرهنگی
کتیبه های هخامنشیپی یر لوکوکنازیلا خلخالیفرزان روز
ایران در زمان ساسانیانآرتور کریستین سنرشید یاسمیساحل
تاریخ باستانی ایرانریچارد نلسون فرایمسعود رجب نیاعلمی و فرهنگی
هخامنشیانآملی کورتمرتضی ثاقب فرققنوس
تاریخ سیاسی هخامنشیمحمد داندامایفخشایار بهارینشر و پژوهش فرزان روز
تاریخ مردم ایران : ایران قبل از اسلامعبدالحسین زرین کوبامیرکبیر
اشکانیانمیخائیل میخائیلوویچ دیاکونوفکریم کشاورزوانیا
تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلاماحمد تفضلیسخن
میراث باستانی ایرانریچارد نلسون فرایمسعود رجب نیاعلمی و فرهنگی
شاهنشاهی ساسانیتورج دریاییمرتضی ثاقب فرققنوس
تاریخ مادایگور میخائیلوویچ دیاکونوفکریم کشاورزعلمی و فرهنگی
زروان یا مُعمای زرتشتی گریآر. سی . زنرتیمور قادریامیرکبیر
سقوط ساسانیان: فاتحین خارجی، مقاومت داخلی و تصویر پایان جهانتورج دریاییمنصوره اتحادیه (نظام مافی)

فرحناز امیر خانی حسینک لو

تاریخ ایران
هزاره های گمشده : اهورامزدا ، زرتشت و اوستاپرویز رجبیتوس
راهنمای کتیبه های فارسی میانه پهلوی - پارتیسعید عریانسازمان میراث فرهنگی کشور
تمدن هخامنشیعلی سامیدانشگاه شیراز

 

منابع زبان انگلیسی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
 نکته ها و مهارت های موفقیت در آزمون های زبان عمومی و تخصصیعبدالرضا تالانه

شاهین شریفی

کیومرث
خودآموز IELTSمحمد معین جهانگیر

علی زارعی

نور علم
 مجموعه سوالات تافل آزمون دکتریمحمود رمضانیسرای عدالت
تست و گرامر انگلیسیعباس فرزامباستان
نکات کلیدی گرامر در زبان انگلیسیمورفی ریموندمیمنت رحمتیدانش پرور
راهنمای جامع آزمون تافلسید محمدرضا ناصرزاده

یاشار دهدشتی

نگاه دانش
1100 لغتی  که نیاز است بدانیدبارونز (جنگل)
مرجع لغات زبان عمومی ارشد و دکتری و داوطلبان آزمونهای TOEFL و IELTSسعید نیک پورنص
جامع آزمون زبان انگلیسی دکتری نیمه متمرکزرضا خیرآبادیکتابخانه فرهنگ
گرامر کاربردی زبان انگلیسیشهاب اناریمبتکران
تافل راهنماابراهیم نظری تیموریرهنما
504 واژه ضروری تافلبارونز (جنگل)
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومیسازمان سنجش و آموزش کشور

 

منابع استعداد تحصیلی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
استعداد تحصیلیهادی مسیح خواه

محمد وکیلی

کتابخانه فرهنگ
سوالات و پاسخ‌نامه آزمون‌های دکتری 90 تا 94محمد وکیلی

هادی مسیح خواه

کتابخانه فرهنگ
استعداد تحصیلی دکتری (ویژه تمام گروه ها به جز فنی مهندسی)حسین نامیمدرسان شریف
 استعداد تحصیلی دکتریامیر عرفانیاننگاه دانش
استعداد تحصیلی و زبان دکتریآیدین استوار

حسن هوشمند

راهیان ارشد
استعداد و آمادگی تحصیلیهوشنگ عباس فامراه

 

در نهایت بایستی بگوییم:

  • اگر منابع درسی بهتری برای رشته تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام سراغ دارید...
  • اگر به نظرتان با صرف انرژی کمتری می توانید به نتیجه ی بهتری برسید...
  • اگر راه قبولی در کنکور دکتری را کشف کرده اید...

وقت آن رسیده که شما هم در قبولی دوستانتان سهیم باشید و تجربیات خودتان را در مورد کنکور دکتری، در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.


4.7 از 5

دیدگاه خود را بنویسید


اولین دیدگاه را شما برای این مطلب ثبت کنید