لیست رشته های پیراپزشکی دانشگاه آزاد کرمانشاه

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

 رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد کرمانشاه دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه در راستای هدف حذف کنکور سراسری، در 4 مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی...

ادامه مطلب