انتقام

اگر به معنی انتقام فکر کنیم می توانیم چنین تعریفی از آن ارائه بدهیم: انتقام آسیب زدن به دیگری یا آزار دادن او به عنوان یک واکنش در برابر آسیبی است که از سمت او دیده ایم. این موضوع دستمایه ساختن سریال های تلویزیونی و فیلم های بسیاری شده است. اما آیا انتقام گرفتن باید نقش مهمی در زندگی ما بازی کند؟

آیا تا به حال حس کرده اید آنقدر از کسی خشمگین و متنفر هستید که می خواهید زجر کشیدن او را ببینید؟ انتقام یک نیروی درونی شدید است که باید درکش کنیم.

آزمایشی درباره انتقام

گروهی از پژوهشگران سوئیسی تلاش کردند که بفهمند وقتی کسی انتقام می گیرد چه اتفاقی در مغزش می افتد. آن ها این مراحل را طی کردند:

1-آن ها مغز افرادی را که به تازگی در یک بازی آزمایشی مورد آزار قرار گرفته بودند بررسی کردند.

2-در مرحله بعدی محققان فرصتی را برای این افراد فراهم کردند که بتوانند فردی را که به آن ها آزار رسانده تنبیه کنند و در مدتی که آن ها مشغول تنبیه کردن دیگری بودند، فعالیت های مغزشان بررسی شد.

3-پژوهشگران متوجه شدند که در حین انتقام گرفتن بخشی از مغز فعال می شود که به آن بخش پاداش می گویند و احساسات خوبی را در مغز ایجاد می کند.

این پژوهش به این نتیجه رسید که انتقام گرفتن برای مغز ما شبیه به جایزه گرفتن است و منجر به احساس رضایت می شود.

تأثیرات طولانی مدت انتقام

ما اغلب تصور می کنیم که انتقام یک احساس رهایی است و حال ما را بهتر می کند. معمولاً در فیلم ها این طور نشان داده می شود که انتقام پایانی برای رفتار و عمل اشتباه دیگری است اما این درست نیست و انتقام اثر متضادی دارد.

اگر چه در اولین دقایق بعد از انتقام مغز احساس خوبی دارد، اما محققان به این نتیجه رسیده اند که انتقام پایانی برای خصومت نیست و موجب تداوم درد اولیه ای می شود که ریشه انتقام گیری بوده. در حقیقت انتقام ما را در چرخه معیوبی گرفتار می کند.

انتقام سالم

آیا تا به حال چیزی از انتقام سالم شنیده اید؟ بعضی معتقدند که انتقام می تواند خودش را در پوشش موفقیت ها و دستاوردهای بزرگ و فوق العاده نشان دهد. ما می توانیم وقتی شدیداً از کسی خشمگین هستیم و نیروی سیاه و منفی بیش از حدی را درون خودمان حس می کنیم، آن را به قدرتی برای دستیابی موفقیت تبدیل کنیم.

می توانیم کاری کنیم که بخش پاداش ذهنمان به جای انتقام گیری، بابت دست یابی به اهداف احساس خوبی را تجربه کند. چون تجربیات و پژوهش ها نشان می دهند که انتقام گیری در نهایت خروجی مثبتی ندارد.

در ادامه مطالعه مقاله خشم را به شما پیشنهاد می دهیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه معایب انتقام و انتقام جویی می توانید با مشاوران خانواده آیدانیتو تماس بگیرید.